Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sirdal

Spenningsoppgradering av sentralnett Lyse-Saurdal
Inngår i prosjekt vestre korridor (Kristiansand-Saurdal).
Nybygg av vindpark ved Tonstad
Multiconsult AS (samlet koordinering konsekvensutredninger/miljø) Jøsok Prosjekt AS (nettanalyser / nettløsninger og utredninger) Kjeller Vindteknikk AS (vindanalyser og produksjon) Meventus AS (vindanalyser og produksjon)
Fv 45/468/975 Sinnes i Sirdal, ny rundkjøring
400m. Også gang og sykkelveg mot Tjørhomfjellet.
Nybygg av avløpspumpeledning, Hovland-Neset
Byggetips. Tidligt prosjekt fra rådmannens forslag til budsjett 2015-2018.
Ny pumpestasjon og selvfalledning, Sageneset-Tjørhom
Byggetips. Fra rådmannens forslag til budsjett 2015-2018.
Ombygg av vannverk i Tonstad
Byggetips. Tidlig prosjekt. Oppdimensjonering av vannverket.
Nybygg av pumpestasjon i Tonstad
Byggetips. Fra rådmannens forslag til budsjett 2015-2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: