Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sirdal

Spenningsoppgradering av sentralnett Sauda-Lyse
Bygging av ca. 90 km ny 420kV-ledning Sauda-Lyse. Kontrakten omfatter i tillegg riving av ca 60 km eksisterende 300kV-ledninger i området.
Oppgradering av vannverk i Sinnes
Oppgradere til 42 l/s med UV.
Nybygg av selvfallsledning og pumpeledning på Tjørhom i Sirdal
Lengde ca 2 km. Bygging vav 1520m med selvfallsledning ø200 PE langs fylkesveg. Bygging av 400 p med pumpeledning ø225 Pe.
Utbedring av ambulansestasjon på Tjørhom/Svartevatn i Sirdal
Oppfyller krav til skille ren/skitten sone, dusjmuligheter for ansatte og ventilasjon.
Utbedring av ambulansestasjon på Tonstad i Sirdal
Utbedre bad/toalett blant annet for å skille ren/skitten sone, behov for ekstra soverom i forbindelse med mulig ny vaktordning og behov for mer lagerplass.
Utvendig rehabilitering av rådhus i Sirdal
Det skal utføres rehabiliteringsarbeid på Rådhusets søndre fasade. Oppgradering av tak, balkonger, malerarbeid og diverse mindre rehab arbeider.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: