Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sirdal

Nybygg av vindpark ved Tonstad
51 vindmøller med en samlet effekt på 200MW. Parken dekker et areal på 26 km².
Nybygg av hytter på Hønedalen i Sirdal
Mellom 2020-2025 skal 300 hytter stå ferdig på hyttefeltet.
Nybygg av hytter i Sirdal
Gnr/bnr 9/7, 179
Oppgradering av vannverk i Sinnes
Oppgradere til 42 l/s med UV.
Nybygg av avløpsledning og pumpe Kvæven-Hovland
Byggetips. Fra rådmannens forslag til budsjett 2015-2018. Skal planlegges i 2016. Start og kostnad er ukjent.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Vest-Agder
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Nybygg av skibro over Sira ved utløp av Sinnesvann i Sirdal
Skibro i betong /betongelementer i 2 spenn med samlet lengde 35m . BRokar og landkar i betong. Gnr/bnr 168/55, 65

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: