Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sirdal

Nybygg av vindpark ved Tonstad
51 vindmøller med en samlet effekt på 200MW. Parken dekker et areal på 26 km².
Nybygg av hytter på Hønedalen i Sirdal
Mellom 2020-2025 skal 300 hytter stå ferdig på hyttefeltet.
Rassikring på Fv 42 Valevika-Tonstad inkl Bjørnestad i Sirdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Skredtype is.
Rassikring på Fv 975 Kviturvika i Sirdal
Felles kontrakt for Sauhella, Kviturvika og Orthevann II.
Rassikring på Fv 975 Orthevann II i Sirdal
Felles kontrakt for Sauhella, Kviturvika og Orthevann II.
Rassikring på Fv 975 Sauhella i Sirdal
Felles kontrakt for Sauhella, Kviturvika og Orthevann II.
Nybygg av selvfallsledning og pumpeledning på Tjørhom i Sirdal
Lengde ca 2 km. Bygging vav 1520m med selvfallsledning ø200 PE langs fylkesveg. Bygging av 400 p med pumpeledning ø225 Pe.
Utbedring av ambulansestasjon på Tjørhom/Svartevatn i Sirdal
Oppfyller krav til skille ren/skitten sone, dusjmuligheter for ansatte og ventilasjon.
Utbedring av ambulansestasjon på Tonstad i Sirdal
Utbedre bad/toalett blant annet for å skille ren/skitten sone, behov for ekstra soverom i forbindelse med mulig ny vaktordning og behov for mer lagerplass.
Utvendig rehabilitering av rådhus i Sirdal
Det skal utføres rehabiliteringsarbeid på Rådhusets søndre fasade. Oppgradering av tak, balkonger, malerarbeid og diverse mindre rehab arbeider.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Vest-Agder
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Nybygg av skibro over Sira ved utløp av Sinnesvann i Sirdal
Skibro i betong /betongelementer i 2 spenn med samlet lengde 35m . BRokar og landkar i betong.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: