Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sirdal

Rasgjerde og skredvoll på Fv 975 Kviturvika i Sirdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Skredtype snø, stein.
Nybygg av hytter på Tjørhomfjellet, trinn 3
Bygg 11, 12 og 13. Totalt 13 bygg og 52 boenheter på Tjørhomfjellet Panorama Odden.
Rehabilitering av dam på Tonstad i Sirdal
7000 kvm forskaling. 600 tonn armering. 4500 m3 betong.
Rassikring på Fv 975 Orthevann II i Sirdal
Felles kontrakt for Sauhella, Kviturvika og Orthevann II.
Rassikring på Fv 975 Sauhella i Sirdal
Felles kontrakt for Sauhella, Kviturvika og Orthevann II.
Oppgradering av vannverk i Sinnes
Oppgradere til 42 l/s med UV.
Ny pumpestasjon og pumpeledning, Tjørhom-Handeland
Avløpsledning 2 776m ø 280 PE.
Oppgradering av avløpsledning i Sirdal
Ø 225. 800 meter. Sinnes - Myraleite. Svartevann - GP.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: