Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Søgne

Ny 4-felts veg E39 Kristiansand vest/Søgne øst-Mandal øst, E39 Kristiansand-Sandnes
19 km. 7 bruer, 4 overgangsbruer, 5 tunneler, 3 større vegkryss, flere kulverter og veg i dagen.
Nybygg av blokkleiligheter og forretninger i Søgne
Matvarebutikk i første etasje. 6-7 etasjer.
Nybygg av boligområde i Ausviga, trinn 2
Planområdet er 1048,4 daa med opp til i overkant av 400 boenheter.
Nybygg av barnehage i Søgne
Barnehagen skal dekke behov for ca 100-120 barn og ca 30 ansatte. 7-avdelnings barnehage. Tidligere navn: Kjellansheia barnehage.
Nybygg av vei og veikryss i Søgne
Avhengig boligutbygging på Kjellandsheia.
Nybygg av hytter i Søgne
Gnr/bnr 20/14, 41, 42, 43 mfl
Nybygg av omsorgsboliger i Søgne
9 nye omsorgsboliger funksjonsh.inkl. felles rom.
Nybygg av praksisarealer ved nye vgs i Tangvall
Bygges ved nye Søgne videregående skole i Tangvall.
Ombygging til dagsenter og ungdomsklubb i Søgne
Ikke behov for entreprenører innen grunn og fundament.
Ombygg av omsorgs- og behandlingsinstitusjon på Søgne
Innvendig riving er allerede utført i en annen entreprise. Ombyggingen videre omfatter oppbygging og ombygging av totalt 367 m2 BRA. Veranda rives for å deretter utvide stue/kjøkken i både 1. og 2. etg. Bygget utvides med totalt 24 m2 BTA. Videre skal det settes opp garasje med tilhørende bod, og sykkelbod. Disse utgjør totalt 61 m2 BTA. Ungdomshjemmet er ikke i bebodd under arbeidene.
Nybygg av elementbygg for nytt garderobebygg ved VGS i Søgne
Grunnarbeider og tekniske anlegg utføres i VAFs regi ved bruk av eget personell, særlige konkurranser på utførelsesentrepriser for dette bygget og/eller rammeavtaler innenfor aktuelle fagområder.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Vest-Agder
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: