Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Søgne

Ny 4-felts veg E39 Kristiansand vest/Søgne øst-Mandal øst, E39 Kristiansand-Sandnes
19 km. 7 bruer, 4 overgangsbruer, 5 tunneler, 3 større vegkryss, flere kulverter og veg i dagen.
Nybygg av boligområde i Ausviga, trinn 1
Planområdet er 1048,4 daa med opp til i overkant av 400 boenheter. Delt på flere utbyggere.
Nybygg av barnehage i Søgne
5-avdelings barnehage, plass til ca 100 barn. Tidligere navn: Kjellansheia barnehage.
Nybygg av lager, garasje, verksted mm i Søgne
Overnatting for ansatte i andre etasje. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av eneboliger i Søgne
Småbåthavn med 25 plasser bygges i trinn 1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: