Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Søgne

Nybygg av boligområde i Ausviga, trinn 3 mfl
Planområdet er 1048,4 daa med opp til i overkant av 400 boenheter.
Nybygg av boligområde i Ausviga
Planområdet er 1048,4 daa med opp til i overkant av 400 boenheter. Delt på flere utbyggere.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 3
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 4
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 5
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av blokkleiligheter og forretninger i Søgne
Matvarebutikk i første etasje. 6-7 etasjer.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 2
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av boligområde i Ausviga, trinn 2
Planområdet er 1048,4 daa med opp til i overkant av 400 boenheter.
Nybygg av forretningsbygg, kontor, industribygning og lager i Søgne
Utvidelse og fortetting av næringsområde.
Nybygg av vei og veikryss i Søgne
Avhengig boligutbygging på Kjellandsheia.
Nybygg av omsorgsboliger i Søgne
9 nye omsorgsboliger funksjonsh.inkl. felles rom.
Nybygg av praksisarealer ved nye vgs i Tangvall
Bygges ved nye Søgne videregående skole i Tangvall.
Infrastruktur før boligområde i Kjellandsheia, Søgne, trinn 2
Infrastruktur for ca. 60 enheter. Totalt 450 boenheter på feltet.
Flytting av antikvarisk bygg i Søgne
Flytting av et antikvarisk gårdsbygg fra Lunde til Søgne Gamle Prestegård. Målsettingen er at flytting og gjenoppbygging skal utføres etter antikvariske prinsipper. Bygningstekniske målsetting vil være å gjenoppbygge og tilpasse bygg til bruksformål uten å ødelegge byggets antikvariske verdier/kvaliteter. I forbindelse med flyttingen skal det reetableres et tilbygg (råbygg) på baksiden av bygget. Opsjon på ferdigstilling av råbygg (se eget prosjekt; Søgne bygdemuseum - flytting av antikvarisk bygg). Tak skal isoleres og vegger skal etterisoleres og vindtettes. Det skal også tilbys opsjon på utvendig isolering av gamlebygget.
Nybygg av elementbygg for nytt garderobebygg ved VGS i Søgne
Grunnarbeider og tekniske anlegg utføres i VAFs regi ved bruk av eget personell, særlige konkurranser på utførelsesentrepriser for dette bygget og/eller rammeavtaler innenfor aktuelle fagområder.
Opparbeidelse av uteareal ved barnehage i Søgne kommune
Følgende hovedelementer skal leveres: Hoggeflisbasseng med dekk, Mur rundt sandbasseng med butikkhjørne og benk samt "Sykle-rundt steiner".

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: