Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Søgne

Ny 4-felts veg E39 Kristiansand vest/Søgne øst-Mandal øst, E39 Kristiansand-Sandnes
19 km. 7 bruer, 4 overgangsbruer, 5 tunneler, 3 større vegkryss, flere kulverter og veg i dagen.
Nybygg av boligområde i Ausviga
Planområdet er 1048,4 daa med opp til i overkant av 400 boenheter. Delt på flere utbyggere.
Nybygg av blokkleiligheter og forretninger i Søgne
Matvarebutikk i første etasje. 6-7 etasjer.
Nybygg av boligområde i Ausviga, trinn 2
Planområdet er 1048,4 daa med opp til i overkant av 400 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Tangvall
Grunneier: Oasen Bibelsenter.
Nybygg av vei og veikryss i Søgne
Avhengig boligutbygging på Kjellandsheia.
Nybygg av hytter i Søgne
Gnr/bnr 20/14, 41, 42, 43 mfl
Nybygg av omsorgsboliger i Søgne
9 nye omsorgsboliger funksjonsh.inkl. felles rom.
Nybygg av praksisarealer ved nye vgs i Tangvall
Bygges ved nye Søgne videregående skole i Tangvall.
Nybygg av elementbygg for nytt garderobebygg ved VGS i Søgne
Grunnarbeider og tekniske anlegg utføres i VAFs regi ved bruk av eget personell, særlige konkurranser på utførelsesentrepriser for dette bygget og/eller rammeavtaler innenfor aktuelle fagområder.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Vest-Agder
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: