Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Søgne

Nybygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 1
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Driftskontrakt for Kristiansandområdet Fylkesveg 2019-29 og Riksveg 2019-24
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 1+1+1år fra 2024-09-01.
Nybygg av praksisarealer ved nye vgs i Tangvall
Bygges ved nye Søgne videregående skole i Tangvall.
Infrastruktur før boligområde i Kjellandsheia, Søgne, trinn 2
Infrastruktur for ca. 60 enheter. Totalt 450 boenheter på feltet.
Utbygging av bredbåndsnett i Søgne kommune
Felles utlysning med Arendal, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Søgne, Tvedestrand, Vegårshei og Vennesla kommune.
Flytting av antikvarisk bygg i Søgne
Flytting av et antikvarisk gårdsbygg fra Lunde til Søgne Gamle Prestegård. Målsettingen er at flytting og gjenoppbygging skal utføres etter antikvariske prinsipper. Bygningstekniske målsetting vil være å gjenoppbygge og tilpasse bygg til bruksformål uten å ødelegge byggets antikvariske verdier/kvaliteter. I forbindelse med flyttingen skal det reetableres et tilbygg (råbygg) på baksiden av bygget. Opsjon på ferdigstilling av råbygg (se eget prosjekt; Søgne bygdemuseum - flytting av antikvarisk bygg). Tak skal isoleres og vegger skal etterisoleres og vindtettes. Det skal også tilbys opsjon på utvendig isolering av gamlebygget.
Opparbeidelse av uteareal ved barnehage i Søgne kommune
Følgende hovedelementer skal leveres: Hoggeflisbasseng med dekk, Mur rundt sandbasseng med butikkhjørne og benk samt "Sykle-rundt steiner".
Etablering av midlertidlig skole i Søgne kommune
Søgne kommune skal som en del av oppgradering og utbygging av eksisterende barneskole Nygård skole, etablere en brakkerigg for midlertidlige lokaler til skolens administrasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: