Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Marnardal

Nybygg av leiligheter og butikk/næring i Marnadal, trinn 1
Godkjent detaljregulering. Ca. 60 leiligheter.
Rammeavtale for innleie av maskiner, utstyr og personell for vedlikehold av vei m.m i Lindesnes, Mandal og Marnardal
Lindesnes, Mandal og Marnardal kommune arbeider med kommunesammenslåing som trer i kraft fra 1/1/2020. Mandal og Marnardal kommune kan tre inn på opsjon i perioden frem til kommunesammenslåingen. Avtalen kan også utvides til å gjelde alle tre kommunene fra sammenslåingstidspunktet, forutsatt at dette aksepteres av leverandøren.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: