Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Marnardal

Nybygg av boliger i Marnardal
Ventilasjon installeres i fabrikk.
Rammeavtale for innleie av maskiner, utstyr og personell for vedlikehold av vei m.m i Lindesnes, Mandal og Marnardal
Lindesnes, Mandal og Marnardal kommune arbeider med kommunesammenslåing som trer i kraft fra 1/1/2020. Mandal og Marnardal kommune kan tre inn på opsjon i perioden frem til kommunesammenslåingen. Avtalen kan også utvides til å gjelde alle tre kommunene fra sammenslåingstidspunktet, forutsatt at dette aksepteres av leverandøren.
Skifte av kunstgress på fotballbane på Rosseland
Byggetips. Fra rådmannens budsjettforslag 2015-2018.
Etablering av trygghetsalarmer, sensorer og signalanlegg for institusjoner i Agder
Felles utlysning for 21 kommuner i Agder: Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Mandal, Marnadal, Audnedal, Åseral, Lindesnes. 9 kommuner har opsjon på tilknytning: Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Flekkefjord, Sirdal, Lyngdal, Farsund og Hægebostad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: