Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Marnardal

Nybygg av barnehage, næringsbygg med mere i Marnadal, trinn 2 mfl.
Tidligere prosjektnavn Buebyen. 50-80 leiligheter.
Nybygg av leiligheter og butikk/næring i Marnadal, trinn 1
Godkjent detaljregulering. Ca. 60 leiligheter.
Tilbygg av klasserom i Marnardal
To nye klasserom på Laudal oppvekstsenter samt oppfiksing av biblioteket.
Forsterking av Homme bru på Fv 455
Forsterking i forbindelse med økt vekt på tømmerbiler fra 56 til 60 tonn.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Marnardal
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Forsterking av Skaue bru på Fv 455
Forsterking i forbindelse med økt vekt på tømmerbiler fra 56 til 60 tonn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: