Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Mandal

Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Nybygg av idrettshall i Mandal
Bygges som et tilbygg til Frøysland skole.
Nybygg av kjedet enebolig i Mandal
Prosjektet er utsatt i påvente av markedet.
Utskiftning av kunstgressbane på idrettspark i Mandal
"Treningsbane 2". 64 meter x 100 meter samt sikkerhetssone 4 meter på langsidene og 5 meter på kortsidene.
Utbygging av bredbånd område Aurebekk i Mandal kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad Tvedestrand, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Etablering av lekeplass i Mandal
Lekeplassen har adkomst fra Florasvei i Skinsnesheia.
Fysiske tiltak for att forhindre spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner på Mandal idrettsanlegg
Tiltak på 11 kunstrgressbanor i vest og 7 i nord og ballbingen i østredelen av idrettsparken.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Mandal
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: