Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Mandal

Nybygg av boliger i Mandal
Planlegges for opp till 250 boliger.
Nybygg av hotell i Mandal, trinn 1
Totalt 160 rom. Første byggetrinn inkluderer 80 rom.
Nybygg av idrettshall i Mandal
Bygges som et tilbygg til Frøysland skole.
Innvendig oppgradering av kafé, møterom, kjøkken, kontor og forsamlingslokale i Mandal
Planen er å benytte 1. etasje i nr. 33 til kafé/vrimlehall, møterom, kjøkken og adkomst til 2. etasje med ny trapp og løfteplattform som ytterligere fremtidig adkomst til «gamle kinolokalet». 2. etasje skal innredes og disponeres til kontorer for kirkelige ansatte. Mellom de to byggene (på 2.etasjes nivå) er det et ryddet uteareal med støpt gulv. Det er ønske om å bygge inne dette arealet med glasstak til forsamlingslokale for helårsbruk.. Den nye delen er foreløpig kalt «Klosterhagen».
Nybygg av kjedet enebolig i Mandal
Prosjektet er utsatt i påvente av markedet.
Utskiftning av kunstgressbane på idrettspark i Mandal
"Treningsbane 2". 64 meter x 100 meter samt sikkerhetssone 4 meter på langsidene og 5 meter på kortsidene.
Utbygging av bredbånd område Aurebekk i Mandal kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad Tvedestrand, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Etablering av lekeplass i Mandal
Lekeplassen har adkomst fra Florasvei i Skinsnesheia.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: