Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lyngdal

Nybygg av omsorgsboliger ved bo- og servicesenter i Lyngdal
Romtomta. 3-4 etasjer. Dette skal erstatte dagens bygningsmasse på Lyngdal Bo- og Servicesenter.
Tilbygg av videregående skole i Lyngdal
Rådgivende ingeniør innen lås og beslag: Dørteknikk AS, Terje Søvik
Påbygg av leiligheter oppe på butikksenter i Lyngdal
Grunnflaten på bygget er på 2900 kvm.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Lyngdal, trinn 2
Planlagt totalt 15-20 høyhus fordelt på flere trinn.
Driftskontrakt veg 1002 Flekkefjord 2018-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner i deler av Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Lindesnes, Farsund, og Hægebostad kommune. 637,952 km veg totalt.
Ombygg av barnehage i Lyngdal
Eksisterende bygg skal bygges om og tilpasses ny organisering i barnehagen. Det skal gjøres en større oppgradering innvendig som i grove trekk kan oppsummeres til: Alle vinduer skiftes, alle ytterdører skiftes, innvendige dører skiftes. Så skal det nytt gulvbelegg, nye våtromsplater, alle rom skal oppgraderes og males. Oppgradering av tekniske anlegg.
Ombygg av eksisterende barnehage i Lyngdal
Eksisterende barnehage skal bygges om. Eksisterende inngangsparti skal bygges om. Nye tak over inngangspartier, samt utvidelse av administrasjonsfløyen. Innvendig skal vegger rives og flyttes, nye himlinger og gulvbelegg.
Opparbeidelse av ny parkeringsplass ved rådhuset i Lyngdal
Parkeringsplass for 100 biler. Nytt overvannsnett/drenering, beleggstein, grøntanlegg og belysningsanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: