Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lyngdal

Nybygg av omsorgsboliger ved bo- og servicesenter i Lyngdal
Romtomta. 3-4 etasjer. Dette skal erstatte dagens bygningsmasse på Lyngdal Bo- og Servicesenter. Leverandør av baderomskabiner: Probad AS.
Nybygg av opplevelsespark i Kleivan, Lyngdal
Opplevelsesparken skal bygges i Kleivan langs veien mellom Kvavik og Rosfjord.
Tilbygg av videregående skole i Lyngdal
Rådgivende ingeniør innen lås og beslag: Dørteknikk AS, Terje Søvik. Ikke behov for flislegger.
Nybygg av museum ved park i Lyngdal
Skal plasseres ved den planlagte temaparken Knertenland i Lyngdal.
Nybygg av boliger for vanskeligstilte i Lyngdal
Bygging av 7 boliger for vanskeligstilte der 5 boliger er på ca 50 m2 og 2 boliger er på ca 30 m2. I tillegg inngår en avfallsbod på 16 m2.
Renovering av kirke i Kvås, Lyngdal kommune
Nytt undertak, eksisterende skifer skal gjenbrukes. Reparere råteskadd kledning. Rive piper på loft. Sikre vegger med to strekkbånd i svart rundstål.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Lyngdal
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Vest-Agder
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: