Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lyngdal

Nybygg av opplevelsespark i Kleivan, Lyngdal
Opplevelsesparken skal bygges i Kleivan langs veien mellom Kvavik og Rosfjord.
Tilbygg av videregående skole i Lyngdal
Rådgivende ingeniør innen lås og beslag: Dørteknikk AS, Terje Søvik. Ikke behov for flislegger.
Driftskontrakt veg 1002 Flekkefjord 2018-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner i deler av Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Lindesnes, Farsund, og Hægebostad kommune. 637,952 km veg totalt.
Nybygg av boliger for vanskeligstilte i Lyngdal
Bygging av 7 boliger for vanskeligstilte der 5 boliger er på ca 50 m2 og 2 boliger er på ca 30 m2. I tillegg inngår en avfallsbod på 16 m2.
Renovering av kirke i Kvås, Lyngdal kommune
Nytt undertak, eksisterende skifer skal gjenbrukes. Reparere råteskadd kledning. Rive piper på loft. Sikre vegger med to strekkbånd i svart rundstål.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Vest-Agder
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: