Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lyngdal

Ny E39 Mandal - Lyngdal, Lyngdal øst-Lyngdal vest
10,5 km. 4 km veg i dagen, 3 lengre tunneler på hhv 1,75 km, 1,25 km og 2,5 km, 3 bruer på hhv 100m, 450m og 230m.
Nybygg av småhus, hytter, restaurant, konditori i Lyngdal
180 hytter(70/80 km2), 88 leiligheter. Øy på 220 Mål. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av opplevelsespark i Kleivan, Lyngdal
Opplevelsesparken skal bygges i Kleivan langs veien mellom Kvavik og Rosfjord.
Nybygg av museum ved park i Lyngdal
Skal plasseres ved den planlagte temaparken Knertenland i Lyngdal.
Renovering av kirke i Kvås, Lyngdal kommune
Nytt undertak, eksisterende skifer skal gjenbrukes. Reparere råteskadd kledning. Rive piper på loft. Sikre vegger med to strekkbånd i svart rundstål.
Asfaltarbeider i Lyngdal kommune
Tilbud ønskes fra entreprenør som har det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for produksjon og utlegging av asfalt der kommunen ønsker det. Arbeider skal utføres etter vegvesenets håndbøker.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Lyngdal
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: