Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lindesnes

Nybygg av undersjøisk restaurant i Spangereid
Undersjøisk restaurant. 100 plasser. Ikke behov for gulv, maling og flis.
Driftskontrakt veg 1002 Flekkefjord 2018-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner i deler av Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Lindesnes, Farsund, og Hægebostad kommune. 637,952 km veg totalt.
Utvidelse av kai på Spangeried
130 meter utvidelse.
Rammeavtale for innleie av maskiner, utstyr og personell for vedlikehold av vei m.m i Lindesnes, Mandal og Marnardal
Lindesnes, Mandal og Marnardal kommune arbeider med kommunesammenslåing som trer i kraft fra 1/1/2020. Mandal og Marnardal kommune kan tre inn på opsjon i perioden frem til kommunesammenslåingen. Avtalen kan også utvides til å gjelde alle tre kommunene fra sammenslåingstidspunktet, forutsatt at dette aksepteres av leverandøren.
Om-og tilbygg av administrasjonsfløy og skole i Byremo
Ny administrasjonsfløy i gammelt bibliotek, nye grupperom, generell oppgradering.
Ny gang og sykkelvei på Lindesnes
Avventer beslutning. Byggestart er ikke avklart.
Etablering av trygghetsalarmer, sensorer og signalanlegg for institusjoner i Agder
Felles utlysning for 21 kommuner i Agder: Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Mandal, Marnadal, Audnedal, Åseral, Lindesnes. 9 kommuner har opsjon på tilknytning: Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Flekkefjord, Sirdal, Lyngdal, Farsund og Hægebostad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: