Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lindesnes

Nybygg av museum på Lindesnes
Usikkert prosjekt. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Utvidelse av kai på Spangeried
130 meter utvidelse.
Rammeavtale for innleie av maskiner, utstyr og personell for vedlikehold av vei m.m i Lindesnes, Mandal og Marnardal
Lindesnes, Mandal og Marnardal kommune arbeider med kommunesammenslåing som trer i kraft fra 1/1/2020. Mandal og Marnardal kommune kan tre inn på opsjon i perioden frem til kommunesammenslåingen. Avtalen kan også utvides til å gjelde alle tre kommunene fra sammenslåingstidspunktet, forutsatt at dette aksepteres av leverandøren.
Om-og tilbygg av administrasjonsfløy og skole i Byremo
Ny administrasjonsfløy i gammelt bibliotek, nye grupperom, generell oppgradering.
Utskifting av belysning i skoler, helse og idrettshall i Lindesnes kommune
Gjelder Lindesneshallen, Lindesnes omsorgssenter, Nyplass barneskole, Tre & tekstil, Hestehaven barnehage, Spangereid barneskole, Vigmostad barnehage og Vigmostad grendehus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: