Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lindesnes

Nybygg av boliger i Lindesnes
42 daa. Lavblokker, rekke alt. kjedet eneboliger, frittliggende eneboliger, to-og firemannsboliger.
Nybygg av boliger i Lindesnes
Ikke behov for stål.
Nybygg av museum på Lindesnes
Usikkert prosjekt. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Driftskontrakt veg 1002 Flekkefjord 2018-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner i deler av Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Lindesnes, Farsund, og Hægebostad kommune. 637,952 km veg totalt.
Oppgradering av oppholdsrom og bibliotek ved skole i Lindesnes
Glassfasade, ny himling, koble på eksisterende ventilasjon, lys i taket, fliser gulv, varme i tak eller vegg, innvendig brannvegg, dører, lett oppussing vegger, halvtak over inngangsdør, tekniske fag.
Ny fortau på Hestehaven industriområde i Lindesnes
Fortau gjennom Hestehaven industriområde frem til Mesta. Deretter utvidelse av adkomst mellom Mesta og Lindesneshallen for å sikre både kjørevei og gang- og sykkelvei.
Utskifting av belegg ved skole i Lindesnes
I tegnesal og andre klasserom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: