Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kvinesdal

Nybygg av eneboliger/flerbolighus/tomannsboliger, Kvinesdal
35-40 boenheter planlegges. Ferdigregulert.
Driftskontrakt veg 1002 Flekkefjord 2018-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner i deler av Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Lindesnes, Farsund, og Hægebostad kommune. 637,952 km veg totalt.
Nybygg av infrastruktur og tilrettelegging av vei i Feda
Området skal utvikles med flerbolighus og næringsbygg. Se prosjekt Feda brygge og Feda næring.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett i Kvinesdal
Avventer konsesjon fra NVE. 8,00 GWh. Byggestart og kostnad er ukjent.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett i Kvinesdal
Avventer konsesjon fra NVE. Byggestart og kostnad er ukjent.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett i Kvinesdal
Avventer konsesjon fra NVE. Start og kostnad er ukjent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: