Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kvinesdal

Nybygg av bedehus på Øvre Egeland i Kvinesdal
Deler av bygget skal brukes til barnehage.
Nybygg av infrastruktur og tilrettelegging av vei i Feda
Området skal utvikles med flerbolighus og næringsbygg. Se prosjekt Feda brygge og Feda næring.
Rassikring på fv 465 i Kvinesdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Is.
Utvidelse og oppgradering av skyllerom og laboratorium i Kvinesdal
Rehabiliteringsavdelingen skal få utviedet og oppgradert skyllerommet med skitten- og ren sone. I tillegg skal laboratoriet oppgraderes med nye overflater og innredning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: