Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kvinesdal

Nybygg av infrastruktur og tilrettelegging av vei i Feda
Området skal utvikles med flerbolighus og næringsbygg. Se prosjekt Feda brygge og Feda næring.
Utskifting av hengestenger og overflatebehandling av bru i Kvinesdal
Prosjektet omfatter å bytte ut og overflatebehandle hengestenger på Risnes bru. Følgende arbeid i kontrakten: Skru ned gamle hengestenger. Ny overflatebehandling av div. stål. Produsere og montere nye hengestengeretter gamle tegninger.
Utbygging av bredbåndsnett i Kvinesdal kommune
Felles utlysning med Arendal, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Søgne, Tvedestrand, Vegårshei og Vennesla kommune.
Kollektivtiltak langs Fv. 465 i Kvinesdal
Kontrakten er delt opp i 2 steder, Fv 926 Tjørsvågheimen i Flekkefjord kommune og Fv 465 Øyestranda i Kvinesdal kommune, hvor det skal bygges henholdsvis 2 og 1 kantstopp for buss.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Kvinesdal
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: