Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kristiansand

Nybygg av forretning, kontor og boliger mm i Kristiansand
Påbygg av 90-140 stk boliger på eksisterende næringsbygg.
Nybygg av boliger på Ytre Randesund i Kristiansand
512 m lang kanal. 50-60 båtplasser.
Nybygg av omsorgsboliger for demente, dagsenter og sonekontor på Strømme
42 omsorgsboliger delt opp på 5 bokollektiv. Ca 100 brukere. Eventuelt OPS-prosjekt.
Nybygg av boliger på Benestad i Kristiansand
28-40 stk boenheter i 2-3 etasjer. Frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse og mindre leilighetsbygg.
Nybygg av leiligheter i ny bydel i Bjørndalen, Kristiansand
Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Nybygg av gang- og sykkelbru over Otra i Kristansand
Ca. 200 meter lang, og 4 meter bredde.
Nybygg av ettervernsboliger i Kristiansand
25-30 leiligheter med fellesarealer planlegges. Eksisterende bygg på tomten skal rives.
Nybygg av klatresenter/aktivitetspark i Kristiansand
Ca 110 ulike elementer, bland annet lavt-og høythengende hinderløyper, klatrevegger, fritt fall-anlegg på 14 m, klatrenett og opptil 30 m lange zip-lines.
Nybygg av dagligvarebutikk i Kristiansand, trinn 1
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av næring i Kristiansand, trinn 2
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Riving og nybygg av natteravnen busspaviljong i Kristiansand
Leverandør av fjernvarme: Agder Energi Varme AS, Kristiansand.
Nybygg av møbellager på Bjørndalssletta i Kristiansand
Rivingen er utførd, entreprenør er ukjent.
Nybygg av boliger på Vågsbygd i Kristiansand
2-3 etasjer. 12-13 boenheter.
Nybygg av eneboliger i kjede på Benestad i Randesund
Benestad BB2. Gnr/bnr 67/88, 89, 108, 109, 110, 111, 112.
Nybygg av eneboliger ved Randesund
Tomten er regulert til 10 eneboliger med 3 etasjer, funkisstil. 6 av tomtene har utsikt mot Skagerak.
Nybygg av eneboliger i kjede på Benestad i Randesund
Benestad BB2. Gnr/bnr 67/60, 61, 62.
Nybygg av eneboliger i kjede på Benestad i Randesund
Benestad BB2. Gnr/bnr 67/84, 85, 86, 87.
Nybygg av moské i Kristiansand
Tinnheiveien 15 og 17. Gnr/bnr: 151/2169, 1879.
Nybygg av hytter mm på Ronåsen, Stangenes i Kristiansand
Felles brygge i nord med sportsboder/naust. Planlagt en bru over Stangenestjønnbekken. Gnr/bnr 85/2, 13, 16, 21 og 36
Oppgradering av gang og sykkelvei i Kristiansand
Lengde: 900 m. Fra trafikksikkerhetsplan 2015-2018.
Utbygging av bredbånd i Kristiansand
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad Tvedestrand, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Hovedinspeksjon av ferjekaier i Kristiansand
Totalt 55 ferjekaier og 10 bruer.
Ombygging av siktebygg i Kristiansand
Ombygging av eksisterende siktebygg på Støleheia avfallsanlegg for tilpasning til nytt sikteverk. Arbeidene innbefatter i hovedsak fjerning av vegg og takplater, inkludert eksisterende maskiner i bygg. Bygget skal kles opp med nye tak og veggplater, samt nye skillevegger.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Kristiansand
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Vest-Agder
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Utskifting av belysning i idrettshall m.m i Kristiansand kommune
Felles utlysning for Håneshallen, Sukkevannshallen, Havlimyra oppvekstsenter, Torridalshallen, Karusshallen, Torkelsmyra skole, Odderøyahallen, Flekkerøyhallen, Odderneshallen, Vågsbygdhallen og Sørlandshallen. Totalkostnad ca 3 mnok.
Skifte av luftvarmepumpe på barnehage i Kristiansand
Fellesutlysning for: Askeladden-, Auglandtjønn-, Bergtorasvei-, Hellemyr-, Hellinga-, Jordbærveien-, Karuss-, Kongsgård-, Roligheden-, Linerla-, Mosby-, Odderøya-, Ravndalen-, Skårungen-, Søm-, Taremareskogen-, Tinnstua-, Veslefrikk-, Hamretun- og Voietun barnehage samt Hellemyr skole og Dalane bilverksted. Total kostnad: 1,9 mnok.
Skifte av luftvarmepumpe på skole i Kristiansand
Fellesutlysning for: Askeladden-, Auglandtjønn-, Bergtorasvei-, Hellemyr-, Hellinga-, Jordbærveien-, Karuss-, Kongsgård-, Roligheden-, Linerla-, Mosby-, Odderøya-, Ravndalen-, Skårungen-, Søm-, Taremareskogen-, Tinnstua-, Veslefrikk-, Hamretun- og Voietun barnehage samt Hellemyr skole og Dalane bilverksted. Total kostnad: 1,9 mnok.
Skifte av luftvarmepumpe på verksted i Kristiansand
Fellesutlysning for: Askeladden-, Auglandtjønn-, Bergtorasvei-, Hellemyr-, Hellinga-, Jordbærveien-, Karuss-, Kongsgård-, Roligheden-, Linerla-, Mosby-, Odderøya-, Ravndalen-, Skårungen-, Søm-, Taremareskogen-, Tinnstua-, Veslefrikk-, Hamretun- og Voietun barnehage samt Hellemyr skole og Dalane bilverksted. Total kostnad: 1,9 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: