Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kristiansand

Nybygg av sykehusbygg for psykisk helse på Eg i Kristiansand
Bygget skal inneholde 80 døgnbehandlingsplasser fordelt på 70 sengerom for psykiatrisk sykehusavdeling, og 10 sengerom i ungdomsklinikken.
Nybygg av eneboliger, leiligheter og rekkehus i Randesund, trinn 2
32 stk frittliggende boliger, 134 stk konsentrert småhusbebyggelse og 47 stk boliger i blokk. Totalt ca 2000 boenheter på området.
Ny vei E18/E39 Gartnerløkka-Breimyr i Kristiansand kommune
Lengde ca 2,7 km. Total kostnad for del 1 og 2 er ca. 2 mrd. kr.
Nybygg av infrastruktur i Marvika, Kristiansand
Prosjektet vil bli fordelt på flere utbyggere. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av skole og barnehage i Kristiansand
120 stk barnehageplasser. Riving av eksisterende bygg på eget prosjekt.
Nybygg av regnskogsakvarium på Lagmannsholmen i Kristiansand
Akvarium med 3 glassbobler + regnskog. Ca 1,5-2 års byggetid. Ca 40 mål.
Nybygg av leiligheter og butikk i ny bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF5 - Fase 1, byggetrinn 1. Ca. 1900 kvm butikk. 3 bygg som henger sammen. Passivhus.
Ny gang og sykkelvei, Timenes-Hamresanden
Ca 3000 meter. Samferdselspakke Kristiansand.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Nybygg av gang- og sykkelbru over Otra i Kristansand
Ca. 200 meter lang, og 4 meter bredde.
Nybygg av møbellager på Bjørndalssletta i Kristiansand
Rivingen er utførd, entreprenør er ukjent.
Asfaltarbeider i Region sør 2019-1
Kristiansand, Songdalen, Vennesla, Mandal. 30 143 tonn asfalt, 145 000 m2 fresing.
Oppgradering av kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Nybygg av boliger på Vågsbygd i Kristiansand
2-3 etasjer. 12-13 boenheter.
Nybygg av eneboliger i kjede på Benestad i Randesund
Benestad BB2. Gnr/bnr 67/88, 89, 108, 109, 110, 111, 112.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-2
Antall tonn 12 492. Antall m2 fres 5000.
Oppsetting av rekkverk langs riks- og fylkesveger i Vest-Agder
Oppsetting av nytt stålrekkverk, samt utbedring/utskifting av eksisterende stålrekkverk i hele Vest-Agder fylke (vestre del av Agder fylke fra 01-01-2020).
Støytiltak langs E18 på Søm i Kristiansand
Vardåsveien 50. Torsvikkleiva 1, 2 og 4. Nordheiveien 1, 5 og 7. Haumyrveien 1, 10, 20 og 14.
Avvikling av parkering/ombygg av grunn ved museum i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2017-2020. Midlertidig tilrettelegging og bruk av plassen for opphold og aktiviteter som servering og utstillinger og konserter.
Utbygging av bredbånd i Kristiansand
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad Tvedestrand, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Utbygging av bredbåndsnett i Kristiansand kommune
Felles utlysning med Arendal, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Søgne, Tvedestrand, Vegårshei og Vennesla kommune.
Ombygging av siktebygg i Kristiansand
Ombygging av eksisterende siktebygg på Støleheia avfallsanlegg for tilpasning til nytt sikteverk. Arbeidene innbefatter i hovedsak fjerning av vegg og takplater, inkludert eksisterende maskiner i bygg. Bygget skal kles opp med nye tak og veggplater, samt nye skillevegger.
Bruvedlikehold/overflatebehandling i Vest-Agder
Arbeidet skal foregå på 9 fastsatte bruer, 5 i Aust-Agder og 4 i Vest-Agder.
Forsterking av dam i Kristiansand
Støpe en ny gravitasjonsdam i betong på innsiden av den eksisterende gamle murdammen, langs hele lengden på 120 meter. Ny bro over flomløpet, støpes nye betongterskler enkelte steder, etablere et nytt flomløp og montere et nytt tappearrangement med rør og ventil.
Hovedinspeksjon av ferjekaier i Kristiansand
Totalt 55 ferjekaier og 10 bruer.
Etablering av sprinkleranlegg og nytt vanninnlegg på leiligheter i Kristiansand
Berører totalt 60 leiligheter, sonekontor og fellesarealer i komplekset på til sammen ca 7700 m2.
Isolering av yttertak på kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Ny tekking av takflater på kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Riving og innvendig vedlikehold av kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Riving og montering av yttervinduer på kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Utskiftning av porter og dører på kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Kristiansand
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Vest-Agder
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Skifte av luftvarmepumpe på barnehage i Kristiansand
Fellesutlysning for: Askeladden-, Auglandtjønn-, Bergtorasvei-, Hellemyr-, Hellinga-, Jordbærveien-, Karuss-, Kongsgård-, Roligheden-, Linerla-, Mosby-, Odderøya-, Ravndalen-, Skårungen-, Søm-, Taremareskogen-, Tinnstua-, Veslefrikk-, Hamretun- og Voietun barnehage samt Hellemyr skole og Dalane bilverksted. Total kostnad: 1,9 mnok.
Skifte av luftvarmepumpe på skole i Kristiansand
Fellesutlysning for: Askeladden-, Auglandtjønn-, Bergtorasvei-, Hellemyr-, Hellinga-, Jordbærveien-, Karuss-, Kongsgård-, Roligheden-, Linerla-, Mosby-, Odderøya-, Ravndalen-, Skårungen-, Søm-, Taremareskogen-, Tinnstua-, Veslefrikk-, Hamretun- og Voietun barnehage samt Hellemyr skole og Dalane bilverksted. Total kostnad: 1,9 mnok.
Skifte av luftvarmepumpe på verksted i Kristiansand
Fellesutlysning for: Askeladden-, Auglandtjønn-, Bergtorasvei-, Hellemyr-, Hellinga-, Jordbærveien-, Karuss-, Kongsgård-, Roligheden-, Linerla-, Mosby-, Odderøya-, Ravndalen-, Skårungen-, Søm-, Taremareskogen-, Tinnstua-, Veslefrikk-, Hamretun- og Voietun barnehage samt Hellemyr skole og Dalane bilverksted. Total kostnad: 1,9 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: