Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kristiansand

Nybygg av psykiatrisk sykehusbygg på Eg i Kristiansand
Bygget skal inneholde 80 døgnbehandlingsplasser fordelt på 70 sengerom for psykiatrisk sykehusavdeling, og 10 sengerom i ungdomsklinikken.
Nybygg av forretning, kontor og boliger mm i Kristiansand
Påbygg av 90-140 stk boliger på eksisterende næringsbygg.
Om- og tilbygg til kunstmuseum mm på Odderøya i Kristiansand
I forbindelse med Nicolai Tangens kunstgave til Kristiansand planlegges et nytt bygg på Silokaia for Sørlandets Kunstmuseum. Det nye kunstmuseet skal bygges rundt den gamle siloen og vil få en arkitektonisk kvalitet av internasjonalt format. WSP yter prosjektadministrativ (PA-tjenester) støtte til prosjektleder. Totalentreprisekostnad: 385 millioner kroner.
Nybygg av kulturskole på Silokaia i Kristiansand
Totalentreprisekostnad: 185 millioner kroner.
Nybygg av infrastruktur i Marvika, Kristiansand
Prosjektet vil bli fordelt på flere utbyggere. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Ca. 45 mål. Ca 88 boenheter. Grei beliggenhet, gangavstand til barnehage, solfylt område.
Nybygg av regnskogsakvarium i Kristiansand
Akvarium med 3 glassbobler + regnskog. Ca 1,5-2 års byggetid.
Nybygg av omsorgsboliger for demente, dagsenter og sonekontor på Strømme
42 omsorgsboliger delt opp på 5 bokollektiv. Ca 100 brukere. Eventuelt OPS-prosjekt.
Nybygg av boliger på Benestad i Kristiansand
28-40 stk boenheter i 2-3 etasjer. Frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse og mindre leilighetsbygg.
Nybygg av leiligheter og parkeringskjeller i ny bydel i Bjørndalen, Kristiansand
Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området. BREEAM Very Good.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Ny gang og sykkelvei, Timenes-Hamresanden
Ca 3000 meter. Samferdselspakke Kristiansand.
Nybygg av gang- og sykkelbru over Otra i Kristansand
Ca. 200 meter lang, og 4 meter bredde.
Nybygg av dagligvarebutikk i Kristiansand, trinn 1
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av omsorgsboliger, personal og fellesareal i Kristiansand
Solavskjerming: GHV AS, Thomas Gamman Andersen.
Nybygg av møbellager på Bjørndalssletta i Kristiansand
Rivingen er utførd, entreprenør er ukjent.
Asfaltarbeider i Region sør 2019-1
Kristiansand, Songdalen, Vennesla, Mandal. 30 143 tonn asfalt, 145 000 m2 fresing.
Oppgradering av kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Nybygg av boliger på Vågsbygd i Kristiansand
2-3 etasjer. 12-13 boenheter.
Nybygg av eneboliger i kjede på Benestad i Randesund
Benestad BB2. Gnr/bnr 67/88, 89, 108, 109, 110, 111, 112.
Nybygg av eneboliger ved Randesund
Tomten er regulert til 10 eneboliger med 3 etasjer, funkisstil. 6 av tomtene har utsikt mot Skagerak.
Nybygg av eneboliger i kjede på Benestad i Randesund
Benestad BB2. Gnr/bnr 67/60, 61, 62.
Nybygg av eneboliger i kjede på Benestad i Randesund
Benestad BB2. Gnr/bnr 67/84, 85, 86, 87.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-2
Antall tonn 12 492. Antall m2 fres 5000.
Støytiltak langs E18 på Søm i Kristiansand
Vardåsveien 50. Torsvikkleiva 1, 2 og 4. Nordheiveien 1, 5 og 7. Haumyrveien 1, 10, 20 og 14.
Avvikling av parkering/ombygg av grunn ved museum i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2017-2020. Midlertidig tilrettelegging og bruk av plassen for opphold og aktiviteter som servering og utstillinger og konserter.
Utbygging av bredbånd i Kristiansand
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad Tvedestrand, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Ombygging av siktebygg i Kristiansand
Ombygging av eksisterende siktebygg på Støleheia avfallsanlegg for tilpasning til nytt sikteverk. Arbeidene innbefatter i hovedsak fjerning av vegg og takplater, inkludert eksisterende maskiner i bygg. Bygget skal kles opp med nye tak og veggplater, samt nye skillevegger.
Bruvedlikehold/overflatebehandling i Vest-Agder
Arbeidet skal foregå på 9 fastsatte bruer, 5 i Aust-Agder og 4 i Vest-Agder.
Forsterking av dam i Kristiansand
Støpe en ny gravitasjonsdam i betong på innsiden av den eksisterende gamle murdammen, langs hele lengden på 120 meter. Ny bro over flomløpet, støpes nye betongterskler enkelte steder, etablere et nytt flomløp og montere et nytt tappearrangement med rør og ventil.
Hovedinspeksjon av ferjekaier i Kristiansand
Totalt 55 ferjekaier og 10 bruer.
Etablering av sprinkleranlegg og nytt vanninnlegg på leiligheter i Kristiansand
Berører totalt 60 leiligheter, sonekontor og fellesarealer i komplekset på til sammen ca 7700 m2.
Isolering av yttertak på kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Ny tekking av takflater på kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Riving og innvendig vedlikehold av kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Riving og montering av yttervinduer på kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Utskiftning av porter og dører på kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Kristiansand
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Vest-Agder
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Utskifting av belysning i idrettshall m.m i Kristiansand kommune
Felles utlysning for Håneshallen, Sukkevannshallen, Havlimyra oppvekstsenter, Torridalshallen, Karusshallen, Torkelsmyra skole, Odderøyahallen, Flekkerøyhallen, Odderneshallen, Vågsbygdhallen og Sørlandshallen. Totalkostnad ca 3 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: