Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hægebostad

Nybygg av leiligheter i Hægebostad
Eikenveien 112, 114 og 116.
Driftskontrakt veg 1002 Flekkefjord 2018-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner i deler av Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Lindesnes, Farsund, og Hægebostad kommune. 637,952 km veg totalt.
Nybygg av boliger for heldøgns omsorgsboliger og base for hjemmetjenesten i Hægebostad
I tillegg skal det bygges ny base for hjemmebaserte omsorgstjenester med kontorer, vaktrom, behandlingsrom, møterom og lager. I tillegg skal det etableres 8 garasjeplasser for tjenestebiler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: