Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hægebostad

Nybygg av boliger for heldøgns omsorgsboliger og base for hjemmetjenesten i Hægebostad
I tillegg skal det bygges ny base for hjemmebaserte omsorgstjenester med kontorer, vaktrom, behandlingsrom, møterom og lager. I tillegg skal det etableres 8 garasjeplasser for tjenestebiler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: