Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Flekkefjord

Nybygg av boliger i Drangeid
Flerbolighus; 4 etasjer samt garasjeetasje.
Opprydding av forurensede sjøsedimenter i Flekkefjord kommune
Mudring av ca. 35 000 m2, totalt ca 25 000 m3 og levering til deponi Levering og utlegging av tildekkingsmateriale av mineralske masser 0 - 32 mm på ca. 40 000 m2 Levering og utlegging av tildekkingsmateriale av skjellsand på ca. 40 000 m2 Levering og utlegging av aktiv masse som kan binde karbon på ca 630 m2 Kontrolltiltak
Driftskontrakt veg 1002 Flekkefjord 2018-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner i deler av Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Lindesnes, Farsund, og Hægebostad kommune. 637,952 km veg totalt.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Flekkefjord
Totalt ca. 450 boenheter med utbygging over flere år.
Nybygg av kraftverk i Flekkefjord
Entreprenører for boring, bygg og bru hentes inn via direkte forespørsel Betongbru. 22 kV jordkabel 500 m. Vannvei 700 m.
Utbedring av Klungeland bru på Fv 466 i Flekkefjord
Oppdraget gjelder bygging av ny bru ved Klungland i Flekkefjord kommune i Vest-Agder. Det skal først etableres en midlertidig bru med omkjørings veier som skal benyttes mens hoved brua bygges.
Nybygg av kraftverk i Flekkefjord
Avventer konsesjon fra NVE. 4,90 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Utbygging av bredbånd Abelnes i Flekkefjord kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Utbygging av bredbånd Anabeløy i Flekkefjord kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Utbygging av bredbånd Hidra i Flekkefjord kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: