Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Flekkefjord

Nybygg av kraftverk i Flekkefjord
Entreprenører for boring, bygg og bru hentes inn via direkte forespørsel Betongbru. 22 kV jordkabel 500 m. Vannvei 700 m.
Utskifting av ventilasjonsanlegg i idrettshall i Flekkefjord
Utskifting av 4stk ventilasjonsanlegg.
Nybygg av kraftverk i Flekkefjord
Avventer konsesjon fra NVE. 4,90 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Utbygging av bredbånd Abelnes i Flekkefjord kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Utbygging av bredbånd Anabeløy i Flekkefjord kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Utbygging av bredbånd Hidra i Flekkefjord kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Flekkefjord
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: