Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Flekkefjord

Opprydding av forurensede sjøsedimenter i Flekkefjord kommune
Mudring av ca. 35 000 m2, totalt ca 25 000 m3 og levering til deponi Levering og utlegging av tildekkingsmateriale av mineralske masser 0 - 32 mm på ca. 40 000 m2 Levering og utlegging av tildekkingsmateriale av skjellsand på ca. 40 000 m2 Levering og utlegging av aktiv masse som kan binde karbon på ca 630 m2 Kontrolltiltak
Driftskontrakt veg 1002 Flekkefjord 2018-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner i deler av Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Lindesnes, Farsund, og Hægebostad kommune. 637,952 km veg totalt.
Utbedring av Klungeland bru på Fv 466 i Flekkefjord
Oppdraget gjelder bygging av ny bru ved Klungland i Flekkefjord kommune i Vest-Agder. Det skal først etableres en midlertidig bru med omkjørings veier som skal benyttes mens hoved brua bygges.
Etablering av midlertidig bru på Fv 466 Klungeland i Flekkefjord
Oppdraget gjelder bygging av ny bru ved Klungland i Flekkefjord kommune i Vest-Agder. Det skal først etableres en midlertidig bru med omkjørings veier som skal benyttes mens hoved brua bygges.
Utskifting av ventilasjonsanlegg i idrettshall i Flekkefjord
Utskifting av 4stk ventilasjonsanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: