Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Flekkefjord

Opprydding av forurensede sjøsedimenter i Flekkefjord kommune
Mudring av ca. 35 000 m2, totalt ca 25 000 m3 og levering til deponi Levering og utlegging av tildekkingsmateriale av mineralske masser 0 - 32 mm på ca. 40 000 m2 Levering og utlegging av tildekkingsmateriale av skjellsand på ca. 40 000 m2 Levering og utlegging av aktiv masse som kan binde karbon på ca 630 m2 Kontrolltiltak
Nybygg av boliger til rusavhengige med personalbase i Flekkefjord
Kommunen ønsker å anskaffe 4 boliger til rusavhenige og en tilknyttet personalbase. Opsjon på bygging av intill 3 småhus.
Etablering av midlertidig bru på Fv 466 Klungeland i Flekkefjord
Oppdraget gjelder bygging av ny bru ved Klungland i Flekkefjord kommune i Vest-Agder. Det skal først etableres en midlertidig bru med omkjørings veier som skal benyttes mens hoved brua bygges.
Utskifting av ventilasjonsanlegg i idrettshall i Flekkefjord
Utskifting av 4stk ventilasjonsanlegg.
Isnett, rensk og bolting på fv 466 i Flekkefjord
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Is.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: