Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Flekkefjord

Nybygg av redningssentral i Flekkefjord
Nybygg av nødetatsbygg ved Sørlandet sykehus, Flekkefjord.
Etablering av infrastruktur på Uenesodden i Flekkefjord
Grunnarbeider for 3 ulike prosjekter.
Utskifting av ventilasjonsanlegg i idrettshall i Flekkefjord
Utskifting av 4stk ventilasjonsanlegg.
Kollektivtiltak langs Fv. 926 i Flekkefjord
Kontrakten er delt opp i 2 steder, Fv 926 Tjørsvågheimen i Flekkefjord kommune og Fv 465 Øyestranda i Kvinesdal kommune, hvor det skal bygges henholdsvis 2 og 1 kantstopp for buss.
Etablering av VA-anlegg i Tunveien i Flekkefjord
Grunnarbeider på eget prosjekt.
Utbygging av bredbåndsnett i Flekkefjord kommune
Felles utlysning med Arendal, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Søgne, Tvedestrand, Vegårshei og Vennesla kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: