Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Flekkefjord

Nybygg av flerbrukshall på Uenesodden i Flekkefjord
Grunnarbeider på eget prosjekt.
Nybygg av boliger til rusavhengige med personalbase i Flekkefjord
Kommunen ønsker å anskaffe 4 boliger til rusavhenige og en tilknyttet personalbase. Opsjon på bygging av intill 3 småhus.
Etablering av infrastruktur på Uenesodden i Flekkefjord
Grunnarbeider for 3 ulike prosjekter.
Utskifting av ventilasjonsanlegg i idrettshall i Flekkefjord
Utskifting av 4stk ventilasjonsanlegg.
Utbygging av bredbåndsnett i Flekkefjord kommune
Felles utlysning med Arendal, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Søgne, Tvedestrand, Vegårshei og Vennesla kommune.
Kollektivtiltak langs Fv. 926 i Flekkefjord
Kontrakten er delt opp i 2 steder, Fv 926 Tjørsvågheimen i Flekkefjord kommune og Fv 465 Øyestranda i Kvinesdal kommune, hvor det skal bygges henholdsvis 2 og 1 kantstopp for buss.
Utbygging av bredbånd Abelnes i Flekkefjord kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Utbygging av bredbånd Anabeløy i Flekkefjord kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Utbygging av bredbånd Hidra i Flekkefjord kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Flekkefjord
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: