Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Farsund

Nybygg av utleieboliger/turistanlegg i Farsund
Avventer godkjennelse. Søker investor. Start og omfang er foreløpig ikke fastsatt.
Nybygg av eneboliger i Farsund
Byggeklare tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere.
Driftskontrakt veg 1002 Flekkefjord 2018-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner i deler av Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Lindesnes, Farsund, og Hægebostad kommune. 637,952 km veg totalt.
Nybygg av eneboliger i Biland
Byggeklare tomter. Selges til selvbyggere og utbyggere.
Nybygg av gang og sykkelvei i Farsund
Planen er å legge G/S-vegen på sørsiden av fv 651.
Asfaltering av kommunale veier 2018 Farsund
Asfaltering av kommunale grusveier, reparasjoner og reasfaltering av humper.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: