Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Farsund

Tilbygg av videregående skole i Farsund
Elevmasse på 543 elever. To bygg med sammenkobling via kulvert under bakken. Bygg A, B, C og D.
Utdyping av innseiling til Farsund
Utdyping av 2 grunner til kote -16,4 m. Utdyping av 1 grunne til kote -18,8 m . Mengder: ca 55.000 pfm3 fjell. Deponering: - Utfylling til landfylling - Sjødeponi
Nybygg av parkeringshus i Farsund, trinn 1
Ca 480 parkeringsplasser.
Utvidelse og påbygg av tinghus i Farsund
Gnr/bnr: 3/92, 3/94, 3/96.
Riving og nybygg av flytebrygge i Farsund
14 stk flytebrygger, total lengde 280m og 80 uteliggere.
Bergsikringstiltak i Farsund
Oppdraget omfatter bergsikring av ca 700 m fjellskjæring med høyde fra ca 10-25 m. Området er i dag under opparbeidelse til næringstomter.
Utbygging av bredbåndsnett i Farsund kommune
Felles utlysning med Arendal, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Søgne, Tvedestrand, Vegårshei og Vennesla kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: