Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Farsund

Nybygg av boligområde i Farsund
Konsentrert småhusbebyggelse. Max 30 boenheter på feltene.
Oppgradering av dypvannskai i Farsund
Miljøundersøkelser skal pågå april-august 2014. Flere alternativer vurderes. Skal prosjekteres i løpet av vinter 2014/2015. Håper på å sende ut anbud mot entreprenør sommer 2015. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av boligblokk i Bryne, Vest-Agder
18 parkeringsplasser i parkeringskjeller og gjesteparkering med 9 plasser på bakkenivå.
Nybygg av boligområde i Farsund
En tomannsbolig på felt BF1 og 8 stk eneboliger på felt BF2-3
Utdyping av innseiling til Farsund
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Asfaltarbeider i Region sør 2019-1
Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord, Lindesnes, Audnedal, Hægebostad, Lyngdal. 21 712 tonn asfalt, 69 000 m2 fresing.
Etablering av infrastruktur for tilbygg av videregående skole i Farsund
Ca 395 m vannledning og 5 vannkummer. Ca 235 m spillvannsledning og 6 spillvannskummer. Ca 415 m overvannsledning , 8 sandfangssluk og 4 overvannskummer. Ca 2825 m2 asfaltdekke inkludert reasfaltering av eksisterende veier. Ca. 450 m3 graving av løsmasser, eventuelt kan noe av dette være sprengning. Omlegging av eksiterende kabler. Ca 180 m fjernvarmerør.
Utbygging av bredbånd Hassel-Nesheim-Dyngvoll i Farsund kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Utbygging av bredbånd Maberg-Vetland-Brastadvannet i Farsund kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Utbygging av bredbånd Sævik-Grobo-Dåreid-Våge i Farsund kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Farsund
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: