Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Farsund

Om- og nybygging av beboerrom på sykehjem i Vanse
Totalt 1450 m2 ombygg. Nybygg ferdigstilt september 2018. Ombygg ferdigstilt mars 2019.
Nybygg av næringsbygg i Farsund, Trinn 2
55 dekar fordelt på 13 tomter. Tomtene kan tilpasses kjøpere. Ca 8 km fra Farsund sentrum.
Nybygg av næringsbygg i Farsund, Trinn 1
55 dekar fordelt på 9 tomter. Feltet er delvis utbygd. 1 tomt gjenstår. Tomtene kan tilpasses kjøpere. Ca 8 km fra Farsund sentrum.
Nybygg av utleieboliger/turistanlegg i Farsund
Avventer godkjennelse. Søker investor. Start og omfang er foreløpig ikke fastsatt.
Nybygg av gang og sykkelvei i Farsund
Planen er å legge G/S-vegen på sørsiden av fv 651.
Nybygg av fortau og utbedring av vei i Farsund
Bygging av ca. 250 m fortau med bredde 2,25 m samt veiutvidelse i kryss. Reasfaltering av eksisterende veg. OV-ledninger, kummer og sluk.
Asfaltering av kommunale veier 2018 Farsund
Asfaltering av kommunale grusveier, reparasjoner og reasfaltering av humper.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: