Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Farsund

Tilbygg av videregående skole i Farsund
Elevmasse på 543 elever. To bygg med sammenkobling via kulvert under bakken. Bygg A, B, C og D.
Nybygg av boligblokk i Bryne, Vest-Agder
18 parkeringsplasser i parkeringskjeller og gjesteparkering med 9 plasser på bakkenivå.
Nybygg av eneboliger i Farsund
Byggeklare tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere.
Nybygg av parkeringshus i Farsund, trinn 1
Ca 480 parkeringsplasser.
Asfaltarbeider i Region sør 2019-1
Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord, Lindesnes, Audnedal, Hægebostad, Lyngdal. 21 712 tonn asfalt, 69 000 m2 fresing.
Nybygg av eneboliger i Biland
Byggeklare tomter. Selges til selvbyggere og utbyggere.
Etablering av infrastruktur for tilbygg av videregående skole i Farsund
Ca 395 m vannledning og 5 vannkummer. Ca 235 m spillvannsledning og 6 spillvannskummer. Ca 415 m overvannsledning , 8 sandfangssluk og 4 overvannskummer. Ca 2825 m2 asfaltdekke inkludert reasfaltering av eksisterende veier. Ca. 450 m3 graving av løsmasser, eventuelt kan noe av dette være sprengning. Omlegging av eksiterende kabler. Ca 180 m fjernvarmerør.
Riving og nybygg av flytebrygge i Farsund
14 stk flytebrygger, total lengde 280m og 80 uteliggere.
Bergsikringstiltak i Farsund
Oppdraget omfatter bergsikring av ca 700 m fjellskjæring med høyde fra ca 10-25 m. Området er i dag under opparbeidelse til næringstomter.
Utbygging av bredbånd Hassel-Nesheim-Dyngvoll i Farsund kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Utbygging av bredbånd Maberg-Vetland-Brastadvannet i Farsund kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Utbygging av bredbånd Sævik-Grobo-Dåreid-Våge i Farsund kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Farsund
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: