Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Audnedal

Rensk og terrenginngrep på fv 42 i Audnedal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang/snø.
Nybygg av bibliotek på Helle i Konsmo
Bygges mellom eksisterende flerbrukshall og barneskole.
Opparbeidelse av infrastruktur for industriområde på Byremo i Audnedal
Bortsprenging av ca 2000 m2 fast fjell. Bortkjøring av masser og opparbeidelse av grøfter. Legging av vann, overvann og spillvann. Montering av lysfundament og lysmast.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: