Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Åseral

Nybygg av dam og rehabilitering av tunnel mm i Åseral
Leverandør av transformatoren: Hyundai AS.
Riving, om- og nybygg av omsorgsbygg i Åseral
Opsjon på levering av forurenset betong til lokalt deponi. Total BTA: 3700 kvm. Ombygg av parken/leiligheter over Coop: januar - mars 2019. Riving eksisterende hovedbygg: mai - juli 2019. Byggestart hovedbygg: juli 2019.
Nybygg av ferieleiligheter på Bortelid i Åseral
12-14 stk leiligheter. 6 stk leiligheter på 65-70 m2, 6-8 stk leiligheter på ca 110 m2.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Åseral
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: