Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vest-Agder fylke

Audnedal (5)
Farsund (37)
Kristiansand (118)
Kvinesdal (13)
Lindesnes (13)
Lyngdal (17)
Mandal (21)
Marnardal (5)
Sirdal (23)
Songdalen (19)
Søgne (18)
Vennesla (21)
Åseral (7)
Ny 4-felts veg E39 Kristiansand vest/Søgne øst-Mandal øst, E39 Kristiansand-Sandnes
19 km. 7 bruer, 4 overgangsbruer, 5 tunneler, 3 større vegkryss, flere kulverter og veg i dagen.
Nybygg av boliger, kjøpesenter, kontorbygg m.m i Vennesla
Ca 20.000-25.000 m2. Ca 500 leiligheter. Kjøpesenter 2 etasjer og boliger i 3-5 etasjer.
Nybygg av forretning, kontor og boliger mm i Kristiansand
Påbygg av 90-140 stk boliger på eksisterende næringsbygg.
Nybygg av boliger på Ytre Randesund i Kristiansand
512 m lang kanal. 50-60 båtplasser.
Nybygg av omsorgsboliger ved bo- og servicesenter i Lyngdal
Romtomta. 3-4 etasjer. Dette skal erstatte dagens bygningsmasse på Lyngdal Bo- og Servicesenter. Leverandør av baderomskabiner: Probad AS.
Tilbygg av videregående skole i Farsund
Elevmasse på 543 elever. To bygg med sammenkobling via kulvert under bakken.
Nybygg av boligområde i Ausviga
Planområdet er 1048,4 daa med opp til i overkant av 400 boenheter. Delt på flere utbyggere.
Nybygg av barnehage, næringsbygg med mere i Marnadal, trinn 2 mfl.
Tidligere prosjektnavn Buebyen. 50-80 leiligheter.
Nybygg av opplevelsespark i Kleivan, Lyngdal
Opplevelsesparken skal bygges i Kleivan langs veien mellom Kvavik og Rosfjord.
Nybygg av leiligheter og butikk/næring i Marnadal, trinn 1
Godkjent detaljregulering. Ca. 60 leiligheter.
Nybygg av omsorgsboliger for demente, dagsenter og sonekontor på Strømme
42 omsorgsboliger delt opp på 5 bokollektiv. Ca 100 brukere. Eventuelt OPS-prosjekt.
Nybygg av boliger på Benestad i Kristiansand
28-40 stk boenheter i 2-3 etasjer. Frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse og mindre leilighetsbygg.
Nybygg av blokkleiligheter og forretninger i Søgne
Matvarebutikk i første etasje. 6-7 etasjer.
Nybygg av leiligheter i ny bydel i Bjørndalen, Kristiansand
Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av boligområde i Ausviga, trinn 2
Planområdet er 1048,4 daa med opp til i overkant av 400 boenheter.
Riving, om- og nybygg av omsorgsbygg i Åseral
Opsjon på levering av forurenset betong til lokalt deponi. Total BTA: 3700 kvm. Ombygg av parken/leiligheter over Coop: januar - mars 2019. Riving eksisterende hovedbygg: mai - juli 2019. Byggestart hovedbygg: juli 2019.
Tilbygg av videregående skole i Lyngdal
Rådgivende ingeniør innen lås og beslag: Dørteknikk AS, Terje Søvik. Ikke behov for flislegger.
Nybygg av boligområde i Songdalen
Området vil omreguleres fra næring til boligområde. 60-120 boenheter.
Nybygg av boligområde i Farsund
Konsentrert småhusbebyggelse. Max 30 boenheter på feltene.
Nybygg av næringsbygg i Farsund, Trinn 2
55 dekar fordelt på 13 tomter. Tomtene kan tilpasses kjøpere. Ca 8 km fra Farsund sentrum.
Nybygg av næringsbygg i Farsund, Trinn 1
55 dekar fordelt på 9 tomter. Feltet er delvis utbygd. 1 tomt gjenstår. Tomtene kan tilpasses kjøpere. Ca 8 km fra Farsund sentrum.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Nybygg av leiligheter i Tangvall
Grunneier: Oasen Bibelsenter.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Vennesla
I underkant av 20 stk boenheter.
Nybygg av leiligheter i Hægebostad
Eikenveien 112, 114 og 116. Gnr/bnr 74/2, 65
Nybygg av hytter på Hønedalen i Sirdal
Mellom 2020-2025 skal 300 hytter stå ferdig på hyttefeltet.
Oppgradering av dypvannskai i Farsund
Miljøundersøkelser skal pågå april-august 2014. Flere alternativer vurderes. Skal prosjekteres i løpet av vinter 2014/2015. Håper på å sende ut anbud mot entreprenør sommer 2015. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av boligblokk i Bryne, Vest-Agder
18 parkeringsplasser i parkeringskjeller og gjesteparkering med 9 plasser på bakkenivå.
Nybygg av ettervernsboliger i Kristiansand
25-30 leiligheter med fellesarealer planlegges. Eksisterende bygg på tomten skal rives.
Nybygg av idrettshall i Mandal
Bygges som et tilbygg til Frøysland skole.
Nybygg av gang- og sykkelbru over Otra i Kristansand
Ca. 200 meter lang, og 4 meter bredde.
Nybygg av klatresenter/aktivitetspark i Kristiansand
Ca 110 ulike elementer, bland annet lavt-og høythengende hinderløyper, klatrevegger, fritt fall-anlegg på 14 m, klatrenett og opptil 30 m lange zip-lines.
Nybygg av museum ved park i Lyngdal
Skal plasseres ved den planlagte temaparken Knertenland i Lyngdal.
Nybygg av dagligvarebutikk i Kristiansand, trinn 1
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av næring i Kristiansand, trinn 2
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Riving og nybygg av natteravnen busspaviljong i Kristiansand
Leverandør av fjernvarme: Agder Energi Varme AS, Kristiansand.
Nybygg av møbellager på Bjørndalssletta i Kristiansand
Rivingen er utførd, entreprenør er ukjent.
Nybygg av vei og veikryss i Søgne
Avhengig boligutbygging på Kjellandsheia.
Nybygg av rusboliger i Vennesla
13,5 måneders byggetid. Ikke behov for stål. Gnr/bnr: 4/145, 373. Leverandør av takbjelker: Optimera AS.
Nybygg av boligområde i Farsund
En tomannsbolig på felt BF1 og 8 stk eneboliger på felt BF2-3
Nybygg av museum på Lindesnes
Usikkert prosjekt. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av hytter i Søgne
Gnr/bnr 20/14, 41, 42, 43 mfl
Utdyping av innseiling til Farsund
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Nybygg av boliger på Vågsbygd i Kristiansand
2-3 etasjer. 12-13 boenheter.
Nybygg av omsorgsboliger i Søgne
9 nye omsorgsboliger funksjonsh.inkl. felles rom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: