Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vest-Agder fylke

Audnedal (5)
Farsund (19)
Kristiansand (113)
Kvinesdal (11)
Lindesnes (5)
Lyngdal (14)
Mandal (12)
Marnardal (5)
Sirdal (17)
Songdalen (6)
Søgne (20)
Vennesla (12)
Åseral (2)
Ny E39 Mandal - Lyngdal, Lyngdal øst-Lyngdal vest
10,5 km. 4 km veg i dagen, 3 lengre tunneler på hhv 1,75 km, 1,25 km og 2,5 km, 3 bruer på hhv 100m, 450m og 230m.
Nybygg av sykehusbygg for psykisk helse på Eg i Kristiansand
Bygget skal inneholde 80 døgnbehandlingsplasser fordelt på 70 sengerom for psykiatrisk sykehusavdeling, og 10 sengerom i ungdomsklinikken.
Nybygg av småhus, hytter, restaurant, konditori i Lyngdal
180 hytter(70/80 km2), 88 leiligheter. Øy på 220 Mål. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av eneboliger, leiligheter og rekkehus i Randesund, trinn 2
32 stk frittliggende boliger, 134 stk konsentrert småhusbebyggelse og 47 stk boliger i blokk. Totalt ca 2000 boenheter på området.
Ny vei E18/E39 Gartnerløkka-Breimyr i Kristiansand kommune
Lengde ca 2,7 km. Total kostnad for del 1 og 2 er ca. 2 mrd. kr.
Nybygg av infrastruktur i Marvika, Kristiansand
Prosjektet vil bli fordelt på flere utbyggere. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 1
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Nybygg av skole og barnehage i Kristiansand
120 stk barnehageplasser. Riving av eksisterende bygg på eget prosjekt.
Nybygg av regnskogsakvarium på Lagmannsholmen i Kristiansand
Akvarium med 3 glassbobler + regnskog. Ca 1,5-2 års byggetid. Ca 40 mål.
Nybygg av leiligheter og butikk/næring i Marnadal, trinn 1
Godkjent detaljregulering. Ca. 60 leiligheter.
Nybygg av flerbrukshall på Uenesodden i Flekkefjord
Grunnarbeider på eget prosjekt.
Ombygg av kjøpesenter og nybygg av parkeringshus i Farsund
Planområdet omfatter 5 eiendommer (1/199, 1/658, 1/788, 1/974 og 300/23).
Nybygg av leiligheter og butikk i ny bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF5 - Fase 1, byggetrinn 1. Ca. 1900 kvm butikk. 3 bygg som henger sammen. Passivhus.
Etablering av ny kirke i Vennesla
Nytt kirkebygg med kirkesal for ca 400 personer, menighetssal for ca 200 personer, kontorfasiliteter og aktivitetsrom for barne- og ungdomsarbeidet.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Ny gang og sykkelvei, Timenes-Hamresanden
Ca 3000 meter. Samferdselspakke Kristiansand.
Nybygg av boligblokk i Bryne, Vest-Agder
18 parkeringsplasser i parkeringskjeller og gjesteparkering med 9 plasser på bakkenivå.
Nybygg av gang- og sykkelbru over Otra i Kristansand
Ca. 200 meter lang, og 4 meter bredde.
Nybygg av museum ved park i Lyngdal
Skal plasseres ved den planlagte temaparken Knertenland i Lyngdal.
Nybygg av vei og veikryss i Søgne
Avhengig boligutbygging på Kjellandsheia.
Nybygg av møbellager på Bjørndalssletta i Kristiansand
Rivingen er utførd, entreprenør er ukjent.
Asfaltarbeider i Region sør 2019-1
Kristiansand, Songdalen, Vennesla, Mandal. 30 143 tonn asfalt, 145 000 m2 fresing.
Oppgradering av kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Nybygg av praksisarealer ved nye vgs i Tangvall
Bygges ved nye Søgne videregående skole i Tangvall.
Nybygg av boliger på Vågsbygd i Kristiansand
2-3 etasjer. 12-13 boenheter.
Nybygg av hytter på Tjørhomfjellet, trinn 2
Bygg 8, 9 og 10. Totalt 13 bygg og 52 boenheter på Tjørhomfjellet Panorama Odden.
Nybygg av parkeringshus i Farsund, trinn 1
Ca 480 parkeringsplasser.
Asfaltarbeider i Region sør 2019-1
Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord, Lindesnes, Audnedal, Hægebostad, Lyngdal. 21 712 tonn asfalt, 69 000 m2 fresing.
Nybygg av eneboliger i kjede på Benestad i Randesund
Benestad BB2. Gnr/bnr 67/88, 89, 108, 109, 110, 111, 112.
Nybygg av infrastruktur og tilrettelegging av vei i Feda
Området skal utvikles med flerbolighus og næringsbygg. Se prosjekt Feda brygge og Feda næring.
Nybygg av eneboliger i Søgne
Småbåthavn med 25 plasser bygges i trinn 1.
Rassikring på Fv 42 Valevika-Tonstad inkl Bjørnestad i Sirdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Skredtype is.
Nybygg av bru i Birkenes
Betongbru. Bredde på 3,5m. 40m gang- og sykkelvei.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-2
Antall tonn 12 492. Antall m2 fres 5000.
Oppsetting av rekkverk langs riks- og fylkesveger i Vest-Agder
Oppsetting av nytt stålrekkverk, samt utbedring/utskifting av eksisterende stålrekkverk i hele Vest-Agder fylke (vestre del av Agder fylke fra 01-01-2020).
Rehabilitering av dam på Tonstad i Sirdal
7000 kvm forskaling. 600 tonn armering. 4500 m3 betong.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: