Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vest-Agder fylke

Audnedal (7)
Farsund (50)
Kristiansand (109)
Kvinesdal (12)
Lindesnes (14)
Lyngdal (17)
Mandal (16)
Marnardal (5)
Sirdal (16)
Songdalen (21)
Søgne (22)
Vennesla (14)
Åseral (5)
Spenningsoppgradering av sentralnett Lyse-Saurdal
Inngår i prosjekt vestre korridor (Kristiansand-Saurdal).
Ny 4-felts veg E39 Kristiansand vest/Søgne øst-Mandal øst, E39 Kristiansand-Sandnes
19 km. 7 bruer, 4 overgangsbruer, 5 tunneler, 3 større vegkryss, flere kulverter og veg i dagen.
Nybygg av flerbolighus, næringsbygg og småbåthavn i Vågsbygda
Terrasserte leiligheter og småbåthavn med 250 plasser. Næringsbygg 90000 m2.
Nybygg av psykiatrisk sykehusbygg på Eg i Kristiansand
Bygget skal inneholde 80 døgnbehandlingsplasser fordelt på 70 sengerom for psykiatrisk sykehusavdeling, og 10 sengerom i ungdomsklinikken.
Nybygg av tunnel i Flekkefjord, Kvellandstrand-Kunes
Prosjekt/byggestart avventes pga. manglende finansiering i prosjektet. Pågående avklaringer mellom Flekkefjord kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Ca 3,5km 2-felts vei- ca 3,2km er undersjøisk tunnel. Profil tunnel T8,5.
Om- og tilbygg til kunstmuseum mm i Kristiansand
I forbindelse med Nicolai Tangens kunstgave til Kristiansand planlegges et nytt bygg på Silokaia for Sørlandets Kunstmuseum. Det nye kunstmuseet skal bygges rundt den gamle siloen og vil få en arkitektonisk kvalitet av internasjonalt format.
Nybygg av vindpark ved Tonstad
Multiconsult AS (samlet koordinering konsekvensutredninger/miljø) Jøsok Prosjekt AS (nettanalyser / nettløsninger og utredninger) Kjeller Vindteknikk AS (vindanalyser og produksjon) Meventus AS (vindanalyser og produksjon)
Nybygg av omsorgsboliger ved bo- og servicesenter i Lyngdal
Romtomta. 3-4 etasjer. Dette skal erstatte dagens bygningsmasse på Lyngdal Bo- og Servicesenter.
Nybygg av boligområde i Ausviga
Planområdet er 1048,4 daa med opp til i overkant av 400 boenheter. Delt på flere utbyggere.
Nybygg av boliger i Kristiansand, trinn 3 m.fl.
Trinnvis utbygning. Ca 500 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Ca. 5.40 mål. Ca 100 boenheter.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av prosesshall og fabrikkbygning i Kristiansand
Godkjent reguleringsplan foreligger om det skal bli behov for nybygg av prosesshall og fabrikkbygning.
Nybygg av regnskogakvarium i Kristiansand
Akvarium med 3 glassbobler + regnskog.
Nybygg av barneskole i Songdalen
Forslag fra økonomiplan 2017-2020
Nybygg av hotell i Mandal, trinn 1
Totalt 160 rom. Første byggetrinn inkluderer 80 rom.
Nybygg av bydel i Bjørndalen, Kristiansand
Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Tilbygg av videregående skole i Lyngdal
Rådgivende ingeniør innen lås og beslag: Dørteknikk AS, Terje Søvik
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 1
Selges til private samt større utbyggere.
Nybygg av dagsenter og boliger for demente i Vennesla, trinn 1
Systemvegger og foldevegger: System Bygg AS, Robert Frydnes Stusvik
Påbygg av leiligheter oppe på butikksenter i Lyngdal
Grunnflaten på bygget er på 2900 kvm.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Vennesla
I underkant av 20 stk boenheter.
Nybygg av leiligheter i Hægebostad
Eikenveien 112, 114 og 116.
Nybygg av næringsbygg i Farsund, Trinn 1
55 dekar fordelt på 9 tomter. Feltet er delvis utbygd. 2 tomter gjenstår. Tomtene kan tilpasses kjøpere. Ca 8 km fra Farsund sentrum.
Påbygg av kontor på universitetet i Agder, Gimlemoen
Påbygg av etasje på bygg F, G og J, etablering av gangbru mellom bygg D og F samt mellombygg som forbinder bygg F og D.
Nybygg av utleieboliger/turistanlegg i Farsund
Avventer godkjennelse. Søker investor. Start og omfang er foreløpig ikke fastsatt.
Nybygg av vei i Ljosland-Bortelid
5,5 m bred, ca. 10,4 km lang.
Nybygg av ene-, tomanns- og flerbolighus på Moseidmoen
Infrastruktur er opparbeidet. Totalt 30 tomter.
Nybygg av boligblokk i Bryne, Vest-Agder
18 parkeringsplasser i parkeringskjeller og gjesteparkering med 9 plasser på bakkenivå.
Nybygg av boligområde i Ausviga, trinn 1
Planområdet er 1048,4 daa med opp til i overkant av 400 boenheter. Delt på flere utbyggere.
Nybygg av forretningsbygg, kontor, industribygning og lager
Utvidelse og fortetting av næringsområde.
Nybygg av undersjøisk restaurant i Spangereid
Undersjøisk restaurant. 100 plasser. Ikke behov for gulv, maling og flis.
Nybygg av boligblokk, blokkleilighet og butikk i Kristiansand
Leilighetsbygg på 4-5 etsajer. 18-20 leiligeheter. Leilighetstørrelse på ca. 65-75 m2.
Nybygg av sykkelvei i Kristiansand
Lengde ca 900 meter.
Nybygg av eneboliger i Farsund
Byggeklare tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere.
Nybygg av terasseblokker i Kristiansand
Reguleringsplan er godkjent. Byggestart avhenger av avklaring angående etablering av en gang og sykkelvei.
Nybygg av kontorbygg i Korsvik
Politikerne sier ja til nytt kontorbygg, men diskuteres angående antall parkeringsplasser. Antatt start.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Lyngdal, trinn 2
Planlagt totalt 15-20 høyhus fordelt på flere trinn.
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: