Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vest-Agder fylke

Audnedal (8)
Farsund (41)
Kristiansand (165)
Kvinesdal (21)
Lindesnes (16)
Lyngdal (20)
Mandal (21)
Marnardal (4)
Sirdal (32)
Songdalen (17)
Søgne (20)
Vennesla (22)
Åseral (14)
Ny 4-felts veg E39 Kristiansand vest/Søgne øst-Mandal øst, E39 Kristiansand-Sandnes
19 km. 7 bruer, 4 overgangsbruer, 5 tunneler, 3 større vegkryss, flere kulverter og veg i dagen.
Nybygg av boliger, næring og småbåtshavn mm på Vågsbygd i Kristiansand
Gnr/bnr: 13/273, 14/9, 108, 109, 1141 mfl. 4-7 etasjer. 29 000 m2 med boliger og 58 000 m2 med næring. 250 stk båtplasser.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vennesla
Planlagt 800-1000 boliger/leiligheter.
Nybygg av psykiatrisk sykehusbygg på Eg i Kristiansand
Bygget skal inneholde 80 døgnbehandlingsplasser fordelt på 70 sengerom for psykiatrisk sykehusavdeling, og 10 sengerom i ungdomsklinikken.
Nybygg av forretning, kontor og boliger mm i Kristiansand
Påbygg av 90-140 stk boliger på eksisterende næringsbygg.
Nybygg av dam og rehabilitering av tunnel mm i Åseral
Leverandør av transformatoren: Hyundai AS.
Om- og tilbygg til kunstmuseum mm på Odderøya i Kristiansand
I forbindelse med Nicolai Tangens kunstgave til Kristiansand planlegges et nytt bygg på Silokaia for Sørlandets Kunstmuseum. Det nye kunstmuseet skal bygges rundt den gamle siloen og vil få en arkitektonisk kvalitet av internasjonalt format. WSP yter prosjektadministrativ (PA-tjenester) støtte til prosjektleder. Totalentreprisekostnad: 385 millioner kroner.
Nybygg av boliger i Mandal
Planlegges for opp till 250 boliger.
Nybygg av boliger på Ytre Randesund i Kristiansand
512 m lang kanal. 50-60 båtplasser.
Nybygg av kulturskole på Silokaia i Kristiansand
Totalentreprisekostnad: 185 millioner kroner.
Nybygg av infrastruktur i Marvika, Kristiansand
Prosjektet vil bli fordelt på flere utbyggere. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av bydel i Kristiansand, trinn 2
Kristiansand Havn og J B Ugland Holding eier 50 % hver av prosjektet.
Nybygg av barnehage, næringsbygg med mere i Marnadal, trinn 2 mfl.
Tidligere prosjektnavn Buebyen. 50-80 leiligheter.
Nybygg av kontor, forretningsbygg mm. Kristiansand, fase 1
Totalt bygging av 5 bygg i flere trinn.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand, trinn 3
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av opplevelsespark i Kleivan, Lyngdal
Opplevelsesparken skal bygges i Kleivan langs veien mellom Kvavik og Rosfjord.
Nybygg av leiligheter og butikk/næring i Marnadal, trinn 1
Godkjent detaljregulering. Ca. 60 leiligheter.
Nybygg av omsorgsboliger for demente, dagsenter og sonekontor på Strømme
42 omsorgsboliger delt opp på 5 bokollektiv. Ca 100 brukere. Eventuelt OPS-prosjekt.
Nybygg av boliger på Benestad i Kristiansand
28-40 stk boenheter i 2-3 etasjer. Frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse og mindre leilighetsbygg.
Nybygg av boliger i Lindesnes
42 daa. Lavblokker, rekke alt. kjedet eneboliger, frittliggende eneboliger, to-og firemannsboliger.
Nybygg av blokkleiligheter og forretninger i Søgne
Matvarebutikk i første etasje. 6-7 etasjer.
Nybygg av boligområde i Ausviga, trinn 2
Planområdet er 1048,4 daa med opp til i overkant av 400 boenheter.
Nybygg av hotell i Mandal, trinn 1
Totalt 160 rom. Første byggetrinn inkluderer 80 rom.
Nybygg av leiligheter og butikk i ny bydel Bjørndalen, Kristiansand
Ca. 1900 kvm butikk. 3 bygg som henger sammen. Passivhus.
Riving, om- og nybygg av omsorgsbygg i Åseral
Opsjon på levering av forurenset betong til lokalt deponi. Total BTA: 3700 kvm. Ombygg av parken/leiligheter over Coop: januar - mars 2019. Riving eksisterende hovedbygg: mai - juli 2019. Byggestart hovedbygg: juli 2019.
Tilbygg av videregående skole i Lyngdal
Rådgivende ingeniør innen lås og beslag: Dørteknikk AS, Terje Søvik. Ikke behov for flislegger.
Nybygg av boligområde i Songdalen
Området vil omreguleres fra næring til boligområde. 60-120 boenheter.
Nybygg av boligområde i Farsund
Konsentrert småhusbebyggelse. Max 30 boenheter på feltene.
Nybygg av kirkebygg i Vennesla
Nytt kirkebygg med kirkesal for ca 400 personer, menighetssal for ca 200 personer, kontorfasiliteter og aktivitetsrom for barne- og ungdomsarbeidet.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Vennesla
I underkant av 20 stk boenheter.
Nybygg av datalagringssenter i Farsund
Planområdet har en størrelse på 2220 daa.
Nybygg av næringsbygg i Farsund, Trinn 2
55 dekar fordelt på 13 tomter. Tomtene kan tilpasses kjøpere. Ca 8 km fra Farsund sentrum.
Nybygg av næringsbygg i Farsund, Trinn 1
55 dekar fordelt på 9 tomter. Feltet er delvis utbygd. 1 tomt gjenstår. Tomtene kan tilpasses kjøpere. Ca 8 km fra Farsund sentrum.
Nybygg av leiligheter i Hægebostad
Eikenveien 112, 114 og 116. Gnr/bnr 74/2, 65
Nybygg av vei i Ljosland-Bortelid
5,5 m bred, ca. 10,4 km lang.
Nybygg av hytter på Hønedalen i Sirdal
Mellom 2020-2025 skal 300 hytter stå ferdig på hyttefeltet.
Oppgradering av dypvannskai i Farsund
Miljøundersøkelser skal pågå april-august 2014. Flere alternativer vurderes. Skal prosjekteres i løpet av vinter 2014/2015. Håper på å sende ut anbud mot entreprenør sommer 2015. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av boliger i Drangeid
Flerbolighus; 4 etasjer samt garasjeetasje.
Nybygg av eneboliger/flerbolighus/tomannsboliger, Kvinesdal
35-40 boenheter planlegges. Ferdigregulert.
Nybygg av ettervernsboliger i Kristiansand
25-30 leiligheter med fellesarealer planlegges. Eksisterende bygg på tomten skal rives.
Nybygg av gang- og sykkelbru over Otra i Kristansand
Ca. 200 meter lang, og 4 meter bredde.
Nybygg av idrettshall i Mandal
Bygges som et tilbygg til Frøysland skole.
Nybygg av barnehage i Søgne
Barnehagen skal dekke behov for ca 100-120 barn og ca 30 ansatte. 7-avdelnings barnehage. Tidligere navn: Kjellansheia barnehage.
Nybygg av klatresenter/aktivitetspark i Kristiansand
Ca 110 ulike elementer, bland annet lavt-og høythengende hinderløyper, klatrevegger, fritt fall-anlegg på 14 m, klatrenett og opptil 30 m lange zip-lines.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: