Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tromsø

Nybygg av leiligheter, studentboliger og næring i Tromsø
200 leiligheter og 89 studentboliger i boligblokker og næringsareal.
Kollektivfelt og trafikksikkerhetstiltak i Tromsø
Utvidelsen har som hovedmål å etablere kollektivfelt, sykkelfelt og fortau langs Stakkevollvegen fra krysset mot Johan Jensens gate ved rundkjørningen i Hansjordnesbukta i sør til Tverrforbindelsen/Erling Kjeldsnes veg i nord. 2,2 km.
Utbygging og ombygging av meieri i Nord-Norge
Store forbedringer på energi og miljø. I prosjekteringen er det lagt vekt på at anlegget skal tilfredsstille beste praksis når det gjelder energieffektivitet og miljø. Svinnet skal reduseres med 85 %, mer effektiv behandling av melk gir mindre utslipp og energiforbruket pr. kg salgbar ost blir betydelig redusert.
Nybygg av Leiligheter i Troms
Gnr/bnr 200/944,1818,1820 mfl. Byggemåneder 15-18.
Nybygg av boliger i Tromsø
Prosjektet har et bruttoareal på 2.731 kvadratmeter. I tillegg kommer parkeringskjeller på 994 kvadratmeter.
Utvidelse av opplevelsessenter i Tromsø
Eiendomen eies idag av Statsbygg. Utendørsbasseng for seler.
Nybygg av boliger i Tromsø
Ca. 19 boenheter.
Nybygg av kraftverk i Tromsø kommune
42,2 GWh. Nordkraft Vind og Småkraft prosjekterer betong.
Nybygg av bofellesskap i Tromsø
Tromsø kommune skal anskaffe et nytt bofellesskap for 8 personer med utviklingshemming i et ordinært utbyggingsprosjekt. Bofellesskapet skal bestå av 8 fullverdige leiligheter med omsorgsboligstandard, fellesareal og personalbase. Tromsø kommune vil legge til rette for normalisering og inkludering ved å integrere bofellesskapet i et ordinært bomiljø bestående av blokker og/eller rekkehus som bygges av kommersielle aktører. Bofellesskapet skal framstå som vanlige boliger i et ordinært bomiljø.
Nybygg av kraftverk i Sveingard
35 GWh. Nordkraft Vind og Småkraft prosjekterer betong.
Rassikring/skredvarslingsanlegg på Fv 293 Holmbuktura i Tromsø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 1340m.
Utvidelse av tannklinikk i Tromsø
Eventuelt påbygg med 2 etasjer eller frittstående bygg.
Utdyping av fiskerihavn, Brenesholmen i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Vengsøy i Trømsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Tromvik i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Kvaløyvåg i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utfylling i sjø for ny logistikkterminal i Breivika Nord
Det skal innvinnes et landareal på ca 14 500 m2.
Bruvedlikehold i Troms fylke
1 år med opsjon på 1 år.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: