Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tromsø

Nybygg av seniorboliger og næring i Tromsø
Gnr/bnr: 119/2493, 2607, 2696, 448.
Nybygg av leiligheter på Langnes i Tromsø
Ca. 40 daa. Gnr/bnr: 117/437, 438, 376 m.fl.
Nybygg av boliger i Tromsø
Tomten er 166 mål. Planer om 400-420 boliger. 3-5 etasjer.
Nytt boligområde på Storelva i Tromsø
Ca. 50 mål. 100 leiligheter og 70 rekkehus.
Nybygg av terminal og logistikkhavn på Breivika i Tromsø
Posten og Bring samlokaliserer all logistikk.
Nybygg av hotell i Tromsø
Parkeringskjeller. Gnr/bnr 118/1016 m.fl.
Utbygging og ombygging av meieri i Nord-Norge
Store forbedringer på energi og miljø. I prosjekteringen er det lagt vekt på at anlegget skal tilfredsstille beste praksis når det gjelder energieffektivitet og miljø. Svinnet skal reduseres med 85 %, mer effektiv behandling av melk gir mindre utslipp og energiforbruket pr. kg salgbar ost blir betydelig redusert.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Gnr/bnr: 200/944, 1818, 1820 mfl. Byggemåneder 15-18.
Nybygg av rekkehus og kjedet eneboliger i Tromsø
2-3 etasjer. Gnr/bnr: 30/263, 30/225, 30/2016 m.fl
Nybygg av idrettshall/normalhall på Storelva
Opsjoner knyttet til idrettsutstyr, materialvalg, klatrevegg/buldrevegg, tribuneløsning, tilknytting fjernvarme, parkeringsplasser, gangforbindelse etc.
Nybygg av boliger i Tromsø
Prosjektet har et bruttoareal på 2.731 kvadratmeter. I tillegg kommer parkeringskjeller på 994 kvadratmeter.
Nybygg av barnehage på Nordmannsgård i Tromsø
Plass for 130 stk barn. Mellom Kaldslett og Gammelgård.
Utvidelse av tannklinikk i Tromsø
Eventuelt påbygg med 2 etasjer eller frittstående bygg.
Nytt industriområde i Tromsø
Gnr/bnr: 24/1, 25/1 mfl
Nybygg av bofellesskap i Tromsdalen
Tomten er på 1,5 mål.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Evenes, Gratangen, Tjeldsund, Lødingen, Skånland, Ibestad, Salangen, Harstad, Kvæfjord, Lavangen, Bardu. 41057 tonn asfalt, 103 m2 fresing.
Nybygg av boliger i Tromsø
Ca. 19 boenheter.
Nybygg av kraftverk i Tromsø kommune
42,2 GWh. Nordkraft Vind og Småkraft prosjekterer betong.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Balsfjord, Tromsø, Storfjord. 28222 tonn asfalt, 151 m2 fresing.
Nybygg av kraftverk i Sveingard
35 GWh. Nordkraft Vind og Småkraft prosjekterer betong.
Nybygg av barnehage i Tromsø
Minimum 4-avdelings barnehage.
Opparbeidelse av infrastruktur til boligområde på Langnes i Tromsø
Ca. 40 daa. Gnr/bnr: 117/437, 438, 376 m.fl.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 3
Totalkostnad er ca. 150 mill. kr for hele utbyggingen, som kommer å gå over en 5 års periode. Del 1-5.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 4
Totalkostnad er ca. 150 mill. kr for hele utbyggingen, som kommer å gå over en 5 års periode. Del 1-5.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 5
Totalkostnad er ca. 150 mill. kr for hele utbyggingen, som kommer å gå over en 5 års periode. Del 1-5.
Utdyping av fiskerihavn, Brenesholmen i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Vengsøy i Trømsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Ombygging fra renseanlegg til pumpestasjon og vannledninger i Tromsø
Ombygging av Selnes avløpsrenseanlegg (Selnes RA) til Selnes pumpestasjon med tilhørende pumpeoverføring i sjø til Langnes avløpsrenseanlegg (Langnes RA) og b) ombyggingstiltak på deler av det avskjærende avløpssystemet inn mot Selnes RA. Nytt overbygg på PA20 Storvollen pumpestasjon og PA21 Storleva pumpestasjon.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Tromsø. 10924 tonn asfalt, 69 m2 fresing.
Utdyping av fiskerihavn, Tromvik i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Ombygg av politihus i Tromsø
Operasjonssentralen for brann (110) skal etableres på eksisterende takterrasse på politihuset. Prosjektet har et bruttoareal på ca. 380 m2. Ca. 130 m2 er nytt bruttoareal (takterrassen) pluss ca. 30 m2 for nytt teknisk rom på taket. Ca. 220 m2 BTA er ombygging av eksisterende arealer.
Rassikring/skredvarslingsanlegg på Fv 293 Holmbuktura i Tromsø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 1340m.
Utdyping av fiskerihavn, Kvaløyvåg i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Bruvedlikehold i Troms fylke
1 år med opsjon på 1 år.
Langsgående vegoppmerking på riksveg i region nord, Troms
Utlysningen omfatter langsgående vegoppmerking med ekstrudert plast på riksveg i Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg til reparasjon av linje og oppmerking av parseller med ny asfalt, skal nye veganlegg som ferdigstilles merkes opp.
Vegoppmerking sprayplast på riksveg i region nord, Troms
Utlysningen omfatter langsgående vegoppmerking med sprayplast (1-1,5 mm) på riksveg i Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg til reparasjon av linje og oppmerking av parseller med ny asfalt skal nye veganlegg som ferdigstilles merkes opp.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: