Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tromsø

Nybygg av leiligheter på Tromsøya i Tromsø
To høyblokk på 10 og 22 etasjer. I tillegg er det planlagt to lavere blokker på fire etasjer. Utbedring av Nordøyvegen for gående og syklende.
Nybygg av leiligheter, rekkehus med parkeringskjeller, Tromsø
Typologisk er hver blokk underdelt i 3 typologier: -Duplex/triplex. Rekkehusleiligheter i 1. og 2. etasje med private forhager. -Takterrasser. Leiligheter med direkte utgang til stor privat takterrasse. -Balkongleilighet. Leiligheter med romslige påhengte balkonger.
Nybygg av leiligheter og næringsareal i Tromsø
Næringsarealer i plan 1 og 2 (3435 m2). Kvartalet som omkranses av Rådhusgata, Grønnegata, Vestregata og Skankesmuget. Gnr/bnr: 200/475, 476, 473, 478, 480, 1283, 1852, 3960 , 3959 og deler av 200/1.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Tromsø, trinn 2 mfl
Ca. 400 daa. Gnr/bnr 14/1, 10 og deler av 14/47.
Rassikringstiltak på Fv 91 Breivikeidet bru-Hov
ÅDT 800. 7,5 km. Skredsikringsprosjekt Troms 2014-2023. Skredtype snø. Prioriteringstall 2,81. Breivikeidet I-III-Graselva.
Nybygg av hotell i Tromsø
Moxy Hotels. Parkeringskjeller. Gnr/bnr 118/1016 m.fl.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Gnr/bnr: 200/944, 1818, 1820 mfl.
Nybygg av boligområde i Tromsø
200/944, 200/1818, 200/1820 mfl
Riving og nybygg av barneskole i Kvaløysletta
Gnr/Bnr: 72/25 og 72/132. Tromsø kommune planlegger å bygge et nytt skolebygg, sør-vest på dagens skolebygg, hvor fotballbanen er i dag. Det gamle skolebygget forutsettes å rives etter ferdig utbygging. Et nytt uteareal for skolen er tenkt opparbeidet på det arealet.
Etablering av nytt boligområde i Tromsø
Ca. 400 daa. Gnr/bnr 14/1, 10 og deler av 14/47.
Nybygg av idrettshall/normalhall på Storelva
Opsjoner knyttet til idrettsutstyr, materialvalg, klatrevegg/buldrevegg, tribuneløsning, tilknytting fjernvarme, parkeringsplasser, gangforbindelse etc.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Leverandør av stålkonstruksjonen er Mārupes Metālmeistars, Valentins Grigorjevs.
Nybygg av bofellesskap i Tromsdalen
Tomten er på 1,5 mål.
Nytt industriområde i Tromsø
Gnr/bnr: 24/1, 25/1 mfl
Utvidelse av tannklinikk i Tromsø
Eventuelt påbygg med 2 etasjer eller frittstående bygg.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Evenes, Gratangen, Tjeldsund, Lødingen, Skånland, Ibestad, Salangen, Harstad, Kvæfjord, Lavangen, Bardu. 41057 tonn asfalt, 103 000 m2 fresing.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Tromsø, trinn 1
Ca. 400 daa. Gnr/bnr 14/1, 10 og deler av 14/47.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Balsfjord, Tromsø, Storfjord. 28222 tonn asfalt, 151 000 m2 fresing.
Utbedring, oppgradering og sikkerhetstiltak ved veg i Tromsø
Etablering av gang- og sykkelfelt, kollektivfelt og fortau.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Tromsø. 10924 tonn asfalt, 69 000 m2 fresing.
Vegoppmerking maling og sprayplast på riksveg i region nord i Troms
I tillegg til reparasjon av linje og oppmerking av parseller med ny asfalt skal nye veganlegg som ferdigstilles merkes opp.
Ombygg av politihus i Tromsø
Operasjonssentralen for brann (110) skal etableres på eksisterende takterrasse på politihuset. Prosjektet har et bruttoareal på ca. 380 m2. Ca. 130 m2 er nytt bruttoareal (takterrassen) pluss ca. 30 m2 for nytt teknisk rom på taket. Ca. 220 m2 BTA er ombygging av eksisterende arealer.
Utbedring av skoleveier i Tromsø kommune
Prosjektet innbefatter en utbedring av i alt 20 krysningspunkter i Tromsø, herunder på Kvaløya og Tromsøya nord. Hensikten med utbedringene er å gjøre utvalgte kritiske krysningspunkter for skolebarn tryggere, med det formål at barn skal kunne ferdes trygt til og fra egen skole. Utbedringene varierer i omfang mellom kryssene, men innebærer etablering av fortau, venteareal, skilt, oppmerking og belysning.
Rassikring/skredvarslingsanlegg på Fv 293 Holmbuktura i Tromsø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 1340m.
Ny døgnhvileplass i Tromsø
Antall plasser er ikke avklart.
Utbedring av fortau i Tromsø
287 m2. Entreprenør har opsjon på Utbedring av uterommet foran bygningen på Eiendom gnr/bnr 200/1241 og Videreførende av fortauet rundt hjørnet fra Sjøgata og inn langs fortauet i Bankgata.
Etablering av garderober ved eksisterende ambulansestasjon i Tromsø
Oppdragsgiver forutsetter å inngå en leieavtale med varighet på 5 - fem - år med ensidig opsjon for oppdragsgiver til å forlenge avtalen med ytterligere 5 år.
Utvidelse av teknisk rom på universitetssykehus i Tromsø
Vi skal utvide dagens tekniske rom på taket av A1-10 i Breivika i Tromsø for å gi plass til nye ventilasjonsaggregat.
Utbygging av 4G i Tromsø
Fellesutlysning for Kattfjordeidet, Fjellvang og Rekvik.
Riving av kaier i Tromsø
Oppdraget omhandler rivning av i alt tre stk. kaier i Tromsø kommune, Sessøy-, Vengsøy- og Musvær.
Utstyr, service og vedlikehold av Lenel Onguard system i Region nord
Kan også være aktuelt med utvidelse av anlegg.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger
Vurdering av muligheter for videre implementering av FoU-prosjektene ROADAPT (Roads og Today Adapted for Tomorrow, CEDR 2012 Call) og DETECTOR (Decision-support tools for embedding climate change thonking on road, CEDR Call 2015).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: