Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Tromsø

Nybygg av flytende luksushotell i Tromsø
Utbyggere Dutch Ducklands har planer om et flytende luksushotel i en fjord i nærheten av Tromsø. Lokalisering er ikke offentliggjort ennå. Et flytende hotell formet som et krystall og være flytende på en blokk av sement, og fortøyd til land. Bygget skal befinne seg relativt langt fra land, uten gangbru, slik at all logistikk blir avhengig av båt.
Driftskontrakt 1816 Ofoten 2018-2023 i Nordland og Troms
Opsjon 1 år. Gjelder Gratangen, Skånland, Ibestad, Lavangen, deler av Salangen og deler av Bardu kommuner.
Nybygg av kjøpesenter i Tromsø
Gangbro over til eksisterende kjøpesenter. Parkeringskjeller for ca 450 biler.
Nybygg av boliger i Tromsø
Godkjent detaljregulering. Troms fylkeskommune eier en del av Åsgårdmarka, det planlegges ca 100 boenheter. Totalt planlegges 455 nye boliger på Åsgårdmarka.
Nybygg av flerbolighus og matvareforretning i Tromsø
2 huskropper med totalt 90 leiligheter.
Nybygg av boliger i Tromsø
3 stk tomannsboliger. 1 stk flerbolighus med 27 stk leiligheter. Parkeringskjeller.
Nybygg av flerbolighus i Tromsø, trinn 1
Modulbygg. Parkeringskjeller.
Nybygg av idrettshall/normalhall på Storelva
Opsjoner knyttet til idrettsutstyr, materialvalg, klatrevegg/buldrevegg, tribuneløsning, tilknytting fjernvarme, parkeringsplasser, gangforbindelse etc.
Nybygg av leiligheter, rekkehus med parkeringkjeller, Tromsø
Typologisk er hver blokk underdelt i 3 typologier: -Duplex/triplex. Rekkehusleiligheter i 1. og 2. etasje med private forhager. -Takterrasser. Leiligheter med direkte utgang til stor privat takterrasse. -Balkongleilighet. Leiligheter med romslige påhengte balkonger.
Utvidelse av hotell i Tromsø
Øke hotellets romkapasitet fra dagens 133 til 180 rom.
Utvidelse av opplevelsessenter i Tromsø
Eiendomen eies idag av Statsbygg. Utendørsbasseng for seler.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 3
Totalkostnad er ca. 150 mill. kr for hele utbyggingen, som kommer å gå over en 5 års periode. Del 1-5. Se prosjekt : Mortensnes VA, del 1 og Mortensnes VA, del 2. VAO-rammeplanen skal beskrive prinsippløsninger for utbygging av et robust og framtidsrettet vann-, avløps- og overvannsnett i utredningsområdet med fokus på hovedstrukturene og sammenhengen med VAO-løsningene i de ulike pågående/vedtatte detaljreguleringsplanene. Løsningene som presenteres i VAO-rammeplanen innarbeides i plankart, bestemmelser og rekkefølgekrav knyttet til den enkelte detaljreguleringsplan slik at man i sum ivaretar VAO-rammeplanens konklusjoner.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 4-5
Totalkostnad er ca. 150 mill. kr for hele utbyggingen, som kommer å gå over en 5 års periode. Del 1-5. Se prosjekt : Mortensnes VA, del 1, Mortensnes VA, del 2 og Mortensnes VA, del 3 VAO-rammeplanen skal beskrive prinsippløsninger for utbygging av et robust og framtidsrettet vann-, avløps- og overvannsnett i utredningsområdet med fokus på hovedstrukturene og sammenhengen med VAO-løsningene i de ulike pågående/vedtatte detaljreguleringsplanene. Løsningene som presenteres i VAO-rammeplanen innarbeides i plankart, bestemmelser og rekkefølgekrav knyttet til den enkelte detaljreguleringsplan slik at man i sum ivaretar VAO-rammeplanens konklusjoner.
Nybygg av kraftverk i Sveingard
35 GWh. Nordkraft Vind og Småkraft prosjekterer betong.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 2
Det skal leveres og monteres 8 st vannkummer, 19 st spillvannskummer og 19 st overvannskummer. Stikkledning til boliger skiftes ut til 2 m utenfor veg/6 m ut av hovedledning. Videre skal det leveres og monteres nye lysmaster og kabelanlegg, og luftstrekk legges i bakken. Etter at grøftearbeidene er sluttført skal veiene, avkjørsler og andre berørte arealer reetableres og ny asfalt skal legges.
Rassikring/skredvarslingsanlegg på Fv 293 Holmbuktura i Tromsø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 1340m.
Riving og ombygg av Nisevegen i Kvaløysletta i Tromsø
Tromsø kommune skal utbedre framkommeligheten for buss i Nisevegen mellom Kobbevegen og Blåmannsvegen. Dagens vegsystem som består av 2 smale veger med midtrabatt bygges om til 7,0 m veg med 3,0 m fortau.
Ombygg av kino i Tromsø
Vernet bygg. Rehabilitering av freske.
Asfaltarbeider Region nord 2018, tilbudsrunde 2
Felles utlysning for 5-18-2018-01 Helgeland innland, 5-18-2018-02 Helgeland kyst, 5-18-2018-06 Lofoten/Vesterålen, 5-19-2018-01 Sør-Troms/ Harstad-området, 5-19-2018-06 Midt- Troms, 5-19-2018-07 Ramfjordnes og 5-20-2018-01 Vest-Finnmark.
Utbedring av lekkasjer på vannledning i Tromsø
Oppdraget omfattes av en totalentreprise som gjelder tetting av lekkasjer som har oppstått på nylig lagte DN600 mm duktile støpejernsledninger. Lengde på ledningstraseen er ca 620 m (målt i horisontalplanet). I utgangspunktet forutsettes det bruk av NoDig-metoder.
Nybygg av boliger på Hamna i Tromsø
Toftvegen og Ringvegen. 1,6-1,8 mål.
Ombygging av busslommer i Tromsø
Dette gjelder Jadevegen mot sentrum, Jadevegen mot Skjelnan, Lunheim skole mot sentrum, Siriusvegen snuplass mot sentrum, Uranusvegen mot Kroken, Austheim Nord mot sentrum og Austeim nord mot Kroken.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Ombygg av politihus i Tromsø
Operasjonssentralen for brann (110) skal etableres på eksisterende takterrasse på politihuset. Prosjektet har et bruttoareal på ca. 380 m2. Ca. 130 m2 er nytt bruttoareal (takterrassen) pluss ca. 30 m2 for nytt teknisk rom på taket. Ca. 220 m2 BTA er ombygging av eksisterende arealer.
Dreneringstiltak Senja og Indre Troms på Fv 86 og Fv 858
Sted for gjennomføring: Måselv, Troms og Lenvik
Betongarbeider lagerbygg i Tromsø
Terminalgata 84, 86, 88, 90, 100 og 110. Det skal støpes betongdekke på 3 forskjellige seksjoner. Totalt areal på betongdekket blir ca. 1550 m2.
Opparbeidelse av sykkeltrasé over Tromsøya, fra sentrum til Langnes i Tromsø, etappe 3
Fra Brinkvegen x Langnesvegen til Huldervegen x Langnesvegen.
Utskifting av brannvarslingsanlegg Troms 2018
Utskifting av 12 stk brannvarslingsanlegg i bygg/anlegg på Hellarbogen, Setermoen og Bardufoss. Oppgradering av detektorer i 2 bygg Høggompen/Sørreisa.
Ny vant for ishockeyhall i Tromsø
Demontering eksisterende vant: Demontering vantplater av glass Demontering av stålprofiler Fjerning av bolter i betong. Palletering og pakking for transport. Levering og montering nytt vant: Levering til Ishallen før oppstart Innfesting til eksiterende betonggulv Montering stålprofiler Montering av nytt glass.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: