Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tromsø

Nybygg av leiligheter i Tromsø
Ca. 150 stk leiligheter. Nabotomten til Amfi Pyramiden.
Driftskontrakt 1816 Ofoten 2018-2023 i Nordland og Troms
Opsjon 1 år. Gjelder Gratangen, Skånland, Ibestad, Lavangen, deler av Salangen og deler av Bardu kommuner.
Nybygg av terminal og logistikkhavn på Breivika i Tromsø
Posten og Bring samlokaliserer all logistikk.
Utbygging og ombygging av meieri i Nord-Norge
Store forbedringer på energi og miljø. I prosjekteringen er det lagt vekt på at anlegget skal tilfredsstille beste praksis når det gjelder energieffektivitet og miljø. Svinnet skal reduseres med 85 %, mer effektiv behandling av melk gir mindre utslipp og energiforbruket pr. kg salgbar ost blir betydelig redusert.
Nybygg av Leiligheter i Troms
Gnr/bnr 200/944,1818,1820 mfl. Byggemåneder 15-18.
Nybygg av flerbolighus i Tromsø, trinn 1
Modulbygg. Parkeringskjeller.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Tromsø
Omfang uklart. Antatt start og kostnad.
Nybygg av alpinanlegg i Tromsø, fase 1
Områder er på ca. 7.450 mål.
Nybygg av boliger i Tromsø
Prosjektet har et bruttoareal på 2.731 kvadratmeter. I tillegg kommer parkeringskjeller på 994 kvadratmeter.
Utvidelse av hotell i Tromsø
Øke hotellets romkapasitet fra dagens 133 til 180 rom.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Ca 40 leiligheter.
Utvidelse av opplevelsessenter i Tromsø
Eiendomen eies idag av Statsbygg. Utendørsbasseng for seler.
Nybygg av bofellesskap i Tromsdalen
Tomten er på 1,5 mål.
Nybygg av boligområde i Tromsø
200/944, 200/1818, 200/1820 mfl
Etablering av infrastruktur for alpinområde i Tromsø
Hører med prosjektene; Arctic Center fase 1, 2 og 3. Infrastrukturen vil bli bygd ut gradevis over flere år.
Nybygg av kraftverk i Sveingard
35 GWh. Nordkraft Vind og Småkraft prosjekterer betong.
Utdyping av fiskerihavn, Brenesholmen i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Vengsøy i Trømsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Nybygg av bofellesskap i Tromsø
Tromsø kommune skal anskaffe et nytt bofellesskap for 8 personer med utviklingshemming i et ordinært utbyggingsprosjekt. Bofellesskapet skal bestå av 8 fullverdige leiligheter med omsorgsboligstandard, fellesareal og personalbase. Tromsø kommune vil legge til rette for normalisering og inkludering ved å integrere bofellesskapet i et ordinært bomiljø bestående av blokker og/eller rekkehus som bygges av kommersielle aktører. Bofellesskapet skal framstå som vanlige boliger i et ordinært bomiljø.
Utbedring, oppgradering og sikkerhetstiltak ved veg i Tromsø
Etablering av gang- og sykkelfelt, kollektivfelt og fortau.
Utdyping av fiskerihavn, Tromvik i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Ombygg av politihus i Tromsø
Operasjonssentralen for brann (110) skal etableres på eksisterende takterrasse på politihuset. Prosjektet har et bruttoareal på ca. 380 m2. Ca. 130 m2 er nytt bruttoareal (takterrassen) pluss ca. 30 m2 for nytt teknisk rom på taket. Ca. 220 m2 BTA er ombygging av eksisterende arealer.
Utdyping av fiskerihavn, Kvaløyvåg i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utfylling i sjø for ny logistikkterminal i Breivika Nord
Det skal innvinnes et landareal på ca 14 500 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: