Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Tromsø

Nybygg av leiligheter, rekkehus med parkeringkjeller, Tromsø
Typologisk er hver blokk underdelt i 3 typologier: -Duplex/triplex. Rekkehusleiligheter i 1. og 2. etasje med private forhager. -Takterrasser. Leiligheter med direkte utgang til stor privat takterrasse. -Balkongleilighet. Leiligheter med romslige påhengte balkonger.
Nybygg av ny terminal og logistikkhavn i Breivika
Posten og Bring samlokaliserer all logistikk.
Nybygg av vindkraftverk i Tromsø
20 turbiner med en total installert effekt på 60 MW.
Nybygg av leiligheter, rekkehus med parkeringkjeller, Tromsø
Prefabrikkerte baderom: Part AB, Kalix, Sverige. Typologisk er hver blokk underdelt i 3 typologier: -Duplex/triplex. Rekkehusleiligheter i 1. og 2. etasje med private forhager. -Takterrasser. Leiligheter med direkte utgang til stor privat takterrasse. -Balkongleilighet. Leiligheter med romslige påhengte balkonger.
Kollektivfelt og trafikksikkerhetstiltak i Tromsø
Utvidelsen har som hovedmål å etablere kollektivfelt, sykkelfelt og fortau langs Stakkevollvegen fra krysset mot Johan Jensens gate ved rundkjørningen i Hansjordnesbukta i sør til Tverrforbindelsen/Erling Kjeldsnes veg i nord. 2,2 km.
Driftskontrakt 1816 Ofoten 2018-2023 i Troms
Opsjon 1 år. Gjelder Gratangen, Skånland, Ibestad, Lavangen, deler av Salangen og deler av Bardu kommuner.
Nybygg av kontor, matbutikk og hybler i Tromsø
Planen legger opp til en dagligvareforretning på 1.500 kvm på gateplan, og to lameller på 4 og 6 etasjer med åpent kombinasjonsformål kontor og studentboliger. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen. Eventuelt styrt totalentreprise.
Nybygg av leiligheter i Tromsø, trinn 2
Stålentreprenør: Marupes Metallmaister
Nybygg av flerbolighus i Tromsø, trinn 1
Modulbygg. Parkeringskjeller.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Tromsø
Omfang uklart. Antatt start og kostnad.
Utvidelse av skole, flytting av modulbygg og opparbeideing av utomhusarealer i Tromsø
Utvidelse av skole, fra 200 elevplasser til 350 elevplasser. Lås- og beslag: Låsesmeden Tromsø AS.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Tromsø, trinn 2
Uklart angående byggestart og kostnad. Totalt 60 stk boliger på felt B14.
Nybygg av idrettshall/normalhall på Storelva
Opsjoner knyttet til idrettsutstyr, materialvalg, klatrevegg/buldrevegg, tribuneløsning, tilknytting fjernvarme, parkeringsplasser, gangforbindelse etc.
Utvidelse av hotell i Tromsø
Øke hotellets romkapasitet fra dagens 133 til 180 rom.
Nybygg av bofellesskap i Tromsdalen
Tomten er på 1,5 mål.
Nybygg av kraftverk i Tromsø kommune
42,2 GWh. Nordkraft Vind og Småkraft prosjekterer betong.
Nybygg av kraftverk i Sveingard
35 GWh. Nordkraft Vind og Småkraft prosjekterer betong.
Sanering av vannledninger og nye overføringsledninger i Tromsø
950 meter med eksisterende vann- og avløpsledninger skal saneres, samt at det skal legges ny overføringsledning for vann. Aktuell strekning er fra krysset Holtveien/Barduveien og sørover langs Barduveien og Senjaveien, så vidt innom Fagerliveien og til krysset Røstbakken/Fagerliveien. I tillegg skal vannledning i Senjaveien i øst tilknyttes i krysset Fagerliveien/Senjaveien. Dette utgjør første etappe av ny overføring av vann fra Holtveien til Fastlandet.
Innvendig oppussing av psykiatrisk klinikk i Tromsø
Innvendig oppussing samt utskifting av vinduer på ett av byggene.
Ombygg av bussholdeplasser og etablering av gatebelysning i Tromsø
Eksisterende busslommer bygges om til kantstopp. Forstøtningsmur, leskur, gangfelt, sluker etableres.
Opparbeidelse av sykkeltrasé over Tromsøya, fra sentrum til Langnes i Tromsø, etappe 3
Fra Brinkvegen x Langnesvegen til Huldervegen x Langnesvegen.
Ombygg (enveisregulering) av gate i Tromsø
Prøveprosjekt enveisregulering av Skippergata i Tromsø.
Fresing for vegoppmerking på europa-, riks- og fylkesveger i Troms
Omfatter region nord del 1 (Nordland og midtre Hålogaland) og del 2 (Troms og Finnmark). Kontraktsperioden er 2 år. Forventet mengde totalt er ca 475 000 m fresedrag fordelt på ca 200 km veg.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
Statens vegvesen har behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel. Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesform, hvor det utlyses en konkurranse i markedet hvor oppdragsgiver ønsker å inngå et partnerskap med en eller flere leverandører, og der målet er å gjennom et utviklingsløp finne frem til den beste løsningen for et avgrenset behov. Målsetningen med markedsdialogen er å få avklart om potensielle leverandører har forstått vårt behov, og få kunnskap om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet. Innspill fra markedet på dialogkonferansen blir grunnlaget for utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget med endelig behovsbeskrivelse, målsetting og funksjonelle krav.
Takarbeider på museum i Tromsø
Det planlagte arbeidet består hovedsakelig av blikkenslagerarbeid og elarbeider i form av montering av varmekabler mm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: