Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Tranøy

Opparbeidelse av sti inn mot Ånderdalen nasjonalpark i Tranøy kommune
1,7 km universelt utformet gangsti med grusdekke bestående av finkornet grus. Bredde 2,0 m, bærelag av drenerende masser, opparbeiding av parkeringsplass og adkomstvei til denne. Tilrettelegging av rasteplasser og toalettfasiliteter samt gapahuk. stikkrenner og drenering av sti.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: