Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tranøy

Tunnelforbedringer på Fv 232 Kaperskaret tunnel vestre påhugg
Skredsikringsprosjekt Troms 2014-2023. Skredtype snø. Prioriteringstall 2,16. Portalforlengelse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: