Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Torsken

Tilbygg av vannbehandlingsanlegg i Torsken
Anlegget bygges oppå eksisterende vannkum og det blir dermed ingen utvendige VA-arbeider. Det skal etableres adkomstveg og oppstillingsplass.
Legging av nye vannledninger i Torsken
Elvejorda til Grunnfarnes 6900 meter. Elvejorda til Kaldfarnes 1400 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: