Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Storfjord

Etablering av Intelligente Transportsystemer ved E8 i Skibotn
Det skal bl.a. etableres info-tavler, master med installasjoner, avkjøringslommer, kjettingplass m.m.
Oppgradering av elektrosystem og etablering av sentralt driftskontrollanlegg for VA-stasjoner i Storfjord
Oppgradering av elektrosystem og etablering av sentralt driftskontrollanlegg (SDanlegg) for sine VA-stasjoner. Elektrotavler, instrumentering og automasjon skal byttes ut, eventuelt tillegges stasjonene.
Oppgradering av rensesystem og elektroanlegg for vannverk i Storfjord kommune
Nytt renseutstyr som fargefjerning og UV-desinfeksjonsanlegg med tilhørende instrumentering i tillegg til nytt elektroanlegg inkludert elektrotavle.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: