Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Skjervøy

Nybygg av hytteområde i Skjervøy
Plassering ikke fastsatt.
Sanering av vann- og avløpsledninger og gjenommbygging av vei og fortau i Skjervøy
Sanering av vann- og avløpsledninger og gjenoppbygging av vei og fortau i Skoleveien og Eideveien.
Utdyping av fiskerihavn, Arnøyhamn i Skjervøy
Forslag for perioden 2018-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: