Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Skjervøy

Nybygg av smoltanlegg på Skjervøy
60 daa. Tomten ligger på Sandøra industriområde.
Sanering av VA-ledninger og gjenommbygging av vei og fortau i Skjervøy
Arbeidene omfatter fjerning av gammelt rørmateriale, legging av nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger, etablering av nye kummer og sluker og tilkobling av stikkledninger. Inkludert er også veioppbygging av berørt areal. På deler av strekningen skal det legges nytt fortau. Arbeidet utføres ved tradisjonell grøftegraving. Total lengde ca 550 m.
Overvåking/stenging på Fv 349 Laukøya i Skjervøy
Skredsikringsprosjekt Troms 2014-2023. Skredtype snøskred. Prioriteringstall 4,44. Bjørn, Slettnes, Skrednesene, Jeskebakk, Havnes, Sandnes.
Overvåking/stenging av FV 347 Arnøya i Skjervøy
Skredsikringsprosjekt Troms 2014-2023. Skredtype snø. Prioriteringstall 3,98.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: