Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Skånland

Nybygg av oppvekstsenter på Sandstrand
Det planlegges en 1-7 skole samt barnehage.
Nybygg av fortetting av boliger i Evenskjer Syd
Delområde 1. Langs Fv 115 mellom Skånland kirke og Skånland skole på Geitberget.
Utvidelse av gravlund i Evenskjer Syd
Det synes av terrengmessige grunner mest naturlig å utvide mot øst inn i friområdet. Delområde 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: