Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Skånland

Etablering av infrastruktur for oppvekstsenter på Sandstrand
Det planlegges en 1-7 skole samt barnehage.
Etablering av infrastruktur for fortetting av boliger i Evenskjer Syd
Delområde 1. Langs Fv 115 mellom Skånland kirke og Skånland skole på Geitberget.
Asfaltering av veier og områder i Skånland
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring er 9445 Tovik og 9440 Evenskjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: