Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Salangen

Nybygg av hytter ved Salangen
21-22 hyttetomter.
Nybygg av vannkraftverk og distribusjonsnett mm i Salangen
Ny tiltakshaver. Produksjon; 5,8 GWh. STart og kostnad er ukjent.
Skifte av tak på eldreboende i Salangen
Taket må skiftes på del av byggingen.
Rehabilitering av eldreboende i Salangen
Ny søppelrampe med tak skall bygges.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: