Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Salangen

Nybygg av vannkraftverk og distribusjonsnett mm i Salangen
Ny tiltakshaver. Produksjon; 5,8 GWh. STart og kostnad er ukjent.
Rehabilitering av VA-ledning og vei i Salangen
Rehabilietering av 280m vei med utskifting av bærelag og asfalt. Rehabilitering av 280m vann og spillvannstrase med utskifting av rør og kummer samt omkopling til boliger. Vann og spillvannstrase går ved og delvis i vei som skal rehabiliteres.
Skifte av tak på eldreboende i Salangen
Taket må skiftes på del av byggingen.
Rehabilitering av eldreboende i Salangen
Ny søppelrampe med tak skall bygges.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: