Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sørreisa

Renovering av svømmehall i Sørreisa
Rehabiliteringsarbeidene omhandler svømmehall med tilhørende garderober, dusjer, toaletter, tekniske rom og gangarealer. I tillegg skal det etableres nytt inngangsparti med heisanlegg for bedre tilgjengelighet til brukere med spesielle behov/bevegelseshemninger. Rehabiliteringsareal er ca. 1000-1500 m2.
Utvidelse-og ombygg av barnehage i Sørreisa
Utvidelse med to nye avdelinger.
Utvidelse av oppstillingsplass ved Forsvarets hoved kai i Sørreisa
Dagens oppstillingsplass på oversiden av kaia skal utvides med ca. 2000 m2, og grusdekket på hele plassen skal oppgraderes. - Fjellsprengning og masseflytting - Levering og utlegging av bære- og forsterkningslag, samt grusdekke - Flytting av veilysmaster - Etablering av betongdekke på deler av oppstillingsplassen - Levering og montering av nytt sikringsgjerde

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: