Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sørreisa

Utskifting av tavle og trafo i Sørreisa
Utskifting av hovedtavle Elektro og trafo leir. Trafo flyttes ut av bygg og leveres ny frittstående trafokiosk utenfor bygg. Ny tavle bygges/leveres og plasseres I tidligere rom for trafo.
Bistand til planarbeide i Sørreisa kommune
Utarbeide områdeplan for sentrum. Utarbeide arealplan (kommuneplanens arealdel).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: