Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nordreisa

Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 2
Nordreisa, Lyngen, Kvænangen, Storfjord, Skjervøy, Gàivuotna-Kåfjord. 9 702 ton, 58 000m2
Fornying av VA-ledninger i Harstad
Fornying av VA - ledninger og kummer: ca 3500 m grøfter med overføringsvannledning, vannledning, spillvannsledning og overvannsledning, 1 plasstøpt vannkum, 42 prefabrikkerte kummer. Inntrekking/utblokking av overføringsledningen i store deler av traseen.
Rehabilitering av vannledninger i Nordreisa, del 2
Rehabilitering av vannledning i Sørkjøsen mellom Flyplassvegen og Skogly, og ny ledning mellom Bjørkelysvingen - Solbakken.
Asfaltarbeider Nordreisa kommune 2019
Fresing og asfaltering av ca 2400 meter kommunale veier og asfaltlapping.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Nord-Troms/Vest-Finnmark, pakke 3
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: