Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Målselv

Nybygg av sykehjem på Andslimoen
Detaljbeskrivelse og oppfølging av nytt sykehjem som skal være på ca 5000-6000 m2 BTA og inneholde ny sykehjemsfløy for demente inkl fellesrom på ca 764 m2, med felles ny fysioterapiavdeling på ca 280 m2, 4 stk nye sykehjemsavdelinger på ca. 690-780 m2 og fellesrom på ca 640 m2. I tillegg kommer teknisk rom for varme- og ventilasjonsanlegg som bør ligge midt i det nye sykehjemmet.
Nybygg av fritidsbebyggelse i Målselv
Området er på ca 25 daa.
Nybygg eller oppgradering av avfallsanlegg i Bardufoss
Byggetips. Forprosjektering pågår. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg eller oppgradering av avfallsanlegg i Skjold
Byggetips. Forprosjektering pågår. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Etablering av nytt gulvbelegg i sporthall i Målselv
Fjerning eksisterende sportsbelegg (1140 m2) inkl deponi. Maskin sliping, seising og avretting av gulvet i idrettshallen til toleranseklasse 1. Kravet er maksimalt 2 mm over 2 m målelengde. Det skal legges nytt kombielastisk idrettsgulv på eksisterende avrettet gulv. Det nye idrettsgulvet skal tilfredsstille krav til støtdemping (55%-75%) og deformasjon (2,3 mm - 5,0 mm).
Etablering av bredbånd i Målselv kommune
Minimum 30/10 Mbit. Råvatnet t om Rundhaug med tilstøtende daler, Dividalen og Kirkesdalen.
Bredbåndsutbygging i Målselv kommune
De aktuelle områdene er: Harstad kommune: A) Kilbotn B) Nordvika C) Sørvikmark D) Storvannet Syd og E) strekningen Fauskevåg til Tjeldsundbrua. Ibestad kommune: Klåpen – Årbostad på Andørja Bardu kommune: Området Utby –grense Målselv kommune i nedre Bardu. Berg kommune: 1) Steinfjord og 2) Straumsbotn – Løvdal Målselv kommune: Rundhaug – Øverbygd – Råvatn med tilhørende daler, Dividalen og Kirkesdalen. Storfjord kommune: A) Kvesmenes - Falsnes B) Melen til Elvevoll C) Storeng – Rasteby og D) Øvergårdsveien 2, Mortendalsveien 1-22, Nordlysveien 20, 22, 97 og 98.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: