Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Målselv

Etablering av fjernvarmeanlegg i Bardufoss
Fjerning av alle fyrkjeler i de berørte byggene og bygge om fyrrommene til undersentraler for et nærvarmeanlegg. Nærvarmeanlegget skal etableres mellom undersentralene og en ny energisentral som etableres i området. På Bardufoss flystasjon oppvarmes 13 bygg ved bruk av blant annet oljekjeler.
Nytt kunstgressdekke og flomlys ved Moen stadion
Tidlig prosjekt. Fremdrift er ikke avklart. Antatt start og kostnad.
Utskifting av vann- og avløpsledninger i Målselv
Oppgraving av grøft i eksisterende veg for utskifting av eksisterende VA-ledninger. Legging og montering av ca. 230 meter med VL 110PE, SP225 PVC og OV315PVC. Nedsetting av 3 nye kumsett og en OV-kum. Sanering av eksisterende kummer og ledninger. Frakobling og tilkobling av alle tilhørende stikkledninger. Grøfting og nedsetting av 5 nye sandfangkummer. Vegen skal gjenoppbygges og reasfalteres.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: