Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Målselv

Etablering av fjernvarmeanlegg i Bardufoss
Fjerning av alle fyrkjeler i de berørte byggene og bygge om fyrrommene til undersentraler for et nærvarmeanlegg. Nærvarmeanlegget skal etableres mellom undersentralene og en ny energisentral som etableres i området. På Bardufoss flystasjon oppvarmes 13 bygg ved bruk av blant annet oljekjeler.
Dreneringstiltak Senja og Indre Troms på Fv 86 og Fv 858
Sted for gjennomføring: Måselv, Troms og Lenvik
Sanering, riving og sikring av tankanlegg i Målselv
Tankanlegget skal saneres for farlig avfall. Fjellanlegget skal sikres, og to av byggene skal rives. Anlegget består av til sammen 4 tanker, med tilhørende tekniske installasjoner og 3 stk. mindre bygg. Anlegget er opprinnelig bygget i 1957, og er delvis modernisert og tilbygget i ettertid. To av tankene (hver på 850 m3) ligger inne i et fjellanlegg, mens de to andre tankene (hver på 1250 m3) ligger nedsprengt/nedgravd i terrenget.
Tilbygg av barnehage i Målselv
Det er i dag tre avdelinger ved barnehagen på Olsborg i Målselv. Nå får de en fjerde avdeling.
Etablering av oppstillingsplass med flystrøm for eksisterende Hangar 5 i Bardufoss
Bygging omfatter bl.a: Riving av betongdekker for grøfter og Parkeringsplattform med Flystrøm. Grøfter, trekkerør, grunnarbeid, fundamentering mv. Etablering av oppstillingsplasser for helikopter framfor Hangar 5. Etablere ny omformer 45kVA. Levering og montering av tilførsler, jording fra omformer til Flystrømkum montert under Parkeringsplattform. Retablering av plasser med faste dekker. Merking av oppstillingsplasser og flyoperative flater.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Troms
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: