Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Målselv

Utbedring og breddeutvidelse av E6 Olsborg-Heia i Målselv/Balsfjord, delstrekning 1
Delstrekning 1 Solør–Skardelva. Delstrekning 2 Olsborg-Solør. Delstrekning 3 Skardelva-Heia/Myre.
Utbedring og breddeutvidelse av E6 Olsborg-Heia i Målselv/Balsfjord, delstrekning 2
Delstrekning 1 Solør–Skardelva. Delstrekning 2 Olsborg-Solør. Delstrekning 3 Skardelva-Heia/Myre.
Utbedring og breddeutvidelse av E6 Olsborg-Heia i Målselv/Balsfjord, delstrekning 3
Delstrekning 1 Solør–Skardelva. Delstrekning 2 Olsborg-Solør. Delstrekning 3 Skardelva-Heia/Myre.
Nybygg av boliger ved Målselv
Ferdig regulert eiendom med utbyggingsavtale på ca 4 800 m2 beliggende i solrikt lett skrånet terreng med utsikt mot sør / sør-vest. Kort vei til alle relevante servicefunksjoner som butikk, skole, barnehage m.v. Eiendommen kan bebygges med inntil 3 etg lavblokk + U-eg for parkering og boder, og/eller rekkehusløsninger. Rekkehus- og/eller leilighetsprosjekt. Totalt 32 rekkehus event. ca. 50 leiligeheter. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av hengebru over Målselvfossen
Brua er planlagt plassert i øverste del av Målselvfossen, cirka 400 meter ovenfor feriesenteret. Det lengste frie spennet vil være på rundt 33 meter, og brua skal plasseres på tre pilarer.
Nybygg eller oppgradering av avfallsanlegg i Bardufoss
Byggetips. Forprosjektering pågår. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg eller oppgradering av avfallsanlegg i Skjold
Byggetips. Forprosjektering pågår. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Sanering, riving og sikring av tankanlegg i Målselv
Tankanlegget skal saneres for farlig avfall. Fjellanlegget skal sikres, og to av byggene skal rives. Anlegget består av til sammen 4 tanker, med tilhørende tekniske installasjoner og 3 stk. mindre bygg. Anlegget er opprinnelig bygget i 1957, og er delvis modernisert og tilbygget i ettertid. To av tankene (hver på 850 m3) ligger inne i et fjellanlegg, mens de to andre tankene (hver på 1250 m3) ligger nedsprengt/nedgravd i terrenget.
Tilbygg av barnehage i Målselv
Det er i dag tre avdelinger ved barnehagen på Olsborg i Målselv. Nå får de en fjerde avdeling.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Troms
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: