Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lyngen

Rehabilitering av bru i Lyngen
Eksisterende stålrør er i dårlig tilstand og skal byttes ut. Det er planlagt utbytting til nytt PVC-rør med betongvanger. Det er også behov for masseutskiftning og utkiling av ny veg mot eksisterende veg. Ca. 50 m til hver side av røret. Totalt utgjør prosjektet anleggelse av interims veg, utskiftning av rør og masseutskiftning og utkiling av ca. 150 m veg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: