Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lyngen

Nybygg av luksusresort i Lyngen
Grunneier Ola O.K Giæver Jr har solgt 1000 mål i Lyngen. Hva som skal bygges er foreløpig ukjent.
Driftskontrakt 1906 Lyngen 2018-2023 i Troms
Riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger, fylkes-g/s-veger og kommunal g/s-veg med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Lyngen, Storfjord og deler av Balsfjord og Tromsø kommuner. 136.758 km riksveg. 4,308 km riks-g/s-veg. 286,488 km fylkesveg Troms. 5,565 km fylkes-g/s-veg Troms. 0,159 km kommunal g/s-veg Storfjord. 433,278 km veg totalt.
Oppgradering av vannledningsnett i Lyngen
Lyngen kommune har et forholdsvis gammelt vannledningsnett, det vurderes utskifting av ledningsnett for å redusere lekkasjer, og utskifting/drenering av kummer.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett i Lyngen
Det vil bli installert to Pelton-turbiner med en samlet maksimal slukeevne på 1450 l/s. Installert effekt blir 7 MW. Kraftverket skal etter planen produsere 17,5GWh i et middels år. Det er planlagt en 150 meter lang vei frem til kraftstasjonen. Tilkoblingen til eksisterende 22 kV kraftlinje i området er planlagt som en kombinasjon av jordkabel og luftstrekk på totalt 440 meter.
Nybygg av kai på Vollnes industriområde, Lyngen
Eventuelt riving av eksisterende kai.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: