Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lyngen

Oppgradering av vannledningsnett i Lyngen
Lyngen kommune har et forholdsvis gammelt vannledningsnett, det vurderes utskifting av ledningsnett for å redusere lekkasjer, og utskifting/drenering av kummer.
Nybygg av vannkraftverk i Lyngen
Konsesjon er gitt. 4,7 GWh.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: