Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lenvik

Nybygg av hytteområde i Lenvik
Regulering godkjend. Byggestart er ikke fastsatt. Antydet ca. 100 tomter. Eventuelt også riving av eksisterende bygg.
Etablering av skredsikringsvoll og ny bekk i Lenvik
500 m lang og 14 m fangvoll for sikring mot snøskred.
Ny bru på Fv 861 Elverland i Lenvik
Bygging av ny bru, riving av eksisterende bru, etablering av midlertidig omkjøringsveg.
Opparbeidelse av nytt boligfelt på Gibostad ovenfor Øverlia
VAO grøft ca. 250 meter. Adkomstveg boligfelt ca. 175 meter. 1 stk vannkumme samt 7 stk spillvann/overvannskummer. 6 gatelys.
Utvidelse av kirkegård i Finnsnes
250 nye graveplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: