Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lenvik

Nybygg av hytteområde i Lenvik
Regulering godkjend. Byggestart er ikke fastsatt. Antydet ca. 100 tomter. Eventuelt også riving av eksisterende bygg. Gnr/bnr: 36/1,2,15,27,30,59,67,74 m.fl.
Etablering av skredsikringsvoll og ny bekk i Lenvik
500 m lang og 14 m fangvoll for sikring mot snøskred.
Opparbeidelse av nytt boligfelt på Gibostad ovenfor Øverlia
VAO grøft ca. 250 meter. Adkomstveg boligfelt ca. 175 meter. 1 stk vannkumme samt 7 stk spillvann/overvannskummer. 6 gatelys.
Utvidelse av kirkegård i Finnsnes
250 nye graveplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: