Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lenvik

Nybygg av blokkleiligheter i Seljestad, Lenvik
Gnr/bnr: 45/3 og 83 mfl. 2-7 etasjer. Totalt ca 80 stk boenheter fordelt på to delområder.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Seljestad, Lenvik
Gnr/bnr: 45/3 og 83 mfl. 1-3 etasjer. Totalt ca 80 stk boenheter fordelt på to delområder.
Nybygg av parkeringskjeller i Seljestad, Lenvik
Gnr/bnr: 45/3 og 83 mfl. Totalt ca 80 stk boenheter fordelt på to delområder.
Etablering av infrastruktur for nye boliger i Seljestad, Lenvik
Gnr/bnr: 45/3 og 83 mfl. Totalt ca 80 stk boenheter fordelt på to delområder.
Tilbygg av industrihall med tilhørende kontorfløy i Lenvik
Selskapet har behov for å utvide sesongen for arbeid med båtliften, og skal derfor bygge en ny hall som båtliften kan kjøres inn i. Den nye hallen skal være 18 m høy, og skal ha en grunnflate på om lag 570 m2. Hallen skal knyttes sammen med eksisterende bygningsmasse med et mellombygg. Mellombygget skal ha samme høyde som eksisterende bygningsmasse og innredes i 2 etasjer, der 1.etg blir som en sluse mellom gammel verkstedhall og ny hall, og 2.etg blir nye kontorer. Det skal være gjennomgang i 2.etg mellom eksisterende bygg og mellombygget.
Etablering av nye friluftstoaletter i Lenvik nasjonalpark
Oppdragsgiver er et samarbeid mellom kommunene Berg, Lenvik, Tranøy, Torsken og Ånderdalen nasjonalpark. Samarbeidet ledes av Berg kommune. Oppdraget og prosjektet benevnes herved som Friluftstoaletter Senja. Fra 1.1.2020 overføres oppdraget til Senja kommune som alle deltakende kommuner innfusjoneres i. Det skal settes opp mot 10 friluftstoaletter (avhengig av finansiering) rundt om på Senja på de mest benyttede friluftsområder. I 2019 er det klart til å settes opp 5 toaletter. Berg kommune setter opp 3, mens Tranøy setter opp 2. Utover disse 5 skal prosjektet ha opsjon for resterende. Videreføringen er Senja kommune oppdragsgiver for.
Sanering av bolighus og fjøs i Lenvik
Boligen er en to-etasjes bolig med 1 etasje på 62 m2, 2 etasje på 39 m2 og tilbygg på 23 m2. Fjøs på 58 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: