Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kvænangen

Nybygg av flerbrukshall Burfjord
Kvænangen barne -og ungdomsskole samt flerbrukshall skal bygges ny. Eksisterende skole fra 1970 skal rives. Tilliggende svømmehall fra samme tidsrom skal bestå og bygges sammen med ny skole og flerbrukshall.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: