Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kvænangen

Opparbeidelse av uteområde ved barne- og ungdomsskole Burfjord
Adkomstveg, kiss & ride, HC-parkering, avfallspunkt, kjørbar veg rundt bygget, samt alle lek-og aktivitetsområder.
Utbedring av Sørstraumen bru på E6 i Kvænangen
Eksisterende anodesystem på søyler skal fjernes, evt. nye betongskader skal utbedres og det skal installeres et nytt anodesystem bestående av innsprøytet titan-nett. Nytt anodesystem og referanseelektroder skal kobles opp mot eksisterende styrings- og overvåkningsanlegg. I tillegg skal det monteres offeranoder under vann. Areal søyler: 326 m2. Volum sprøytemørtel: ca. 7500 liter.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Nord-Troms/Vest-Finnmark, pakke 3
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: