Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kvæfjord

Voll, kulvert og utflytting av veg på Rv 85 Gullesfjord I i Kvæfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø- og sørpeskred. 70m. Skredfaktor middels.
Rensk, bolting, nett på Fv 83 Bogklubben i Kvæfjord
Skredsikringsprosjekt Troms 2014-2023. Skredtype stein, is. Prioriteringstall 3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: