Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Karlsøy

Nybygg av tunnel og veg på Fv 863 mellom Ringvassøya og Reinøya, kontrakt T01/T02
8500m hovedveg, 500m andre veger, 5m bru, 2740m tunnel under Langsundet, T8,5.
Ny veg, molo og oppstillingsplass, Fauskenes-Sætervika Langsundforbindelsen
1400m hovedvei, 150m andre veier. Langsundforbindelsen.
Utdyping av fiskerihavn, Kristoffervalen i Karlsøy
Forslag for perioden 2018-2023.
Nybygg av omsorgsboliger i Hansnes
Prosjektet blir utført etter "Lyngdal Modellen"
Vintervedlikehold av kommunale veier og plasser i Karlsøy
25 km vei. 16 deler/roder. Det er anledning til å gi tilbud på en, flere eller alle deler/roder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: