Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Karlsøy

Nybygg av omsorgsboliger i Hansnes
Prosjektet blir utført etter "Lyngdal Modellen"
Skifte av va-ledning i karlsøy
Nyveien på Reinøya kommer til at ødelegge en god del av private vannledninger og det må erstattes med kommunal vannforsyning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: