Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Karlsøy

Etablering av settefiskanlegg i Dåfjord, Troms
Planområdet utgjør ca. 56 daa. RAS-teknologi
Utbedring av innseiling Vannavalen i Karlsøy
Det er i dag utfordrende å manøvrere som skyldes oppgrunning i farleden. Det skal utdypes til - 10 m og - 9 m.
Utbygging av bredbåndsnett i Karlsøy
Området Torsvåg - Vannareid - Burøysund - Vannahamre - Vannakammen - Lanesøyra - Sjåvika.
Nytt vannbehandlingsanlegg for svømmebasseng i Karlsøy
Nytt renseanlegg og automatikk for helautomatisk drift av renseanlegget. Svømmebassenget i idrettshallen på Hansnes skole ble bygget i 1978 og ble åpnet i 1979. Bassenget er 25 meter x 10,5 meter med maks dybde 2,0m og minste dybde 0,9m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: