Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Karlsøy

Nybygg av tunnel og veg på Fv 863 mellom Ringvassøya og Reinøya, kontrakt T01/T02
8500m hovedveg, 500m andre veger, 5m bru, 2740m tunnel under Langsundet, T8,5.
Nybygg av omsorgsboliger i Hansnes
Prosjektet blir utført etter "Lyngdal Modellen"

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: