Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ibestad

Utbedring av Fv 848, Ytre Forså-Sørrollnes parsell 4-6
Fylkesveg 848 Ibestad vil deles i minst 6 delparseller. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av næringsområde i Ibestad
Gnr/bnr: 116/90, 62, 63 og 89.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: