Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ibestad

Utbedring av Fv 848 Seglstein i Ibestad, parsell Aspelia-Sæter
Sikring areal til tunnel kombinert med ny veg. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 64m.
Etablering av nytt industriområde i Breivoll, Trinn 2
Trinn 2 vil bestå av og ta ut resterende landmasser (løsmasse og fjell) fra områdets bakre del, mot nabogrenser, og avrette hele industriområdet til lik høyde. Resultatet vil bli en industritomt på 30 dekar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: