Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ibestad

Nybygg av sykehjem i Hamnvik
Riving av eksisterende sykehjem etter nytt sykehjem er bygd. Gnr/bnr: 87/50, 18, 64, 40.
Nybygg av boliger i Ibestad
Gnr/bnr 87/124 mfl
Etablering av nytt industriområde i Breivoll, Trinn 2
Trinn 2 vil bestå av og ta ut resterende landmasser (løsmasse og fjell) fra områdets bakre del, mot nabogrenser, og avrette hele industriområdet til lik høyde. Resultatet vil bli en industritomt på 30 dekar.
Utdyping av fiskerihavn, Engenes i Ibestad
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: