Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Harstad

Nybygg av parkeringsanlegg i Harstad
500-600 parkeringsplasser.
Nybygg av byggvarehandel på Gangsås næringspark i Harstad
BYA 4356 m2 eksklusive kaldtlager 1940 m2 (BYA).
Nybygg av renseanlegg, sjøledning og pumpestasjoner i Harstad sør
Sentralt/felles renseanlegg for 4 eksisterende utslippspunkter, og øverføring av avløpsvannet via pumpeanlegg og sjøledninger. Ca. 8000 PE.
Riving- og utvidelse av hotell/konferansesenter i Harstad
Etablering av en konferansesal for rundt 600 personer, 18 nye hotellrom og 15 parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter i Harstad, bygg A
Totalt 5 stk leilighetsbygg med inntil 80 enheter.
Rassikring på Fv 2 Aunfjellet i Harstad
Gjeldende strekning ligger på Fv. 2 Hp01 fra ca. km 7150 til km 8300.
Oppgradering av kai på Larsneset ved havn i Harstad
Oppdraget omfatter utbedring av betongkonstruksjoner, oppgradering av kaiutrustning samt etablering av katodisk beskyttelse.
Nybygg av infrastruktur for flerbolighus og eneboliger i Harstad
107 mål. 40-50 tomter. Prosjektet planlegges i sammenheng med 18-hulls golfbane, som nærmeste nabo. Tomtefeltet er beliggende midt mellom Harstad og Evenes Flystasjon. Prospekt under utarbeidelse.
Utbedring av vei og ny va-ledning i Harstad P7128
Ca. 1,6 km. Samarbeid mellom Harstad kommune (VA-arbeider) og Statens vegvesen (veiarbeider).
Opparbeidelse av infrastruktur for boligfelt i Harstad
17 eneboliger og 1 seksmannsbolig.
Utvikling av park i Generalhagen i Harstad
Ny scene/paviljong og diverse utstyr til parken i form av benker, søppelstativ, lekeutstyr mm.
Utbedring av kryss/ny rundkjøring, Rema-krysset Seljestad
Del av Harstadpakken. Også heving av rv 83 for å lage undergang og samle ankomsten for næringsområdet nedenfor riksvegen.
Nybygg av trykkøkningsstasjon i Harstad
Fra forslag til budsjett 2018-2021.
Utbedring av elektrisk anlegg ved kirke i Harstad
Fra forslag til budsjett 2018-2021.
Bredbåndsutbygging i Harstad kommune
De aktuelle områdene er: Harstad kommune: A) Kilbotn B) Nordvika C) Sørvikmark D) Storvannet Syd og E) strekningen Fauskevåg til Tjeldsundbrua. Ibestad kommune: Klåpen – Årbostad på Andørja Bardu kommune: Området Utby –grense Målselv kommune i nedre Bardu. Berg kommune: 1) Steinfjord og 2) Straumsbotn – Løvdal Målselv kommune: Rundhaug – Øverbygd – Råvatn med tilhørende daler, Dividalen og Kirkesdalen. Storfjord kommune: A) Kvesmenes - Falsnes B) Melen til Elvevoll C) Storeng – Rasteby og D) Øvergårdsveien 2, Mortendalsveien 1-22, Nordlysveien 20, 22, 97 og 98.
Bredbåndsutbygging i Storfjord kommune
De aktuelle områdene er: Harstad kommune: A) Kilbotn B) Nordvika C) Sørvikmark D) Storvannet Syd og E) strekningen Fauskevåg til Tjeldsundbrua. Ibestad kommune: Klåpen – Årbostad på Andørja Bardu kommune: Området Utby –grense Målselv kommune i nedre Bardu. Berg kommune: 1) Steinfjord og 2) Straumsbotn – Løvdal Målselv kommune: Rundhaug – Øverbygd – Råvatn med tilhørende daler, Dividalen og Kirkesdalen. Storfjord kommune: A) Kvesmenes - Falsnes B) Melen til Elvevoll C) Storeng – Rasteby og D) Øvergårdsveien 2, Mortendalsveien 1-22, Nordlysveien 20, 22, 97 og 98.
Installasjon av alarm i kirkene i Harstad
Fra forslag til budsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: