Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Harstad

Utvidelse av kjøpesenter mm, Larsneset i Harstad
45 nye butikker og 400 nye parkeringsplasser er planlagt.
Nybygg av hotell langs sjøkanten i Harstad
180 gjesterom og konferansefasiliteter med en storsal på 400 kvadratmeter.
Nybygg av parkeringsanlegg i Harstad
500-600 parkeringsplasser.
Nybygg av byggvarehandel på Gangsås næringspark i Harstad
BYA 4356 m2 eksklusive kaldtlager 1940 m2 (BYA).
Vegutbedring på Rv 83 Kanebogen-Byskillet-Hagabyvegen i Harstad
Vegutbedring, påkjøringsrampe, 1 g/s-bru, sykkelveg m/fortau, VA, EL.
Etablering av infrastruktur og nybygg av industriområde i Harstad
10-15 daa. Totalt ca. 40 daa på området.
Nybygg av boligfelt i Harstad
17 eneboliger og 1 seksmannsbolig.
Nybygg av renseanlegg, sjøledning og pumpestasjoner i Harstad sør
Sentralt/felles renseanlegg for 4 eksisterende utslippspunkter, og øverføring av avløpsvannet via pumpeanlegg og sjøledninger. Ca. 8000 PE.
Riving- og utvidelse av hotell/konferansesenter i Harstad
Etablering av en konferansesal for rundt 600 personer, 18 nye hotellrom og 15 parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter i Harstad, bygg A
Totalt 5 stk leilighetsbygg med inntil 80 enheter.
Påbygg av leiligheter i Harstad
Ny 4 etasje. 10-12 stk leiligheter.
Etablering av småbåthavn i Harstad
Etablering av småbåthavn med inntil 250 båtplasser.
Påbygg på ungdomsskole i Harstad
Lokalisert ved Seljestad ungdomsskole.
Rassikring på Fv 2 Aunfjellet i Harstad
Gjeldende strekning ligger på Fv. 2 Hp01 fra ca. km 7150 til km 8300.
Utvikling av park i Generalhagen i Harstad
Ny scene/paviljong og diverse utstyr til parken i form av benker, søppelstativ, lekeutstyr mm.
Utbedring av kryss/ny rundkjøring, Rema-krysset Seljestad
Del av Harstadpakken. Også heving av rv 83 for å lage undergang og samle ankomsten for næringsområdet nedenfor riksvegen.
Utskiftning av teleskopisk tribune i kulturhuset i Harstad
Leverandøren skall levere og montere et nytt teleskopisk amfi i Lillesalen i Harstad kulturhus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: