Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gratangen

Nybygg av hyttefelt i Gratangen
Selges til selvbyggere og til utbyggere. Ca 82-84 tomter.
Etablering av ny brannstasjon i Årstein, Gratangen
Gratangen kommune ønsker å komme i kontakt med aktører som evt kan tenkes å være leietakere i et bygg, eller at kommunen er leietaker i et felles bygg i samhandling med andre aktører.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: