Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Gaivuotna-Kåfjord

Etablering av skredsikringsvoll i Olderdalen, Kåfjord kommune
Vollen vil bli bygget opp av gabioner og løsmasser/sprengtstein.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: