Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Gaivuotna-Kåfjord

Nybygg av helsesenter og riving av eksisterende bygg i Birtavarre
Eksisterende helsesenter skal rives bare bassengdelen skal beholdes.
Rassikring ved E6 Manndalsklubben i Kåfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype is. 240m. Skredfaktor høy.
E6 Indre Nordnes-Skardalen K02 Elektro og automasjon
Også elektro for nye Manndalselva bru.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: