Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Dyrøy

Ombygg av forretning samt tilbygg av boliger i Brøstadbotn
Rehabilitering av forretningsbygg med ca 1930 kvm i 1 etasje samt tilbygg av boliger i 2 etasje. 16-17 boliger.
Sanering og forsterking av vannledningsanlegg i sentrumsområde i Dyrøy
Oppdraget omfatter sanering og forsterking av vannforsyning i Brøstadbotn sentrum. Omfang i henhold til beskrivelse og tegninger. I tillegg, som opsjon, skal det etableres kommunal vannforsyning til Øvre Espenes.
Asfaltering av Vinjeveien på Dyrøy
Veilengde ca. 3 600 m, gj.snittbredde 4,20 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: