Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Dyrøy

Sanering og forsterking av vannledningsanlegg i sentrumsområde i Dyrøy
Oppdraget omfatter sanering og forsterking av vannforsyning i Brøstadbotn sentrum. Omfang i henhold til beskrivelse og tegninger. I tillegg, som opsjon, skal det etableres kommunal vannforsyning til Øvre Espenes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: