Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Berg

Rassikring/fangvoll og fanggrøft på Fv 862 Bratthesten tunnel øst i Berg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe. Skredfaktor middels. 135m.
Bred grøft på Fv 862 Kvalvika II (Mefjordvegen) i Berg
Skredsikringsprosjekt Troms 2014-2023. Skredtype snø. Prioriteringstall 2,91.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: