Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Berg

Utbedring av veg og tunnel på Fv 86 Hamn/Hamntunnel i Berg
Ca 2 km. I tillegg skal vegen utbedre ved Lesbervatn og Grashopkjosen. Hovedmengder er: Sprengning i linja ca. 38000 fm3. Sprengt stein fra skjæring til fylling i linja, ca. 38000 fm3. Forsterkningslag tilført utenfra, ca. 5100 am3. Bærelag av Ag med t = 5 cm, ca. 28 000 m2. Slitelag av Agb med t = 4 cm, ca. 28 000 m2.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 2
Lenvik, Tromsø, Tranøy, Berg, Karlsøy. 40 204 ton, 164000m2.
Skredsikring langs Fv. 862 Ersfjord-Steinfjord (Tungeneset) i Troms
Levering og montering av et 160 meters langt steinspranggjerde med energiklasse 8 (8000 KJ MEL).
Bredbåndsutbygging i Berg kommune
De aktuelle områdene er: Harstad kommune: A) Kilbotn B) Nordvika C) Sørvikmark D) Storvannet Syd og E) strekningen Fauskevåg til Tjeldsundbrua. Ibestad kommune: Klåpen – Årbostad på Andørja Bardu kommune: Området Utby –grense Målselv kommune i nedre Bardu. Berg kommune: 1) Steinfjord og 2) Straumsbotn – Løvdal Målselv kommune: Rundhaug – Øverbygd – Råvatn med tilhørende daler, Dividalen og Kirkesdalen. Storfjord kommune: A) Kvesmenes - Falsnes B) Melen til Elvevoll C) Storeng – Rasteby og D) Øvergårdsveien 2, Mortendalsveien 1-22, Nordlysveien 20, 22, 97 og 98.
Etablering av nye friluftstoaletter i Berg nasjonalpark
Oppdragsgiver er et samarbeid mellom kommunene Berg, Lenvik, Tranøy, Torsken og Ånderdalen nasjonalpark. Samarbeidet ledes av Berg kommune. Oppdraget og prosjektet benevnes herved som Friluftstoaletter Senja. Fra 1.1.2020 overføres oppdraget til Senja kommune som alle deltakende kommuner innfusjoneres i. Det skal settes opp mot 10 friluftstoaletter (avhengig av finansiering) rundt om på Senja på de mest benyttede friluftsområder. I 2019 er det klart til å settes opp 5 toaletter. Berg kommune setter opp 3, mens Tranøy setter opp 2. Utover disse 5 skal prosjektet ha opsjon for resterende. Videreføringen er Senja kommune oppdragsgiver for.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: