Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Berg

Utbedring av veg og tunnel på Fv 86 Hamn/Hamntunnel i Berg
Ca 2 km. I tillegg skal vegen utbedres ved Lesbervatn og Grashopkjosen.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 2
Lenvik, Tromsø, Tranøy, Berg, Karlsøy. 40 204 ton, 164000m2.
Skredsikring langs Fv. 862 Ersfjord-Steinfjord (Tungeneset) i Troms
Levering og montering av et 160 meters langt steinspranggjerde med energiklasse 8 (8000 KJ MEL).
Etablering av rasteplass ved nasjonal turistveg langs Fv. 252 Senja - Mefjordvær i Troms
Det skal etableres: oppstillingsplasser for bobil, tømmestasjon for bobil og buss, parkeringsplasser for reisende, bussholdeplass for turister og skolebarn, toalettbygg med venteareal og benker samt beplantning langs moloen.
Etablering av nye friluftstoaletter i Berg nasjonalpark
Oppdragsgiver er et samarbeid mellom kommunene Berg, Lenvik, Tranøy, Torsken og Ånderdalen nasjonalpark. Samarbeidet ledes av Berg kommune. Oppdraget og prosjektet benevnes herved som Friluftstoaletter Senja. Fra 1.1.2020 overføres oppdraget til Senja kommune som alle deltakende kommuner innfusjoneres i. Det skal settes opp mot 10 friluftstoaletter (avhengig av finansiering) rundt om på Senja på de mest benyttede friluftsområder. I 2019 er det klart til å settes opp 5 toaletter. Berg kommune setter opp 3, mens Tranøy setter opp 2. Utover disse 5 skal prosjektet ha opsjon for resterende. Videreføringen er Senja kommune oppdragsgiver for.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: