Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bardu

Nybygg av boliger i Bardu, del 1
Totalt ca. 58 boenheter på området.
Nybygg av kraftverk i Bardu
Konsesjon er gitt. 23,77 GWh.
Nybygg av miljøstasjon i Setermoen Leir
Ny miljøstasjon bestående av to frittstående bygg, én plate på mark og trafikk- og utomhus-områder.
Utskiftning av taktekke og etterisolering på tekniske verksted i Setermoen
Prosjektet omfatter: - Utskifting av taktekke sarnafil. - Etterisolering. - Gjenkledning av utsparinger for overlyskupler. - Nye taksluker. - Nye takhatter for ventilasjon og lufting. - Nytt gesimsbeslag.
Utbygging av bredbåndsnett i Bardu kommune
30 / 10 Mbit til privatkunder, bedrifter og offentlige bygg fra Setermoen til Innset i Østerdalen og til Sørgård i Sørdalen.
Utskifting av ventilasjonsanlegg på befalsforlegning i Setermoen
Utskiftning av ventilasjonsaggregat for underetasje og 1 etasje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: