Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bardu

Nybygg av barne- og ungdomsskole mm på Setermoen i Bardu
Skole for 500 elever (1-10), inkl. kulturskole og HC-base. Opsjoner: 1. Etablering av kunstgressbane m. 4 løpebaner, 6 på en langside 2. Etablering av ca. 300 m langt gatetun 3. Utvidelse Barduhallen, spilleflate ca. 28*45m uten garderober 4. Ombygging av adm.del eksisterende barduhall, herunder etablering av toalettfasiliteter med adkomst fra gatetunet
Levering og montering av gjerder og porter på Setermoen i Bardu
Levering og komplett montering av ca. 450 m gjerde i Setermoen leir. Det skal i tillegg opprettes rondeller, porter, bommer og master.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: