Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bardu

Nybygg av boliger i Bardu, del 1
Totalt ca. 58 boenheter på området.
Nybygg av boliger i Bardu, del 2
Totalt ca. 58 boenheter på området.
Nybygg av kraftverk i Bardu
Avventer konsesjon fra NVE. 13,50 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Asfaltarbeider Region nord 2018, tilbudsrunde 2
Felles utlysning for 5-18-2018-01 Helgeland innland, 5-18-2018-02 Helgeland kyst, 5-18-2018-06 Lofoten/Vesterålen, 5-19-2018-01 Sør-Troms/ Harstad-området, 5-19-2018-06 Midt- Troms, 5-19-2018-07 Ramfjordnes og 5-20-2018-01 Vest-Finnmark.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligfelt i Bardu, del 1
Totalt ca. 58 boenheter på området.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligfelt i Bardu, del 2
Totalt ca. 58 boenheter på området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: