Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bardu

Nybygg av kontor og næring i Bardu, fase 1
8,7 mål. Bygges parallelt med fase 2.
Etablering av industri i Bardu, fase 2
Bygges parallelt med fase 1.
Nybygg av miljøstasjon i Setermoen Leir
Ny miljøstasjon bestående av to frittstående bygg, én plate på mark og trafikk- og utomhus-områder.
Utbygging av bredbåndsnett i Bardu kommune
30 / 10 Mbit til privatkunder, bedrifter og offentlige bygg fra Setermoen til Innset i Østerdalen og til Sørgård i Sørdalen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: