Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bardu

Nybygg av boliger i Bardu, del 1
Totalt ca. 58 boenheter på området.
Nybygg av kraftverk i Bardu
Konsesjon er gitt. 23,77 GWh.
Asfaltarbeider Region nord 2018, tilbudsrunde 2
Felles utlysning for 5-18-2018-01 Helgeland innland, 5-18-2018-02 Helgeland kyst, 5-18-2018-06 Lofoten/Vesterålen, 5-19-2018-01 Sør-Troms/ Harstad-området, 5-19-2018-06 Midt- Troms, 5-19-2018-07 Ramfjordnes og 5-20-2018-01 Vest-Finnmark.
Riving av leiligheter i Vilje boligområde, Heggelia og Toftakerlia 6, Setermoen
1 leilighetsbygg på Toftakerlia 6 og 7 leilighetsbygg på Vilje boligområde, Heggelia.
Utskiftning av taktekke og etterisolering på tekniske verksted i Setermoen
Prosjektet omfatter: - Utskifting av taktekke sarnafil. - Etterisolering. - Gjenkledning av utsparinger for overlyskupler. - Nye taksluker. - Nye takhatter for ventilasjon og lufting. - Nytt gesimsbeslag.
Utskifting av ventilasjonsanlegg på befalsforlegning i Setermoen
Utskiftning av ventilasjonsaggregat for underetasje og 1 etasje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: