Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Balsfjord

Nybygg av 420 kV-ledning mellom Balsfjord-Skaidi
Balsfjord-Skaidi. Nye transformatorstasjoner i Skaidi og Skillemoen (Ny 420/132 kV stasjon). 6-8 års byggetid etter endelig konsesjonsvedtak. Ca. 360 km lang. Berører 8 kommuner i Troms og Finnmark. Forbindelsen fra Balsfjord til Skaidi er kostnadsberegnet til 4-4,5 milliarder kroner.
Etablering av et nytt laboratorium med tilhørende kontorfløy i Balsfjord
Nordkjosbotn ligger ca. 70 km sør for Tromsø og er et viktig trafikknutepunkt i Troms der E6og E8 møtes.
Ombygging Kløverlund alderspensjonat til leiligheter i Troms
Dagens fellesareal bygges om til en leilighet. 7 st hybel-leiligheter renoveres. Dette består i grove trekk skifting av ventilasjonsanlegg og nye armaturer. Ellers legges laminat på gulv, bygging av kanaler for ventilasjon, listing, omlegging av avløp fra 3 st, kjøkken, nye minikjøkken og malingsarbeide.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: