Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Balsfjord

Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Bardu, Målselv, Lenvik, Balsfjord, Sørreisa, Dyrøy. 31591 tonn asfalt, 106 000 m2 fresing.
Reanskaffelse av høyspentkabel og trafoer i Balsfjord kommune
Høyspentkabel (ca. 2620 meter lang) og 3 trafoer på Likjefjell.
Utbedring av bru i Balsfjord kommune
Utbedringsarbeider ved Elverum bru i Balsfjord kommune, beliggende på kommunal veg Elverumsveien over Tamokelva, ved Engvoll i Tamokdalen Oppdraget gjelder utskiftning av trevirke på bruoverbygging (brudekke og slitasje av tre), samt overflatebehandling av overkant av hovedbjelker(stål). Nytt rekkverk over brua og på landsider.
Anriking, dypstabelisering og asfaltering i Balsfjord kommune
Anriking, dypstabelisering og asfaltering av Fjellskardalen KV 9042.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: