Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Balsfjord

Ombygg av kontorbygg i Nordkjosbotn
En egen skisse viser hva som skal demonteres og saneres av vegger. Eksisterende elektrisk anlegg og ventilasjonskanaler fjernes, før lokalene bygges opp med systemvegger og himling. Dette er en totalentreprise som skal tilfredstille krav satt fra NAV, slik som kravspesifikasjonen beskriver. En del av dagens vinduer skal fjernes, se egen skisse. Nye vinduer settes inn i flg. plantegning. Vegg utvendig skal være klargjort for kledning, men kledningen er avtalt utført av entreprenør for hele bygget, og inngår ikke i leveransen.
Ombygg av omsorgboliger til hybler i Balsfjord
Ombygging av Kløverlund fra omsorgsboliger til hybler tiltenkt til skoleelever ved Nordkjosbotn videregående skole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: