Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Balsfjord

Ombygging Kløverlund alderspensjonat til leiligheter i Troms
Dagens fellesareal bygges om til en leilighet. 7 st hybel-leiligheter renoveres. Dette består i grove trekk skifting av ventilasjonsanlegg og nye armaturer. Ellers legges laminat på gulv, bygging av kanaler for ventilasjon, listing, omlegging av avløp fra 3 st, kjøkken, nye minikjøkken og malingsarbeide.
Rehabilitering av omsorgssenter i Balsfjord
Malangstun omsorgssenter er i behov av renovering av overflater og sanitærinstallasjoner av bad, renovering av gulv, tak, ytterdører, balkongdører, balkongdekke og renovering/utskriftning av gammelt kjøl og fryseanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: