Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Troms fylke

Nybygg av leiligheter, studentboliger og næring i Tromsø
200 leiligheter og 89 studentboliger i boligblokker og næringsareal.
Utvidelse av kjøpesenter mm, Larsneset i Harstad
45 nye butikker og 400 nye parkeringsplasser er planlagt.
Nybygg av leiligheter i Harstad, bygg A
Prosjektet består av 5 leilighetsbygg med inntil 80 enheter. Samlet areal på planområdet utgjør ca. 10 da.
Kollektivfelt og trafikksikkerhetstiltak i Tromsø
Utvidelsen har som hovedmål å etablere kollektivfelt, sykkelfelt og fortau langs Stakkevollvegen fra krysset mot Johan Jensens gate ved rundkjørningen i Hansjordnesbukta i sør til Tverrforbindelsen/Erling Kjeldsnes veg i nord. 2,2 km.
Nybygg av hyttefelt i Gratangen
Selges til selvbyggere og til utbyggere. Ca 74 tomter.
Utbygging og ombygging av meieri i Nord-Norge
Store forbedringer på energi og miljø. I prosjekteringen er det lagt vekt på at anlegget skal tilfredsstille beste praksis når det gjelder energieffektivitet og miljø. Svinnet skal reduseres med 85 %, mer effektiv behandling av melk gir mindre utslipp og energiforbruket pr. kg salgbar ost blir betydelig redusert.
Nybygg av Leiligheter i Troms
Gnr/bnr 200/944,1818,1820 mfl. Byggemåneder 15-18.
Nybygg av sykehjem i Hamnvik
Riving av eksisterende sykehjem etter nytt sykehjem er bygd. Gnr/bnr: 87/50, 18, 64, 40.
Utdyping av farled, Tjeldsundet i Harstad
Prosjekt foreslått for perioden 2018-2023.
Nybygg av hytteområde i Lenvik
Regulering godkjend. Byggestart er ikke fastsatt. Antydet ca. 100 tomter. Eventuelt også riving av eksisterende bygg. Gnr/bnr: 36/1,2,15,27,30,59,67,74 m.fl.
Nybygg av boliger i Tromsø
Prosjektet har et bruttoareal på 2.731 kvadratmeter. I tillegg kommer parkeringskjeller på 994 kvadratmeter.
Nybygg av kontor og næring i Bardu, fase 1
8,7 mål. Bygges parallelt med fase 2.
Utvidelse av opplevelsessenter i Tromsø
Eiendomen eies idag av Statsbygg. Utendørsbasseng for seler.
Utdyping av fiskerihavn, Kristoffervalen i Karlsøy
Forslag for perioden 2018-2023.
Nybygg av boliger i Bardufoss fase 1
Baderomskabiner: Norac badekabiner AS. Bindingsverkselementer: Senja Elementer AS. Norconsult AS: Rådgivande Ingeniør Byggningsfysikk.
Riving- og utvidelse av hotell/konferansesenter i Harstad
Etablering av en konferansesal for rundt 600 personer, 18 nye hotellrom og 15 parkeringsplasser.
Nybygg av oppvekstsenter på Sandstrand
Det planlegges en 1-7 skole samt barnehage.
Ombygg av forretning samt tilbygg av boliger i Brøstadbotn
Rehabilitering av forretningsbygg med ca 1930 kvm i 1 etasje samt tilbygg av boliger i 2 etasje. 16-17 boliger.
Nybygg av fritidsbebyggelse i Målselv
Området er på ca 25 daa.
Nybygg av boliger i Tromsø
Ca. 19 boenheter.
Nybygg av kraftverk i Tromsø kommune
42,2 GWh. Nordkraft Vind og Småkraft prosjekterer betong.
Nybygg av fortetting av boliger i Evenskjer Syd
Delområde 1. Langs Fv 115 mellom Skånland kirke og Skånland skole på Geitberget.
Nybygg av bofellesskap i Tromsø
Tromsø kommune skal anskaffe et nytt bofellesskap for 8 personer med utviklingshemming i et ordinært utbyggingsprosjekt. Bofellesskapet skal bestå av 8 fullverdige leiligheter med omsorgsboligstandard, fellesareal og personalbase. Tromsø kommune vil legge til rette for normalisering og inkludering ved å integrere bofellesskapet i et ordinært bomiljø bestående av blokker og/eller rekkehus som bygges av kommersielle aktører. Bofellesskapet skal framstå som vanlige boliger i et ordinært bomiljø.
Nybygg av kraftverk i Sveingard
35 GWh. Nordkraft Vind og Småkraft prosjekterer betong.
Etablering av skredsikringsvoll og ny bekk i Lenvik
500 m lang og 14 m fangvoll for sikring mot snøskred.
Etablering av industri i Bardu, fase 2
Bygges parallelt med fase 1.
Utdyping av fiskerihavn, Årviksand i Skjervøy
Forslag for perioden 2018-2023.
Etablering av ny brannstasjon i Gratangsbotn
Gratangen kommune ønsker å komme i kontakt med aktører som evt kan tenkes å være leietakere i et bygg, eller at kommunen er leietaker i et felles bygg i samhandling med andre aktører.
Rassikring/skredvarslingsanlegg på Fv 293 Holmbuktura i Tromsø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 1340m.
Etablering av småbåthavn i Harstad
Etablering av småbåthavn med inntil 250 båtplasser.
Utvidelse av tannklinikk i Tromsø
Eventuelt påbygg med 2 etasjer eller frittstående bygg.
Utdyping av fiskerihavn, Brenesholmen i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Skjærvøy
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Vengsøy i Trømsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: