Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Troms fylke

Nybygg av seniorboliger og næring i Tromsø
Gnr/bnr: 119/2493, 2607, 2696, 448.
Nybygg av leiligheter på Langnes i Tromsø
Ca. 40 daa. Gnr/bnr: 117/437, 438, 376 m.fl.
Nybygg av boliger i Tromsø
Tomten er 166 mål. Planer om 400-420 boliger. 3-5 etasjer.
Riving av forretning/kontor og nybygg av parkeringshus, leiligheter og butikker i Harstad
Ca 300 stk parkeringsplasser. Leiligheter på toppen og forretning/butikker i 1 etasje.
Nytt boligområde på Storelva i Tromsø
Ca. 50 mål. 100 leiligheter og 70 rekkehus.
Nybygg av hotell langs sjøkanten i Harstad
180 gjesterom og konferansefasiliteter med en storsal på 400 kvadratmeter.
Nybygg av terminal og logistikkhavn på Breivika i Tromsø
Posten og Bring samlokaliserer all logistikk.
Nybygg av hotell i Tromsø
Parkeringskjeller. Gnr/bnr 118/1016 m.fl.
Nybygg av hyttefelt i Gratangen
Selges til selvbyggere og til utbyggere. Ca 74 tomter.
Utbygging og ombygging av meieri i Nord-Norge
Store forbedringer på energi og miljø. I prosjekteringen er det lagt vekt på at anlegget skal tilfredsstille beste praksis når det gjelder energieffektivitet og miljø. Svinnet skal reduseres med 85 %, mer effektiv behandling av melk gir mindre utslipp og energiforbruket pr. kg salgbar ost blir betydelig redusert.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Gnr/bnr: 200/944, 1818, 1820 mfl. Byggemåneder 15-18.
Nybygg av rekkehus og kjedet eneboliger i Tromsø
2-3 etasjer. Gnr/bnr: 30/263, 30/225, 30/2016 m.fl
Nybygg av sykehjem i Hamnvik
Riving av eksisterende sykehjem etter nytt sykehjem er bygd. Gnr/bnr: 87/50, 18, 64, 40.
Utdyping av farled, Tjeldsundet i Harstad
Prosjekt foreslått for perioden 2018-2023.
Nybygg av byggvarehandel på Gangsås næringspark i Harstad
BYA 4356 m2 eksklusive kaldtlager 1940 m2 (BYA).
Nybygg av idrettshall/normalhall på Storelva
Opsjoner knyttet til idrettsutstyr, materialvalg, klatrevegg/buldrevegg, tribuneløsning, tilknytting fjernvarme, parkeringsplasser, gangforbindelse etc.
Nybygg av boliger i Tromsø
Prosjektet har et bruttoareal på 2.731 kvadratmeter. I tillegg kommer parkeringskjeller på 994 kvadratmeter.
Nybygg av næringsområde i Ibestad
Gnr/bnr: 116/90, 62, 63 og 89.
Til- og ombygg av skole på Silsand i Lenvik
Tribune: Egas Sport AS. Lås og beslag: Securitas Nord AS. Foldevegger: Saxi Produkter AS, Rune Olsen.
Nybygg av kontor og næring i Bardu, fase 1
8,7 mål. Bygges parallelt med fase 2.
Utdyping av fiskerihavn, Kristoffervalen i Karlsøy
Forslag for perioden 2018-2023.
Nybygg av hytter ved Salangen
21-22 hyttetomter.
Nybygg av barnehage på Nordmannsgård i Tromsø
Plass for 130 stk barn. Mellom Kaldslett og Gammelgård.
Nytt industriområde i Tromsø
Gnr/bnr: 24/1, 25/1 mfl
Nybygg av bofellesskap i Tromsdalen
Tomten er på 1,5 mål.
Utvidelse av tannklinikk i Tromsø
Eventuelt påbygg med 2 etasjer eller frittstående bygg.
Ombygg av forretning samt tilbygg av boliger i Brøstadbotn
Rehabilitering av forretningsbygg med ca 1930 kvm i 1 etasje samt tilbygg av boliger i 2 etasje. 16-17 boliger.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Evenes, Gratangen, Tjeldsund, Lødingen, Skånland, Ibestad, Salangen, Harstad, Kvæfjord, Lavangen, Bardu. 41057 tonn asfalt, 103 m2 fresing.
Nybygg av boliger i Tromsø
Ca. 19 boenheter.
Nybygg av fritidsbebyggelse i Målselv
Området er på ca 25 daa.
Nybygg av næringsbygg på Olderhamna i Finnsnes
Jysk 3200 m2 og Heidenreich AS 900 m2.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 2
Lenvik, Tromsø, Tranøy, Berg, Karlsøy. 40 204 ton, 164000m2.
Nybygg av kraftverk i Tromsø kommune
42,2 GWh. Nordkraft Vind og Småkraft prosjekterer betong.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Balsfjord, Tromsø, Storfjord. 28222 tonn asfalt, 151 m2 fresing.
Nybygg av kraftverk i Sveingard
35 GWh. Nordkraft Vind og Småkraft prosjekterer betong.
Etablering av industri i Bardu, fase 2
Bygges parallelt med fase 1.
Nybygg av barnehage i Tromsø
Minimum 4-avdelings barnehage.
Nybygg av leiligheter i Harstad, bygg A
Totalt 5 stk leilighetsbygg med inntil 80 enheter.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Bardu, Målselv, Lenvik, Balsfjord, Sørreisa, Dyrøy. 31591 tonn asfalt, 106 m2 fresing.
Utdyping av fiskerihavn, Årviksand i Skjervøy
Forslag for perioden 2018-2023.
Nybygg av kraftverk i Målselv
Produksjon: 5,7 GWh. Tiltakshaver er Skarelva Kraft v/Tinfos AS.
Etablering av småbåthavn i Harstad
Etablering av småbåthavn med inntil 250 båtplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: