Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Troms fylke

Balsfjord (15)
Bardu (13)
Berg (12)
Dyrøy (3)
Gratangen (9)
Harstad (41)
Ibestad (6)
Karlsøy (11)
Kvæfjord (2)
Lavangen (0)
Lenvik (14)
Lyngen (3)
Målselv (21)
Nordreisa (8)
Salangen (3)
Skjervøy (5)
Skånland (7)
Storfjord (12)
Sørreisa (4)
Torsken (1)
Tranøy (6)
Tromsø (81)
Ny bydel i Tromsø
Totalt 800 mål. Langnes vest ligger rett ved Tromsø lufthavn.
Nybygg av leiligheter, studentboliger og næring i Tromsø
200 leiligheter og 89 studentboliger i boligblokker og næringsareal.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Solstrandveien 30-35. Ca. 205 stk leiligheter. Nabotomten til Amfi Pyramiden.
Nybygg av boliger og næring i Tromsø, trinn 1
400-500 mill.kr totalt for trinn 1 og 2.
Nybygg av barne- og ungdomsskole mm på Setermoen i Bardu
Skole for 500 elever (1-10), inkl. kulturskole og HC-base. Opsjoner: 1. Etablering av kunstgressbane m. 4 løpebaner, 6 på en langside 2. Etablering av ca. 300 m langt gatetun 3. Utvidelse Barduhallen, spilleflate ca. 28*45m uten garderober 4. Ombygging av adm.del eksisterende barduhall, herunder etablering av toalettfasiliteter med adkomst fra gatetunet
Nybygg av kjøpesenter i Tromsø
Gangbro over til eksisterende kjøpesenter. Parkeringskjeller for ca 450 biler.
Nybygg av industri-og næringsformål i Skånland
Gnr/bnr: 3/10, 11, 36. Ca 250 daa.
Nybygg av terminal og logistikkhavn på Breivika i Tromsø
Posten og Bring samlokaliserer all logistikk.
Nybygg av boliger i Tromsø
Totalt planlegges 455 nye boliger på Åsgårdmarka.
Nybygg av sykehjem på Andslimoen
Detaljbeskrivelse og oppfølging av nytt sykehjem som skal være på ca 5000-6000 m2 BTA og inneholde ny sykehjemsfløy for demente inkl fellesrom på ca 764 m2, med felles ny fysioterapiavdeling på ca 280 m2, 4 stk nye sykehjemsavdelinger på ca. 690-780 m2 og fellesrom på ca 640 m2. I tillegg kommer teknisk rom for varme- og ventilasjonsanlegg som bør ligge midt i det nye sykehjemmet.
Nybygg av hyttefelt i Gratangen
Selges til selvbyggere og til utbyggere. Ca 82-84 tomter.
Nybygg av boliger og næring i Tromsø, trinn 2
400-500 mill.kr totalt for trinn 1 og 2.
Utvikling av næringområde ved Tromsø flyplass i Tromsø
Ca 32 mål tomt med eksisterende bygg og utvidelsemuligheter.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Gnr/bnr: 200/944, 1818, 1820 mfl.
Nybygg av parkeringsanlegg i Harstad
500-600 parkeringsplasser.
Nybygg av sykehjem i Hamnvik
Riving av eksisterende sykehjem etter nytt sykehjem er bygd. Gnr/bnr: 87/50, 18, 64, 40.
Nybygg av byggvarehandel på Gangsås næringspark i Harstad
BYA 4356 m2 eksklusive kaldtlager 1940 m2 (BYA).
Nybygg av boliger i Tromsø
Prosjektet har et bruttoareal på 2.731 kvadratmeter. I tillegg kommer parkeringskjeller på 994 kvadratmeter.
Til- og ombygg av skole på Silsand i Lenvik
Tribune: Egas Sport AS. Lås og beslag: Securitas Nord AS. Foldevegger: Saxi Produkter AS, Rune Olsen.
Utbedring av veg og tunnel på Fv 86 Hamn/Hamntunnel i Berg
Ca 2 km. I tillegg skal vegen utbedre ved Lesbervatn og Grashopkjosen. Hovedmengder er: Sprengning i linja ca. 38000 fm3. Sprengt stein fra skjæring til fylling i linja, ca. 38000 fm3. Forsterkningslag tilført utenfra, ca. 5100 am3. Bærelag av Ag med t = 5 cm, ca. 28 000 m2. Slitelag av Agb med t = 4 cm, ca. 28 000 m2.
Nybygg av kontor og næring i Bardu, fase 1
8,7 mål. Bygges parallelt med fase 2.
Nybygg av næringsområde i Ibestad
Gnr/bnr: 116/90, 62, 63 og 89.
Nybygg av boliger i Bardu, del 1
Totalt ca. 57 stk tomter på området.
Nybygg av hytter ved Salangen
21-22 hyttetomter.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Leverandør av stålkonstruksjonen er Mārupes Metālmeistars, Valentins Grigorjevs.
Nybygg av renseanlegg, sjøledning og pumpestasjoner i Harstad sør
Sentralt/felles renseanlegg for 4 eksisterende utslippspunkter, og øverføring av avløpsvannet via pumpeanlegg og sjøledninger. Ca. 8000 PE.
Nybygg av bofellesskap i Tromsdalen
Tomten er på 1,5 mål.
Nytt industriområde i Tromsø
Gnr/bnr: 24/1, 25/1 mfl
Utvidelse av tannklinikk i Tromsø
Eventuelt påbygg med 2 etasjer eller frittstående bygg.
Riving- og utvidelse av hotell/konferansesenter i Harstad
Etablering av en konferansesal for rundt 600 personer, 18 nye hotellrom og 15 parkeringsplasser.
Ombygg av forretning samt påbygg av boliger i Brøstadbotn
Rehabilitering av forretningsbygg med ca 1930 kvm i 1 etasje samt påbygg av boliger i 2 etasje. 16-17 boliger.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Evenes, Gratangen, Tjeldsund, Lødingen, Skånland, Ibestad, Salangen, Harstad, Kvæfjord, Lavangen, Bardu. 41057 tonn asfalt, 103 000 m2 fresing.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Tromsø
Ca. 400 daa. Gnr/bnr 14/1, 10 og deler av 14/47.
Nybygg av boliger i Tromsø
Ca. 19 boenheter.
Nybygg av fritidsbebyggelse i Målselv
Området er på ca 25 daa.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 2
Lenvik, Tromsø, Tranøy, Berg, Karlsøy. 40 204 ton, 164000m2.
Nybygg av næringsbygg på Olderhamna i Finnsnes
Jysk 3200 m2 og Heidenreich AS 900 m2.
Nybygg av kraftverk ved Trollvik
16,6 GWh. Rørleveranse: Brødrene Dahl AS.
Nybygg av kraftverk i Tromsø kommune
42,2 GWh. Nordkraft Vind og Småkraft prosjekterer betong.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Balsfjord, Tromsø, Storfjord. 28222 tonn asfalt, 151 000 m2 fresing.
Nybygg av kraftverk i Sveingard
35 GWh. Nordkraft Vind og Småkraft prosjekterer betong.
Etablering av industri i Bardu, fase 2
Bygges parallelt med fase 1.
Etablering av ferieleiligheter i Lenvik
Gnr/bnr: 84/22, 303. Regulert for 9 leligheter.
Nybygg av leiligheter i Harstad, bygg A
Totalt 5 stk leilighetsbygg med inntil 80 enheter.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Bardu, Målselv, Lenvik, Balsfjord, Sørreisa, Dyrøy. 31591 tonn asfalt, 106 000 m2 fresing.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: