Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Troms fylke

Etablering av settefiskanlegg i Dåfjord, Troms
Planområdet utgjør ca. 56 daa. RAS-teknologi
Nybygg av leiligheter på Tromsøya i Tromsø
To høyblokk på 10 og 22 etasjer. I tillegg er det planlagt to lavere blokker på fire etasjer. Utbedring av Nordøyvegen for gående og syklende.
Nybygg av leiligheter og næringsareal i Tromsø
Næringsarealer i plan 1 og 2 (3435 m2). Kvartalet som omkranses av Rådhusgata, Grønnegata, Vestregata og Skankesmuget. Gnr/bnr: 200/475, 476, 473, 478, 480, 1283, 1852, 3960 , 3959 og deler av 200/1.
Nybygg av leiligheter, rekkehus med parkeringskjeller, Tromsø
Typologisk er hver blokk underdelt i 3 typologier: -Duplex/triplex. Rekkehusleiligheter i 1. og 2. etasje med private forhager. -Takterrasser. Leiligheter med direkte utgang til stor privat takterrasse. -Balkongleilighet. Leiligheter med romslige påhengte balkonger.
Utvidelse av kjøpesenter mm, Larsneset i Harstad
45 nye butikker og 400 nye parkeringsplasser er planlagt.
Nybygg av hotell langs sjøkanten i Harstad
180 gjesterom og konferansefasiliteter med en storsal på 400 kvadratmeter.
Nybygg av barne- og ungdomsskole mm på Setermoen i Bardu
Skole for 500 elever (1-10), inkl. kulturskole og HC-base. Opsjoner: 1. Etablering av kunstgressbane m. 4 løpebaner, 6 på en langside 2. Etablering av ca. 300 m langt gatetun 3. Utvidelse Barduhallen, spilleflate ca. 28*45m uten garderober 4. Ombygging av adm.del eksisterende barduhall, herunder etablering av toalettfasiliteter med adkomst fra gatetunet
Nybygg av blokkleiligheter i Seljestad, Lenvik
Gnr/bnr: 45/3 og 83 mfl. 2-7 etasjer. Totalt ca 80 stk boenheter fordelt på to delområder.
Nybygg av hotell i Tromsø
Moxy Hotels. Parkeringskjeller. Gnr/bnr 118/1016 m.fl.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Tromsø, trinn 2 mfl
Ca. 400 daa. Gnr/bnr 14/1, 10 og deler av 14/47.
Rassikringstiltak på Fv 91 Breivikeidet bru-Hov
ÅDT 800. 7,5 km. Skredsikringsprosjekt Troms 2014-2023. Skredtype snø. Prioriteringstall 2,81. Breivikeidet I-III-Graselva.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Seljestad, Lenvik
Gnr/bnr: 45/3 og 83 mfl. 1-3 etasjer. Totalt ca 80 stk boenheter fordelt på to delområder.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Gnr/bnr: 200/944, 1818, 1820 mfl.
Nybygg av parkeringsanlegg i Harstad
500-600 parkeringsplasser.
Nybygg av byggvarehandel på Gangsås næringspark i Harstad
BYA 4356 m2 eksklusive kaldtlager 1940 m2 (BYA).
Nybygg av boligområde i Tromsø
200/944, 200/1818, 200/1820 mfl
Riving og nybygg av barneskole i Kvaløysletta
Gnr/Bnr: 72/25 og 72/132. Tromsø kommune planlegger å bygge et nytt skolebygg, sør-vest på dagens skolebygg, hvor fotballbanen er i dag. Det gamle skolebygget forutsettes å rives etter ferdig utbygging. Et nytt uteareal for skolen er tenkt opparbeidet på det arealet.
Rassikring/fjordkryssing på Fv 243 Sifjordbotn-Røyrnesbukta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 91m. 45m bru.
Etablering av nytt boligområde i Tromsø
Ca. 400 daa. Gnr/bnr 14/1, 10 og deler av 14/47.
Nybygg av idrettshall/normalhall på Storelva
Opsjoner knyttet til idrettsutstyr, materialvalg, klatrevegg/buldrevegg, tribuneløsning, tilknytting fjernvarme, parkeringsplasser, gangforbindelse etc.
Vegutbedring på Rv 83 Kanebogen-Byskillet-Hagabyvegen i Harstad
Vegutbedring, påkjøringsrampe, 1 g/s-bru, sykkelveg m/fortau, VA, EL.
Nybygg av næringsområde i Ibestad
Gnr/bnr: 116/90, 62, 63 og 89.
Utbedring av Fv 848, Ytre Forså-Sørrollnes parsell 4-6
Fylkesveg 848 Ibestad vil deles i minst 6 delparseller. Fremdrift er ikke avklart.
Etablering av infrastruktur og nybygg av industriområde i Harstad
10-15 daa. Totalt ca. 40 daa på området.
Nybygg av boligfelt i Harstad
17 eneboliger og 1 seksmannsbolig.
Nybygg av hytter ved Salangen
21-22 hyttetomter.
Etablering av bussterminal i Tromsø
Felles utlysning for Prostneset park havneterminalen og Prostneset park bussterminal.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Leverandør av stålkonstruksjonen er Mārupes Metālmeistars, Valentins Grigorjevs.
Nybygg av renseanlegg, sjøledning og pumpestasjoner i Harstad sør
Sentralt/felles renseanlegg for 4 eksisterende utslippspunkter, og øverføring av avløpsvannet via pumpeanlegg og sjøledninger. Ca. 8000 PE.
Nybygg av bofellesskap i Tromsdalen
Tomten er på 1,5 mål.
Nytt industriområde i Tromsø
Gnr/bnr: 24/1, 25/1 mfl
Riving- og utvidelse av hotell/konferansesenter i Harstad
Etablering av en konferansesal for rundt 600 personer, 18 nye hotellrom og 15 parkeringsplasser.
Utvidelse av tannklinikk i Tromsø
Eventuelt påbygg med 2 etasjer eller frittstående bygg.
Utbedring av veg og tunnel på Fv 86 Hamn/Hamntunnel i Berg
Ca 2 km. I tillegg skal vegen utbedres ved Lesbervatn og Grashopkjosen.
Ombygg av forretning samt påbygg av boliger i Brøstadbotn
Rehabilitering av forretningsbygg med ca 1930 kvm i 1 etasje samt påbygg av boliger i 2 etasje. 16-17 boliger.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Evenes, Gratangen, Tjeldsund, Lødingen, Skånland, Ibestad, Salangen, Harstad, Kvæfjord, Lavangen, Bardu. 41057 tonn asfalt, 103 000 m2 fresing.
Opparbeidelse av park i Tromsø
Felles utlysning for Prostneset park havneterminalen og Prostneset park bussterminal.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Tromsø, trinn 1
Ca. 400 daa. Gnr/bnr 14/1, 10 og deler av 14/47.
Nybygg av kraftverk ved Trollvik
16,6 GWh. Rørleveranse: Brødrene Dahl AS.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 2
Lenvik, Tromsø, Tranøy, Berg, Karlsøy. 40 204 ton, 164000m2.
Nybygg av bofellesskap i Tromsø, trinn 3
Tromsø kommune skal anskaffe et nytt bofellesskap for 8 personer med utviklingshemming i et ordinært utbyggingsprosjekt. Bofellesskapet skal bestå av 8 fullverdige leiligheter med omsorgsboligstandard, fellesareal og personalbase. Tromsø kommune vil legge til rette for normalisering og inkludering ved å integrere bofellesskapet i et ordinært bomiljø bestående av blokker og/eller rekkehus som bygges av kommersielle aktører. Bofellesskapet skal framstå som vanlige boliger i et ordinært bomiljø.
Nybygg av hytteområde i Skjervøy
Plassering ikke fastsatt.
Tilbygg av hangar m.m på flystasjon i Målselv
I tillegg til selve hallen vil bygget inneholde inngangsparti, verksteder, garderober, kontorer, kantine, møterom, sanitæranlegg, lager og tekniske rom.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Balsfjord, Tromsø, Storfjord. 28222 tonn asfalt, 151 000 m2 fresing.
Nybygg av leiligheter i Harstad, bygg A
Totalt 5 stk leilighetsbygg med inntil 80 enheter.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Bardu, Målselv, Lenvik, Balsfjord, Sørreisa, Dyrøy. 31591 tonn asfalt, 106 000 m2 fresing.
Nybygg av parkeringskjeller i Seljestad, Lenvik
Gnr/bnr: 45/3 og 83 mfl. Totalt ca 80 stk boenheter fordelt på to delområder.
Opparbeidelse av teknisk infrastruktur, trening- og øvelsescamp i Målselv
På Skjold er det et repetisjonsområde som skal nå utvikles til trening- og øvelsescamp for 2000 PAX. Campen skal inneholde forlegning, kjøkken, spiseområde, velferd, kontor, trening, sykestue, verksted, lager, logistikk og parkeringsplasser mm. Denne entreprise omfatter teknisk infrastruktur og opsjon på skallbygg/haller som kan fleksibelt innredes tilpasset ulike behov.
Påbygg av leiligheter i Harstad
Ny 4 etasje. 10-12 stk leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: