Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Troms fylke

Nybygg av luksusresort i Lyngen
Grunneier Ola O.K Giæver Jr har solgt 1000 mål i Lyngen. Hva som skal bygges er foreløpig ukjent.
Nybygg av tunnel og veg på Fv 863 mellom Ringvassøya og Reinøya, kontrakt T01/T02
8500m hovedveg, 500m andre veger, 5m bru, 2740m tunnel under Langsundet, T8,5.
Tilbygg av kjøpesenter og påbygg av leiligheter i Harstad
Påbygg av leiligheter på toppen av eksisterende kjøpesentra.
Nybygg av leiligheter, rekkehus med parkeringkjeller, Tromsø
Typologisk er hver blokk underdelt i 3 typologier: -Duplex/triplex. Rekkehusleiligheter i 1. og 2. etasje med private forhager. -Takterrasser. Leiligheter med direkte utgang til stor privat takterrasse. -Balkongleilighet. Leiligheter med romslige påhengte balkonger.
Utbedring av vei i Finnsnes
Under regulering. Videre fremdrift er ikke avklart. Mulig denne vil inngå i en bypakke.
Nybygg av ny terminal og logistikkhavn i Breivika
Posten og Bring samlokaliserer all logistikk.
Nybygg av vindkraftverk i Tromsø
20 turbiner med en total installert effekt på 60 MW.
Nybygg av smoltanlegg på Skjervøy
60 daa. Tomten ligger på Sandøra industriområde.
Nybygg av leiligheter, rekkehus med parkeringkjeller, Tromsø
Prefabrikkerte baderom: Part AB, Kalix, Sverige. Typologisk er hver blokk underdelt i 3 typologier: -Duplex/triplex. Rekkehusleiligheter i 1. og 2. etasje med private forhager. -Takterrasser. Leiligheter med direkte utgang til stor privat takterrasse. -Balkongleilighet. Leiligheter med romslige påhengte balkonger.
Nybygg av helsesenter og riving av eksisterende bygg i Birtavarre
Eksisterende helsesenter skal rives bare bassengdelen skal beholdes.
Kollektivfelt og trafikksikkerhetstiltak i Tromsø
Utvidelsen har som hovedmål å etablere kollektivfelt, sykkelfelt og fortau langs Stakkevollvegen fra krysset mot Johan Jensens gate ved rundkjørningen i Hansjordnesbukta i sør til Tverrforbindelsen/Erling Kjeldsnes veg i nord. 2,2 km.
Driftskontrakt 1906 Lyngen 2018-2023 i Troms
Riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger, fylkes-g/s-veger og kommunal g/s-veg med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Lyngen, Storfjord og deler av Balsfjord og Tromsø kommuner. 136.758 km riksveg. 4,308 km riks-g/s-veg. 286,488 km fylkesveg Troms. 5,565 km fylkes-g/s-veg Troms. 0,159 km kommunal g/s-veg Storfjord. 433,278 km veg totalt.
Driftskontrakt 1816 Ofoten 2018-2023 i Troms
Opsjon 1 år. Gjelder Gratangen, Skånland, Ibestad, Lavangen, deler av Salangen og deler av Bardu kommuner.
Nybygg av kontor, matbutikk og hybler i Tromsø
Planen legger opp til en dagligvareforretning på 1.500 kvm på gateplan, og to lameller på 4 og 6 etasjer med åpent kombinasjonsformål kontor og studentboliger. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen. Eventuelt styrt totalentreprise.
Nybygg av flerbolighus i Harstad, trinn 1
ca 100 leiligheter fordelt på 3 blokker. Element NOR AS - balkongleverandør.
Nybygg av infrastruktur for industriområde i Harstad
Totalt 340 daa. Område for lett industri. Konsulent fra rammeavtale.
Nybygg av leiligheter i Tromsø, trinn 2
Stålentreprenør: Marupes Metallmaister
Nybygg av småbåtshavn i Harstad
Planområdet som er varslet utgjør ca.11 dekar.
Nybygg av flerbolighus i Tromsø, trinn 1
Modulbygg. Parkeringskjeller.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Tromsø
Omfang uklart. Antatt start og kostnad.
Utvidelse av skole, flytting av modulbygg og opparbeideing av utomhusarealer i Tromsø
Utvidelse av skole, fra 200 elevplasser til 350 elevplasser. Lås- og beslag: Låsesmeden Tromsø AS.
Nybygg av flerbrukshall Burfjord
Kvænangen barne -og ungdomsskole samt flerbrukshall skal bygges ny. Eksisterende skole fra 1970 skal rives. Tilliggende svømmehall fra samme tidsrom skal bestå og bygges sammen med ny skole og flerbrukshall.
Nybygg av boliger i Harstad
Samlet areal på planområdet utgjør ca. 10 da.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Tromsø, trinn 2
Uklart angående byggestart og kostnad. Totalt 60 stk boliger på felt B14.
Nybygg av idrettshall/normalhall på Storelva
Opsjoner knyttet til idrettsutstyr, materialvalg, klatrevegg/buldrevegg, tribuneløsning, tilknytting fjernvarme, parkeringsplasser, gangforbindelse etc.
Nybygg av barne- og ungdomsskole Burfjord
Kvænangen barne -og ungdomsskole samt flerbrukshall skal bygges ny. Eksisterende skole fra 1970 skal rives. Tilliggende svømmehall fra samme tidsrom skal bestå og bygges sammen med ny skole og flerbrukshall.
Utvidelse av hotell i Tromsø
Øke hotellets romkapasitet fra dagens 133 til 180 rom.
Etablering av infrastruktur og nybygg av industriområde i Harstad
10-15 daa. Totalt ca. 40 daa på området.
Nybygg av boliger i Bardu, del 1
Totalt ca. 58 boenheter på området.
Nybygg av boliger i Bardu, del 2
Totalt ca. 58 boenheter på området.
Nybygg av bofellesskap i Tromsdalen
Tomten er på 1,5 mål.
Nybygg av parkeringshus i Harstad sentrum
Fra forslag til budsjett 2018-2021. 150-200 parkeringsplasser.
Nybygg av eneboliger i Medkila
9 mål. Antatt byggestart.
Voll, kulvert og utflytting av veg på Rv 85 Gullesfjord I i Kvæfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø- og sørpeskred. 70m. Skredfaktor middels.
Nybygg av kraftverk i Tromsø kommune
42,2 GWh. Nordkraft Vind og Småkraft prosjekterer betong.
Nybygg av leiligheter i Harstad
Vedtatt detaljregulering. 19-20 leiligheter.
Nybygg av hestesportsenter på Aspelund i Lenvik
40 mål. Stallplass til 65 hester, to ridehus på 70 gånger 30 meter, to ridebaner (konkurransebane) parkeringsplass for 200 biler, hestehengere. Forbrenningsanlegg for hestemøkk.
Nybygg av kraftverk i Sveingard
35 GWh. Nordkraft Vind og Småkraft prosjekterer betong.
Etablering av et nytt laboratorium med tilhørende kontorfløy i Balsfjord
Nordkjosbotn ligger ca. 70 km sør for Tromsø og er et viktig trafikknutepunkt i Troms der E6og E8 møtes.
Ny forbindelse mellom Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy, elektro E03
T3 Elektro og automasjon for tunnel og veg i dagen.
Etablering av ny brannstasjon i Gratangsbotn
Gratangen kommune ønsker å komme i kontakt med aktører som evt kan tenkes å være leietakere i et bygg, eller at kommunen er leietaker i et felles bygg i samhandling med andre aktører.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: