Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vinje

Driftskontrakt veg 0801 Telemark vest 2018-2026
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i kommunene Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Nome, Drangedal, Tokke, Vinje, Odda og Bykle.
Nybygg av hytter inklusive infrastrukur i Vinje
Grunneier er Per Kåre Kvålen. Antatt start og kostnad.
Nybygg av veibru i Vinje
Betongkonstruksjon med lysåpning på ca. 23 til 28 meter eksklusiv vingemurer.
Nybygg av gang og sykkelvei på Haddeland
400 m fra Neslandskrysset til Tingvoll.
Ombygging av elkraft på kommunehuset, Åmot i Vinje
Ved kommunehuset i Vinje skal hovudtavle og strauminntak byttast ut. Det skal etablerast ny hovudtavle, nye inntakskablar og stigekablar, samt at dei fleste underfordelingane skal byttast ut.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: