Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vinje

Driftskontrakt veg 0801 Telemark vest 2018-2026
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i kommunene Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Nome, Drangedal, Tokke, Vinje, Odda og Bykle.
Rehabilitering av dammer i på Edland i Vinje
Trolldal: Rehabilitering av dam, samt nytt lekasjemålehus og sikring av tunnelåpning. Dammen skal sikres ved hjelp av plastring med naturstein. Songa: Dammen skal sikres ved hjelp av plastring med naturstein. Samt etablering av nytt lekasjemålehus, nytt lukehus, lufttilførsel til lukekammer og ny terskel i flomkanal.
Nybygg av hytter inklusive infrastrukur i Vinje
Grunneier er Per Kåre Kvålen. Antatt start og kostnad.
E134 Vågslidtunnelen i Vinje, utbedring
Planlagt gjennomføring våren 2018 til våren 2019.
Etablering av parkeringsplasser og vei i Vinje
Byggetips. Uprioritert prosjekt fra investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt start.
Opprusting av skiløyper på Rauland
Byggetips. Uprioritert prosjekt fra investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt start og kostnad.
Opprusting av skiløyper på Vågslid i Vinje
Byggetips. Uprioritert prosjekt fra investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt start og kostnad.
Oppussing av formingsbygg ved Åmot skole
Byggetips. Uprioritert prosjekt fra investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt start.
Ombygging av skole i Vinje
Byggetips. Uprioritert prosjekt fra investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt start.
Lydanlegg for kino ved Vinjehuset i Vinje
Byggetips. Uprioritert prosjekt fra investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt start og kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: