Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Tokke

Tilbygg av hotell i Dalen
Dalen Hotell skal få et nytt tilbygg med seks nye overnattingsrom samt et nytt kjøkken. Fire av rommene skal bygges i hotellets tårn, mens de to siste blir i fløyen ut mot hotellhagen.
Etablering av pumpestasjoner med nødstrømsaggregater i Dalen, Tokke kommune
3 pumpestasjoner med nødstrømsaggregater komplett prosjektert, levert, montert og testkjørt.
Bygg av badstuebygg, fundamentert på peler og gangbane fra land ute i Bandak
Badstue med tilhørende omkledningsrom, dusj, vedlager mv er planlagt til ca. 45m2. Gangbryggene som knytter badstuen til land skal fundamenteres på friksjonspeler. Langs kanten på bryggen skal det lyssettes i henhold til tegning. Planlagt areal med gangbrygge er ca. 480m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: