Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Tokke

Tilbygg av hotell i Dalen
Dalen Hotell skal få et nytt tilbygg med seks nye overnattingsrom samt et nytt kjøkken. Fire av rommene skal bygges i hotellets tårn, mens de to siste blir i fløyen ut mot hotellhagen.
Nybygg av hytter og vei i Dalen
Fortetting med 8 hyttetomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: