Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Tokke

Nytt kryss ved Circle K på E134 i Høydalsmo
Omtrent 400m med ny veg skal bygges på E134. Det skal etableres midtrabatter med kantstein av granitt. Samtidig skal det også etableres en tomt for Tokke kommune av overskuddsmasse fra anlegget. Det skal utføres hogst på en del fremtidige tomteområder rundt Circle K. Langs E134 skal det etableres veglysanlegg.
Nybygg av hytter og vei i Dalen
Fortetting med 8 hyttetomter.
Etablering av pumpestasjoner med nødstrømsaggregater i Dalen, Tokke kommune
3 pumpestasjoner med nødstrømsaggregater komplett prosjektert, levert, montert og testkjørt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: