Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Tinn

Riving og nybygg av ungdomsskole i Atrå
Prosjektlederen skal ta ansvar for riving, organisering av midlertidig skole og bygging av ny skole.
Nybygg av kraftverk i Rjukan
Usikkert prosjekt. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av kraftverk i Tinn kommune
22 kV jordkabel. Stasjonsbygg 80-90 m2. Totalkostnad ca 49 mill kr.
Utvendig vedlikehold og tilbygg av loft for flyktningemottak i Rjukan
Nytt takoppbygg med mansardetasje og loft og fasaderehabilitering.
Nytt bekkeinntak, ny overvannsledning og spillvannsledning i Tinn kommune
Fjerning av eksisterende bekkeinntak og rist. Levere og etablere nytt bekkeinntak og rist samt plastring oppover langs bekken. Levere og etablere ny spillvannsledning og overvannsledning. Koble til eksisterende avløpsledninger.
Ombygg fra badehus til auditorium på videregående skole i Tinn
Renovering av gamle Rjukan-badet i kjeller på Rjukan videregående skole.
Overbygg, nett på Fv 37 Jønjiljo portal sør i Tinn
Under planlegging. Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Vedlikehold av bru i Øvre Telemark
Arbeidet går ut på å støpe ny overbygning, innen 20 mai 2018. Bytte av overbygningen skal utføres i tidsrommet 08:00 - 20:00 11. august 2018.
Overbygg, nett, rensk på Fv 37 Prestura portal sør i Tinn
Under planlegging. Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: