Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Tinn

Nybygg av oppdrettsanlegg på land for laks på Svadde industriområde i Rjukan
Det første oppdrettsanlegget på land i Norge. Anlegget vil produsere 30 tonn laks i døgnet med en årsproduskjon på 8000 tonn. Det er Akvakultur Krüger Kaldres AS som har teknologien til anlegget. Totale investeringen er 800. mill. kr.
Riving og nybygg av ungdomsskole i Atrå
Prosjektlederen skal ta ansvar for riving, organisering av midlertidig skole og bygging av ny skole.
Nybygg av infrastruktur for nye hyttetomter, Nystauldalen i Tinn
Opparbeidelse av veier, vann og avløp for eksisterende hyttefelt samt 28 nye hyttetomter.
Innvendig vedlikehold av bygg i Rjukan
Innvendig rehabilitering etter brann.
Overføringsledning fra Djupetjønn til Kvitåvatn vannverk, del 2
Omfatter inntaksledning i Djupetjønn, en tunnel/sjakt på ca. 700 meter fra Djupetjønn til Sløkjedalen og et arrangement for minstevannføring ved Djupetjønn
Overføringsledning fra Djupetjønn til Kvitåvatn vannverk, del 3
Oppgradering, service og tilpassing til ny råvannskilde maskin/prosess. Denne kontrakten omfatter arbeid med å tilpasse prosess og maskin for å øke vannverkets kapasitet og tilpasse prosessen til et råvann av bedre kvalitet. Entreprisens arbeid skal pågå når vannverket er i full drift.
Ny overbygging og etablering av nytt brurekkverk og vingemur, 8-0433 Dale
Arbeidet går ut på å støpe en ny overbygning, innen 29.juni 2018. Bytte av overbygningen skal utføres i tidsrommet 08:00 - 20:00. 25. aug. 2018. Det skal montere nytt brurekkverk samt tilstøtende m/avslutninger, membran og asfalt. Reparasjon av betong på eksisterende landkar og etablering av vingemur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: