Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Tinn

Riving og nybygg av ungdomsskole i Atrå
Prosjektlederen skal ta ansvar for riving, organisering av midlertidig skole og bygging av ny skole.
Nytt bekkeinntak, ny overvannsledning og spillvannsledning i Tinn kommune
Fjerning av eksisterende bekkeinntak og rist. Levere og etablere nytt bekkeinntak og rist samt plastring oppover langs bekken. Levere og etablere ny spillvannsledning og overvannsledning. Koble til eksisterende avløpsledninger.
Overføringsledning fra Djupetjønn til Kvitåvatn vannverk, del 2
Omfatter inntaksledning i Djupetjønn, en tunnel/sjakt på ca. 700 meter fra Djupetjønn til Sløkjedalen og et arrangement for minstevannføring ved Djupetjønn
Vedlikehold av bru i Øvre Telemark
Arbeidet går ut på å støpe ny overbygning, innen 20 mai 2018. Bytte av overbygningen skal utføres i tidsrommet 08:00 - 20:00 11. august 2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: