Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Skien

Nybygg av boliger i Gulset
Tidlig prosjekt. Fremdrift avhenger av ny veiforbindelse og bru (Århusbru) mellom Gulset og Skien sentrum. Antatt start og kostnad.
Nybygg av handelspark og flerbolighus i Skien
Ca. 10 000 m2 næring og ca. 3000 m2 boliger.
Utvikling av eiendom i Skien
Skolen kan rives etter høsten 2018.
Nybygg av forvaringsbygg på Skien fengsel
Børve og Borchsenius AS er ansvarlig konsulent for forprosjekteringen.
Ombygg av skole til leiligheter i Skien
Eiendommen er regulert fra skole til boliger, 100 boenheter.
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Melum, etappe 4 mfl
25 tomter med ene-og tomannsboliger. Totalt ca 45 tomter på Melum boligfelt.
Nybygg av flerbolighus i Skien
Nillan Norge AS er ventilasjons-leverandør.
Nybygg av bybru i Skien
To alternativer utredes, 125 meter eller 170 meter ca.
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Melum, etappe 3
15 tomter med ene-og tomannsboliger.
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Melum, etappe 2
16 tomter med ene-og tomannsboliger.
Nybygg av boliger i Skien
Ferdig regulert boligtomt for 32 enheter. Borgegrenda ligger solrikt plassert i helling mot vest ca 5 minutters kjøretur fra Porsgrunn (2,5 km). Avstand til Skien er ca. 10 minutter (ca. 7 km). Anbefalinger fra oppdragsgiver: Rekkehus/lavblokk og da er de 32 boligene fra ca. 75-140m2 fordelt slik: - 9 stk i 3. etasje m/takterrasse - 9 stk over to etasjer - 8 stk i 2.etasje m/takterrasse - 6 stk i 1.etasje
Nybygg av småblokker i Skien
Felles garasjeanlegg i integrert sokkel eller kjeller under bakkeplan.
Nybygg av industri og verksted på Rødmyr trinn 2
Hus 1 42x24 meter. Hus 2 88x24 meter.
Ombygging av kontor og flerbolighus i Skien
Omfatter Chr Bloms gate 26 og 28, foreslås brukt til en kombinasjon av bolig, kontor, allmennyttig formål og felles parkering. Bygget på Chr Bloms gate 26, som er et B-objekt, flyttes til en annen tomt i samme gate. Utførende entreprenør for denne flyttingen er Kranringen Isak M Nilsen AS, prosjektleder Harald Nilsen.
Asfaltarbeider Reigon sør 2017-2 i Telemark
Skien, Siljan og Nome kommuner. 18256 tonn asfalt. 33000 m2 fresing.
Inn- og utvendig vedlikehold av butikk og kontorbygg i Skien
Levering av innvendige dører: Swedoor.
Utskiftning av elektriske anlegg ved fylkeshuset i Skien
Alle bygg har gamle anlegg og disse bør suksessivt byttes ut i perioden. (2018-2024)
Opparbeidelse av nytt idrettsanlegg i Skien
Nytt idrettsanlegg bestående av: Ny kunstgressbane, Friplass, Sandhåndballbaner, Asfaltbaner, Treningspark-apparater, Aktivitetspark-barn og Tursti.
Etablering av infrastruktur for boliger i Gulset
Uvisst byggestart. Avhenger av ny vegforbindelse og bru (Århusbru) mellom Gulset og Skien sentrum. Antatt byggestart og kostnad.
Service og vedlikahold på specialconteinere og klimaanlegg i Norge og utlandet
Ca. 199 Spesialcontainere (Vaskeri, Vaskemiddel, Kjøkken, Vannbehandling, Sanitær, Kjøl/Frys, Forbrenning og Klima) og 600 Klimaanlegg (Soprano) på beredskapslager i Norge og i Internasjonale. Totalkostnad 5-10 milj.
Riving av sykehjem i Skien
Ca. 6.900 m2 fordelt over 3 etasjer + kjeller og loft.
Nett, rensk, bolt på Fv 44 Valebø stasjon i Skien
Under planlegging. Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Steinsprang, is.
Nett, rensk, bolt på Fv 44 Hoppestad i Skien
Under planlegging. Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Steinsprang.
Ombygg av administrasjonsbygg til aktivitetshus i Skien
Det gamle administrasjonsbygget ved Telemark barne- og familiesenter skal bygges om til aktivitetshus. Ombyggingen omfatter også innvendig oppussing, samt tilpasning for universell utforming.
Rammeavtale for fasttelefonitjenester i Telemark
Totalt 20 mill. kr over hele Norge. Opsjon 2 år.
Rammeavtale for kontormøbler i Telemark
Landsdekkende oppgave, totalt ca 12 mill. kr fordelt på 3 år. Opsjon 1 år.
Detaljutforming av stasjonsområder/uteområder med verdifulle historiske grøntanlegg
Tilknyttet landsverneplan for jernbanen. Dovrebanen, Kongsvingerbanen og Raumabanen er prioriterte strekninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: