Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Skien

Nybygg av sykehjem på Kverndalen i Skien
Gnr/Bnr: 2294, 2297, 2302 og 4620
Nybygg av handelspark og leiligheter i Skien
Ca. 10 000 m2 næring og ca. 3000 m2 boliger.
Nybygg av rekkehus og tomannsboliger i Skien
Planlagt totalt ca 80 stk boenheter på eiendommen.
Nybygg av eneboliger i Skien
Planlagt totalt ca 80 stk boenheter på eiendommen.
Nybygg av boliger på Nylende i Skien
4-mannsbolig og rekkehus i 2 etasje og en 2-mannsbolig i 1 etasje.
Kollektivknutepunkt med gateterminal i Skien, Bypakke Grenland
Del av Bypakke Grenland. Anleggsarbeidet er delt i fire faser: Fase 1 - graving starter i krysset Skistredet – Torggata. Fase 2 - graving videre i Torggata mot Hesselbergs gate. Fase 3 - graving i Skistredet mot Kongens gate. Fase 4 - graving i Kongens gate mot Hesselbergs gate.
Ombygg av sykehjem til barnehage i Skien
Barnehagen skal inneholde 8 avdelinger.
Etablering av nye NAV-kontorer i Skien
Totalrehabilitering av hovedbygget. Riving av bakgård og tilbygg i 4 etasjer.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Telemark
Mengde asfalt ca. 34 000 tonn.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Telemark
Mengde Asfalt ca. 51 000 tonn Mengde Fresing ca. 21 000 kvm.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Telemark
Asfalt mengde ca. 57 000 tonn. Fresing ca. 181 000 kvm.
Utskifting av ledningsnett for vann- og avløp i Skien
Wesselvegen, Strandvegen og Losvegen.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-2
Antall tonn 17 183. Antall m2 fres 51 000.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-2
Antall tonn 22 193. Antall m2 fres 1000.
Nybygg av turveg langs elva mellom Porsgrunn og Skien, Bypakke Grenland
Dette er ett samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune, Porsgrunn kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
Om- og tilbygg av avlastningsboliger
Ombygg innvendig ca 300 kvm. Tillbygg ca 150 kvm.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Skien, Bypakke Grenland
Kommunalt prosjekt. Del av Bypakke Grenland. Etablering av en sammenhengende gang- og sykkelvei rundt Bryggevannet. Deltiltak; Bru over Damfossen, Smieøya, Mølla, Laksetrappa, Bryggeparken, Klosterhavna, promenade Klosterøya øst.
Utskifting av taktekking på bygg 4 ved fylkeshuset i Skien
Taktekkingen er slitt og lekasjer kommer og går.
Utvendig vedlikehold av brannstasjon i Skien
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av fortau ved Ytre Gjerpen i Skien
1040 meter. Skolebakken-Ballestadvegen.
Oppgradering av teknisk rom ved fengsel i Skien, trinn 2-3
Trinn II (2019) skal utføres sommeren 2019 og gjelder tekniske rom i bygg B og C. Trinn III (2020) skal utføres sommeren 2020 og omhandler teknisk rom og fyrrom i bygg AHØ.
Nybygg av fortau ved Ytre Gjerpen i Skien
575 meter. Lyngvegen-Stubbesletta.
Utbedring av fasader på sykehus Skien
Utbedring av teglsteinfasader på to bygg i Ulefossveien 55. Dette gjelder bygg 54 og 55.
Nybygg av gang-og sykkelvei på Gjerpen i Skien
500 meter mellom Valhallvegen og Siljavegen.
Oppgradering av gang-og sykkelvei på Gulset i Skien
Oppgradere kulvert til GS-standard, med forbindelse til Gulsetringen og Steinstuvegen.
Nybygg av fortau i Lunde, Skien
Tosidig fortau. 150 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: