Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Skien

Nybygg av handelspark og leiligheter i Skien
Ca. 10 000 m2 næring og ca. 3000 m2 boliger.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 3
29 leiligheter i bygg 5 og 16 leiligheter i bygg 6.
Ombygg av sykehjem til barnehage i Skien
Barnehagen skal inneholde 8 avdelinger.
Nybygg av småblokker i Skien
Felles garasjeanlegg i integrert sokkel eller kjeller under bakkeplan.
Nybygg av eneboliger i Skien
Tomter uten byggeklausul.
Sanering/utskifting av eksisterende vann og avløpsledninger i Skien
Sarering av ca. 1225meter hoved VA-ledninger i Stigeråsen, Stollvegen og Gulsetlia.
Utskifting av ledningsnett for vann- og avløp i Skien
Wesselvegen, Strandvegen og Losvegen.
Om- og tilbygg av avlastningsboliger
Ombygg innvendig ca 300 kvm. Tillbygg ca 150 kvm.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Skien, Bypakke Grenland
Kommunalt prosjekt. Del av Bypakke Grenland. Etablering av en sammenhengende gang- og sykkelvei rundt Bryggevannet. Deltiltak; Bru over Damfossen, Smieøya, Mølla, Laksetrappa, Bryggeparken, Klosterhavna, promenade Klosterøya øst.
Etablering av høyhastighetsbredbånd i Skien kommune
Det skal anskaffes høyhastighetsbredbånd til innbyggere og næringsdrivende i Skien kommune etter prioriterte utbyggingsområder. Leverandøren skal spesifisere om tilbudet gjelder ett eller begge utbyggingsområdene. Område 1: Kilebygda (vedlegg 2). Område 2: Melum (vedlegg 3)
Universell utforming av bygg ved fylkeshuset i Skien
Lov om universell utforming bør være imøtekommet om 5-10 år. (2019-2024).
Utvendig vedlikehold av brannstasjon i Skien
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av fortau ved Ytre Gjerpen i Skien
1040 meter. Skolebakken-Ballestadvegen.
Nybygg av turveg langs elva mellom Porsgrunn og Skien, Bypakke Grenland
Dette er ett samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune, Porsgrunn kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
Nybygg av fortau ved Ytre Gjerpen i Skien
575 meter. Lyngvegen-Stubbesletta.
Utbedring av fasader på sykehus Skien
Utbedring av teglsteinfasader på to bygg i Ulefossveien 55. Dette gjelder bygg 54 og 55.
Nybygg av gang-og sykkelvei på Gjerpen i Skien
500 meter mellom Valhallvegen og Siljavegen.
Oppgradering av gang-og sykkelvei på Gulset i Skien
Oppgradere kulvert til GS-standard, med forbindelse til Gulsetringen og Steinstuvegen.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Nybygg av fortau i Lunde, Skien
Tosidig fortau. 150 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: