Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Skien

Nybygg av handelspark og leiligheter i Skien
Ca. 10 000 m2 næring og ca. 3000 m2 boliger.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 3
29 leiligheter i bygg 5 og 16 leiligheter i bygg 6.
Ombygg av sykehjem til barnehage i Skien
Barnehagen skal inneholde 8 avdelinger.
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Melum, etappe 4 mfl
25 tomter med ene-og tomannsboliger. Totalt ca 45 tomter på Melum boligfelt.
Nybygg av småblokker i Skien
Felles garasjeanlegg i integrert sokkel eller kjeller under bakkeplan.
Nybygg av flerbolighus og eneboliger ved Nordre Røråsen, trinn 2
14 eneboligtomter og to tomter til firemannsboliger mm.
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Melum, etappe 3
15 tomter med ene-og tomannsboliger.
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Melum, etappe 2
16 tomter med ene-og tomannsboliger.
Ombygging av kontor og leiligheter i Skien
Omfatter Chr Bloms gate 26 og 28, foreslås brukt til en kombinasjon av bolig, kontor, allmennyttig formål og felles parkering. Bygget på Chr Bloms gate 26, som er et B-objekt, flyttes til en annen tomt i samme gate. Utførende entreprenør for denne flyttingen er Kranringen Isak M Nilsen AS, prosjektleder Harald Nilsen. Rigg/byggeplasskran: Ramirent/Kranor.
Ombygg av handelssenter i Skien, fase 2
Fase to omfatter ombygging og modernisering av resterende arealer i plan én og deler av fellesarealer i plan to i tillegg til modernisering av fasade. Totalverdi samspillskontrakt 31,6 mnok.
Om- og tilbygg av avlastningsboliger
Ombygg innvendig ca 300 kvm. Tillbygg ca 150 kvm.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Skien, Bypakke Grenland
Kommunalt prosjekt. Del av Bypakke Grenland. Etablering av en sammenhengende gang- og sykkelvei rundt Bryggevannet. Deltiltak; Bru over Damfossen, Smieøya, Mølla, Laksetrappa, Bryggeparken, Klosterhavna, promenade Klosterøya øst.
Framkommelighetstiltak på Fv 32 Bølevegen i Skien
Menstadbrua til Rådhusplassen.
Etablering av høyhastighetsbredbånd i Skien kommune
Det skal anskaffes høyhastighetsbredbånd til innbyggere og næringsdrivende i Skien kommune etter prioriterte utbyggingsområder. Leverandøren skal spesifisere om tilbudet gjelder ett eller begge utbyggingsområdene. Område 1: Kilebygda (vedlegg 2). Område 2: Melum (vedlegg 3)
Universell utforming av bygg ved fylkeshuset i Skien
Lov om universell utforming bør være imøtekommet om 5-10 år. (2019-2024).
Nybygg av fortau ved Ytre Gjerpen i Skien
1040 meter. Skolebakken-Ballestadvegen.
Oppgradering av teknisk rom ved fengsel i Skien, trinn 2-3
Trinn II (2019) skal utføres sommeren 2019 og gjelder tekniske rom i bygg B og C. Trinn III (2020) skal utføres sommeren 2020 og omhandler teknisk rom og fyrrom i bygg AHØ.
Etablering av DAB-anlegg til korte tunneler i Region sør
Det skal installeres DAP-REP i 27 tunneler som ligger i fylkene Vest-Agder, Aust- Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Som opsjon skal det tilbys utstyr og tjenester for kontinuerlig overvåkning av DAB-REP.
Sanering/utskifting av eksisterende vann og avløpsledninger i Skien
Sarering av ca. 1225meter hoved VA-ledninger i Stigeråsen, Stollvegen og Gulsetlia.
Ombygg av rundkjøringer i Skien
Tiltaket skal gi økt kapasitet ved alle innfarter i Kjørbekk og Kulltangen rundkjøringer samt sirkulasjonsarealet bygges ut slik at det oppnås to kjørefelt i begge rundkjøringene.
Nybygg av fortau ved Ytre Gjerpen i Skien
575 meter. Lyngvegen-Stubbesletta.
Installasjon av sykesignalanlegg i sykehjem i Skien
Det skal anskaffes sykesignalanlegg til Gulset sykehjem. Denne anskaffelsen vil være førende for fremtidige anskaffelser innenfor samme område. Det vises i denne sammenheng til nærmere beskrivelser for opsjoner i Skien og Bamble kommuner.
Utbedring av fasader på sykehus Skien
Utbedring av teglsteinfasader på to bygg i Ulefossveien 55. Dette gjelder bygg 54 og 55.
Nybygg av gang-og sykkelvei på Gjerpen i Skien
500 meter mellom Valhallvegen og Siljavegen.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Oppgradering av gang-og sykkelvei på Gulset i Skien
Oppgradere kulvert til GS-standard, med forbindelse til Gulsetringen og Steinstuvegen.
Nybygg av fortau i Lunde, Skien
Tosidig fortau. 150 meter.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: