Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Skien

Nybygg av bydel i Skien
BREEAM Communities. Trinnvis utbygging.
Nybygg av datasenter på Gromstul i Skien
Planområdet er på ca. 3 km2, hvorav ca. 2 km2 er avsatt til datasenterutbygging.
Nytt fengsel i region sør, Telemark/Vestfold/Buskerud
150-200 nye plasser. Lokalisering ikke fastsatt.
Nybygg av boliger i Gulset
Tidlig prosjekt. Fremdrift avhenger av ny veiforbindelse og bru (Århusbru) mellom Gulset og Skien sentrum. Antatt start og kostnad.
Nybygg av handelspark og flerbolighus i Skien
Ca. 10 000 m2 næring og ca. 3000 m2 boliger.
Nybygg av flerbolighus i Skien, trinn 2
Totalt ca 250 stk leiligheter. 3-5 etasjer. Ca 50 stk leiligheter i hvert byggetrinn. Utbyggingen vil gå over 10 år eller mer.
Nybygg av helse-, pleie- og velværdssenter i Skien
Uklart angående byggestart og kostnad.
Ombygg av skole til leiligheter i Skien
Eiendommen er regulert fra skole til boliger, 100 boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Skien, trinn 1
Totalt ca 250 stk leiligheter. 3-5 etasjer. Ca 50 stk leiligheter i hvert byggetrinn. Utbyggingen vil gå over 10 år eller mer.
Nybygg av flerbolighus i Skien
29 leiligheter i bygg 5 og 16 leiligheter i bygg 6.
Nybygg av gs-vei mm i Mælagata, Skien, Bypakke Grenland
2 km. Skien kommune oppgraderer deler av VA-systemet, inngår i prosjektet.
Nybygg av boliger i Skien
Ferdig regulert boligtomt for 32 enheter. Borgegrenda ligger solrikt plassert i helling mot vest ca 5 minutters kjøretur fra Porsgrunn (2,5 km). Avstand til Skien er ca. 10 minutter (ca. 7 km). Anbefalinger fra oppdragsgiver: Rekkehus/lavblokk og da er de 32 boligene fra ca. 75-140m2 fordelt slik: - 9 stk i 3. etasje m/takterrasse - 9 stk over to etasjer - 8 stk i 2.etasje m/takterrasse - 6 stk i 1.etasje
Nybygg av småblokker i Skien
Felles garasjeanlegg i integrert sokkel eller kjeller under bakkeplan.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Telemark
Mengde asfalt ca. 34 000 tonn.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Telemark
Mengde Asfalt ca. 51 000 tonn Mengde Fresing ca. 21 000 kvm.
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier. Antall tonn asfalt 15 331. Antall m2 fres 69
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier. Antall tonn asfalt 22 720.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Telemark
Asfalt mengde ca. 57 000 tonn. Fresing ca. 181 000 kvm.
Nybygg av daglivareforretning i Skien
11 stk boliger i 2 etasje.
Etablering av ventilasjonsanlegg i bygg 3 ved fylkeshuset i Skien
Det bør etableres ventilasjonsanlegg i løpet av 4-6 år (2018-2020).
Nybygg av tomannsboliger i Skien
2 stk tomannsboliger på adressene Kjørbekkvegen 29 og Ole Cudrios gate 11.
Utskiftning av elektriske anlegg ved fylkeshuset i Skien
Alle bygg har gamle anlegg og disse bør suksessivt byttes ut i perioden. (2018-2024)
Opparbeidelse av nytt idrettsanlegg i Skien
Nytt idrettsanlegg bestående av: Ny kunstgressbane, Friplass, Sandhåndballbaner, Asfaltbaner, Treningspark-apparater, Aktivitetspark-barn og Tursti.
Etablering av infrastruktur for boliger i Gulset
Uvisst byggestart. Avhenger av ny vegforbindelse og bru (Århusbru) mellom Gulset og Skien sentrum. Antatt byggestart og kostnad.
Riving av sykehjem i Skien
Ca. 6.900 m2 fordelt over 3 etasjer + kjeller og loft.
Oppmerking av riks- og fylkesveger i Region sør, Telemark
Kontrakten omfatter utlegging av tverrgående vegoppmerking, symboler og tekst, på riks og fylkesveger i Region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder). Det forventes at det skal legges årlig ca. 369 tonn med ekstrudert termoplast som tverrgående vegoppmerking.
Utskifting av vann- og avløpsledninger i Skien
Fra krysset Håvundvegen/Buervegen til Langerødvegen.
Nett, rensk, bolt på Fv 44 Valebø stasjon i Skien
Under planlegging. Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Steinsprang, is.
Spyling/fjerning av vegoppmerking i Region sør, Telemark
Gjelder Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Det forventes at disse arbeidene skal utføres på ca. 720 000 m linje pr. år.
Ombygg av administrasjonsbygg til aktivitetshus i Skien
Det gamle administrasjonsbygget ved Telemark barne- og familiesenter skal bygges om til aktivitetshus. Ombyggingen omfatter også innvendig oppussing, samt tilpasning for universell utforming.
Nett, rensk, bolt på Fv 44 Hoppestad i Skien
Under planlegging. Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Steinsprang.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
Statens vegvesen har behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel. Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesform, hvor det utlyses en konkurranse i markedet hvor oppdragsgiver ønsker å inngå et partnerskap med en eller flere leverandører, og der målet er å gjennom et utviklingsløp finne frem til den beste løsningen for et avgrenset behov. Målsetningen med markedsdialogen er å få avklart om potensielle leverandører har forstått vårt behov, og få kunnskap om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet. Innspill fra markedet på dialogkonferansen blir grunnlaget for utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget med endelig behovsbeskrivelse, målsetting og funksjonelle krav.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Telemark
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: