Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Skien

Nybygg av handelspark og leiligheter i Skien
Ca. 10 000 m2 næring og ca. 3000 m2 boliger.
Nybygg av lager og sjøkai i Skien
Sjøkai 12x40 meter.
Kollektivknutepunkt med gateterminal i Skien, Bypakke Grenland
Del av Bypakke Grenland. Anleggsarbeidet er delt i fire faser: Fase 1 - graving starter i krysset Skistredet – Torggata. Fase 2 - graving videre i Torggata mot Hesselbergs gate. Fase 3 - graving i Skistredet mot Kongens gate. Fase 4 - graving i Kongens gate mot Hesselbergs gate.
Nybygg av barnehage i Skien
Odins gate 12. Massivtre. Ca 180 barn. Sokkeletasje.
Etablering av nye NAV-kontorer i Skien
Totalrehabilitering av hovedbygget. Riving av bakgård og tilbygg i 4 etasjer.
Nybygg av flerbolighus og eneboliger ved Nordre Røråsen, trinn 2
14 eneboligtomter og to tomter til firemannsboliger mm.
Nybygg av flerbolighus i Skien, trinn 1
Totalt ca 250 stk leiligheter. 3-5 etasjer. Utbyggingen vil gå over 10 år eller mer. 3 tomannsboliger, 1 enebolig og 15-16 leiligheter.
Nybygg av punkthus ved Buer på Borgeåsen
Innfestinger Balkong: Invisible Connections AS, Jan Erik Brevik.
Rehabilitering av kontor i Skien
Byggherre er en lokal investorgruppering (Grenland Invest AS, Kontorbygg AS, Bratsberggruppen, R8, SBBL (Skien boligbyggelag), Investum Telemark, Intvest).
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-2
Antall tonn 22 193. Antall m2 fres 1000.
Utskifting av ledningsnett for vann- og avløp i Skien
Wesselvegen, Strandvegen og Losvegen.
Nybygg av turveg langs elva mellom Porsgrunn og Skien, Bypakke Grenland
Dette er ett samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune, Porsgrunn kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-2
Antall tonn 17 183. Antall m2 fres 51 000.
Rekkverk Telemark 2019
Kontrakten gjelder i hovedsak fjerning av eksisterende rekkverk og oppsetting av nytt rekkverk på riks og fylkesveg i hele Telemark fylke. Det må faktureres separat for hver hovedparsell.
Nybygg av bru i Skien, Bypakke Grenland
Kommunalt prosjekt. Del av Bypakke Grenland.
Rehabilitering av tak på vognhall på Skien brannstasjon
Etappe 1: Etterisolering og nytt tak på inngangsparti, vognhall og feiervesen. Etappe 2: Ny kledning yttervegg, innhukk og søyler på portfasader. Etappe 3: Utskiftning av trekledning en stk. vegg på brannstasjonen.
Oppgradering av teknisk rom ved fengsel i Skien, trinn 2-3
Trinn II (2019) skal utføres sommeren 2019 og gjelder tekniske rom i bygg B og C. Trinn III (2020) skal utføres sommeren 2020 og omhandler teknisk rom og fyrrom i bygg AHØ.
Utarbeidelse av saneringsplan for avløp i Skien kommune
Utarbeidelse av saneringsplan avløp for hele Skien kommune.
Utbedring av fasader på sykehus Skien
Utbedring av teglsteinfasader på to bygg i Ulefossveien 55. Dette gjelder bygg 54 og 55.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: