Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Skien

Nybygg av handelspark og leiligheter i Skien
Ca. 10 000 m2 næring og ca. 3000 m2 boliger.
Nybygg av lager og sjøkai i Skien
Sjøkai 12x40 meter.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 1
Totalt 81 stk leiligheter på Bugten Brygge.
Nybygg av barnehage i Skien
Odins gate 12. Massivtre. Ca 180 barn. Sokkeletasje.
Etablering av nye NAV-kontorer i Skien
Totalrehabilitering av hovedbygget. Riving av bakgård og tilbygg i 4 etasjer.
Nybygg av næringsvirksomhet og teknisk infrastruktur i Skien
Gnr/Bnr: 221/1760, 221/2225 og 221/2226.
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Melum, etappe 2
16 tomter med ene-og tomannsboliger.
Nybygg av eneboliger i Skien
Tomter uten byggeklausul.
Nybygg av industri og verksted på Rødmyr trinn 2
Hus 1 42x24 meter. Hus 2 88x24 meter.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-2
Antall tonn 22 193. Antall m2 fres 1000.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-2
Antall tonn 17 183. Antall m2 fres 51 000.
Nybygg av turveg langs elva mellom Porsgrunn og Skien, Bypakke Grenland
Dette er ett samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune, Porsgrunn kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
Rekkverk Telemark 2019
Kontrakten gjelder i hovedsak fjerning av eksisterende rekkverk og oppsetting av nytt rekkverk på riks og fylkesveg i hele Telemark fylke. Det må faktureres separat for hver hovedparsell.
Framkommelighetstiltak på Fv 32 Bølevegen i Skien
Menstadbrua til Rådhusplassen.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Skien, Bypakke Grenland
Kommunalt prosjekt. Del av Bypakke Grenland. Etablering av en sammenhengende gang- og sykkelvei rundt Bryggevannet. Deltiltak; Bru over Damfossen, Smieøya, Mølla, Laksetrappa, Bryggeparken, Klosterhavna, promenade Klosterøya øst.
Rehabilitering av tak på vognhall på Skien brannstasjon
Etappe 1: Etterisolering og nytt tak på inngangsparti, vognhall og feiervesen. Etappe 2: Ny kledning yttervegg, innhukk og søyler på portfasader. Etappe 3: Utskiftning av trekledning en stk. vegg på brannstasjonen.
Utskifting av ventilasjonsaggregat ved sykehus i Telemark (ST146327)
Det skal leveres og installeres et nytt ventilasjonsaggregat, isvannskjølemaskin og tørrkjøler med komplettrøranlegg, samt tillhørende VVS-automatikk og tavle. Varmeshuntentil aggregatet skal rives og erstattes med ny shunt og pumpe.
Rehabilitering av rekkverk på bru i Telemark
På Damfoss bru så skal gammelt rekkverk fjernes og nytt rekkverk settes opp i hele bruas lende og i tømmerfløteparken. Gammel kantdrager skal fjernes på brua ny kantdrager skal støpes. Gamle lysmaster fjernes og nye settes opp og tilhørende elektroarbeider.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Telemark
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Oppgradering av teknisk rom ved fengsel i Skien, trinn 2-3
Trinn II (2019) skal utføres sommeren 2019 og gjelder tekniske rom i bygg B og C. Trinn III (2020) skal utføres sommeren 2020 og omhandler teknisk rom og fyrrom i bygg AHØ.
Utarbeidelse av saneringsplan for avløp i Skien kommune
Utarbeidelse av saneringsplan avløp for hele Skien kommune.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Konsulenttjenester for fortettingspotensial og synergieffekter innenfor gangavstand fra knutepunktene i Porsgrunn og Skien
Formålet med prosjektet er å konkretisere fortettingspotensialet for bolig og næring innenfor gangavstand fra knutepunktene i Porsgrunn og Skien sentrum, og synliggjøre mulige synergigevinster ved en fortettingsstrategi. Fellesutlysning for Porsgrunn og Skien.
Risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger
Vurdering av muligheter for videre implementering av FoU-prosjektene ROADAPT (Roads og Today Adapted for Tomorrow, CEDR 2012 Call) og DETECTOR (Decision-support tools for embedding climate change thonking on road, CEDR Call 2015).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: