Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Siljan

Nybygg av enebolig og garasje i Siljan
Tidligere bolig i Hegnaveien 31 ble totalskadd i brann den 10.05.2017. Ny bolig skal bygges som del av et forsikringsoppgjør. Boligen går over to plan, underetasje (med garasje) og 1. etasje. Bygningen har et bebygd areal på ca. 92 m2 og et bruttoareal på ca. 184 m2 (inkl. garasje). Utomhusarbeidene omfatter opparbeiding av hage, samt adkomst til inngang og garasje. Rester etter tidligere bygg er revet og fjernet (hele bygget inkl. grunnmur og fundamenter).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: