Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Seljord

Etablering av infrastruktur til næringsområde i Seljord
Etablering av ny veg fra Steinsrudvegen til Vekan Industrifelt, Lengde ca. 175m. Arbeidet med etablering av ny veg omfatter også legging av nytt vann og avløps anlegg til Vekan Industri felt og håndtering av overvann.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: