Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Seljord

Etablering av infrastruktur til næringsområde i Seljord
Etablering av ny veg fra Steinsrudvegen til Vekan Industrifelt, Lengde ca. 175m. Arbeidet med etablering av ny veg omfatter også legging av nytt vann og avløps anlegg til Vekan Industri felt og håndtering av overvann.
Rehabilitering av bru i Seljord
De planlagte arbeidene som inngår i oppdraget: • Generell opprydding ved begge landkar • Overflatebehandling av alt stål i fagverk og lager, estimert ca. 520 m2 • Mekanisk reparasjon av punktskader langs ytterkanter brudekke. Ca. 1000 liter. • Etablering av nye vannutkast/ rør, 4 stk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: