Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Seljord

Rehabilitering av bru i Seljord
De planlagte arbeidene som inngår i oppdraget: • Generell opprydding ved begge landkar • Overflatebehandling av alt stål i fagverk og lager, estimert ca. 520 m2 • Mekanisk reparasjon av punktskader langs ytterkanter brudekke. Ca. 1000 liter. • Etablering av nye vannutkast/ rør, 4 stk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: