Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Seljord

Nybygg av omsorgsboliger og dagsenter i Seljord
Totalkostnad for Nesvegen 7 og Nesbukti pleie-og omsorgssenter ca. 45.500.000.
Ny infrastruktur for boliger på Bringsås i Seljord
Planlagt prosjekt. Uklart angående byggestart og omfang.
Utvidelse og ombygg av demensavdeling for omsorgssenter i Seljord
Totalkostnad for Nesvegen 7 og Nesbukti pleie-og omsorgssenter ca. 45.500.000.
Bred grøft grøft på Fv 503 Laupi nord i Seljord
Under planlegging. Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Steinsprang, is.
Installasjon av automatikk på avløpspumpestasjon i Seljord
Konkurransen gjelder levering og montering av utstyr til overvåking av avløpspumpestasjoner. Felles konkurranse for; KP102 Mosasida kloakkpumpestasjon, KP103 Vekan kloakkpumpestasjon, KP104 Nesbukti kloakkpumpestasjon, KP105 Ringmyri kloakkpumpestasjon, KP106 Kyrkjejordet kloakkpumpestasjon, KP107 Eventyrøy kloakkpumpestasjon, KP108 Prestegardsjordet kloakkpumpestasjon, KP109 Trongkleiv kloakkpumpestasjon, KP201 Flatdal kloakkpumpestasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: