Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sauherad

Nybygg av kontor i Sauherad
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt lensmannskontor for Nome, Bø og Sauherad kommune.
Ny felles gjenvinningsstasjon for Bø og Sauherad kommuner
Gjenvinningsstasjon for ekstraavfallet fra private husholdninger. Containerbasert. Det skal ikke varig oppbevaring eller behandling av avfall på området. Foreslått utbyggingsområde er ca 10000 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: