Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sauherad

Nybygg av boligområde inklusive infrastruktur i Nordagutu
Boligområdet er ferdig regulert og teknisk infrastruktur er skissert. Området er på 30 dekar og regulert til 20 eneboliger og 6 småhus i kjede. Antatt byggestart. Ukjent konstnad.
Utbedring av vei på Ramsvik i Sauherad
Planlagt prosjekt. Fra handlingsplan 2015-2018.
Nybygg av gang- og sykkelvei mellom Gvarv og Jonsåsreset
Planlagt prosjekt. Delstrekning 1. Totalkostnad for hele strekningen er 90 mill. kr.
Separering av spillvanns- og overvannsledning i Notodden kommune
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2017-2020. Ca 600 m.
Nybygg av adkomstvei i Sauherad
Uprioritert tiltak. Planlagt prosjekt etter 2018. Antatt start og kostnad.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Sauherad
Uprioritert tiltak. Planlagt prosjekt etter 2018. Antatt start og kostnad.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Sauherad
Uprioritert tiltak. Planlagt prosjekt etter 2018. Antatt start og kostnad.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Akkerhaugen
Uprioritert tiltak. Planlagt prosjekt etter 2018. Det er ønskelig med gang- og sykkelveg/fortau mellom på nevnte strekning, men dette prioriteres ikke i tiltaksperioden. Antatt start og kostnad.
Etablering av undergang under Fv. 360 i Sauherad
Uprioritert tiltak. Planlagt prosjekt etter 2018. Under fylkesvei 360 ved avkjøring til Samholdvegen (ved Sauherad kirke). Antatt start og kostnad.
Lyssetting av gang- og sykkelvei i Sauherad
Byggetips. Uprioritert tiltak. Planlagt prosjekt etter 2018. Antatt start og kostnad.
Utbedring av jernbaneundergang i Sauherad
Byggetips. Uprioritert tiltak. Planlagt prosjekt etter 2018. Antatt start og kostnad.
Nybygg av gang-og sykkelvei gjennom Hørte sentrum, Sauherad
Byggetips. Planlagt prosjekt. Antatt stat.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: