Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sauherad

Nybygg av kontor i Sauherad
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt lensmannskontor for Nome, Bø og Sauherad kommune.
Til- og ombygg av omsorgsboliger i Sauherad
Anskaffelsen består av 3 delentrepriser. -Avkortet totalentreprise for riving og oppføring av nytt tilbygg. -Delt entreprise for elektroarbeider i eksisterende bygningsmasse. -Delt entreprise for vvs/sprinkleranlegg i eksisterende bygningsmasse. Det er forutsatt at det blir samme entreprenør for vvs i entreprisene for både tilbygget og eksisterende bygningsmasse. Det samme gjelder for elektroentreprisen.
Ny felles gjenvinningsstasjon for Bø og Sauherad kommuner
Gjenvinningsstasjon for ekstraavfallet fra private husholdninger. Containerbasert. Det skal ikke varig oppbevaring eller behandling av avfall på området. Foreslått utbyggingsområde er ca 10000 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: