Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Porsgrunn

Ny 4-felts vei i E18 Langangen-Lanner i Porsgrunn
To nye bruer på tilsammen mer enn 600 meter, Blåfjelltunnelen på ca 350 meter.
Nybygg og riving av kraftledning i Porsgrunn
Flytting av kraftledning over Frierfjorden.
Nybygg av flerbolighus på Heistad i Porsgrunn
22 boenheter og ca. 20 båtplasser.
Nybygg av gang og sykkelbru i Porsgrunn
Del av Bypakke Grenland. 215 meter lang. 18 byggemåneder.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Porsgrunn
Grunneier er Aaltvedt Betong AS. Oppføring av boligbebyggelse i form av ca. 18 boenheter som småhusbebyggelse og ca. 16 boenheter i en større boligblokk.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn, trinn 5
Totalt ca. 90 stk boenheter fordelt på flere bygg på Elveparken Brygge. 20-22 enheter i trinn 5. Plassen 40 og 42.
Nybygg av næringsbygg i Porsgrunn
Gjennstår 2-3 tomter.
Nybygg av tomansboliger og rekkehus i Pors
40-60 stk boliger fordelt på flere trinn. ca 10 leiligheter i trinn 2.
Nybygg av barnehage på Frednes i Porsgrunn
TEK17. 120 barnehageplasser. Avdelinger for store og små barn, spesialavdeling, administrasjon og felles arealer som binder avdelingene sammen.
Om- alternativt nybygg av miljøfabrikk på Herøya (Grenland) i Porsgrunn
Fabrikken skal produsere plastmaterialer som skal brukes til effektiv bruk av solvarme og produksjon av drikkevann fra havet.
Utfylling av Herøya industripark i Porsgrunn
120 daa. 1000000 kbm steinmasse.
Nybygg av handel -og næringsbygg på Bryn i Porsgrunn
REMA 1000: 1100 m2. Blomsterhandel: 250 m2. Veksthus: 200 m2.
Nybygg og eventuelt riving av skole i Porsgrunn
Tidlig og usikkert prosjekt. Under planlegging. Flere alternativer vurderes. Kostnad og start er antatt av redaksjonen.
Etablering av infrastruktur for leiligheter og eneboliger på Solheim i Langangen, Porsgrunn
Infrastruktur for 60-80 stk boenheter fordelt på leiligheter og eneboliger.
Oppussing/ombygging av kontor ved sykehjem i Porsgrunn, trinn 2
Arbeidene består i ombygging av 4. etage til kontorer for hjemmetjenesten og lindrende enhet med 5 rom. Samt oppussing/ombygging av noen av rommene ellers i bygget.
Nybygg av varmegarasje ved renseanlegg i Porsgrunn
Fra Handlingsprogram 2018-2021.
Etablering av bredbåndsnett i Porsgrunn kommune
Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Telemark fylke i forbindelse med statsstøtte til utbygging.
Riving av barnehage i Porsgrunn
Usikkert prosjekt. Behov for renovering/utbedring av barnehagen, alternativt nedlegging. Fremdrift avhenger av budsjettbehandling i desember 2014. Antatt start.
Rehabilitering av parkanlegg i Porsgrunn
Fra Handlingsprogram 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: