Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Porsgrunn

Overbygning/sporarbeider på Farriseidet-Porsgrunn
UFP-11 overbygning og kontaktledning. Del av Farriseidet-Porsgrunn.
Nytt signalsystem på brevikbanen, Eidanger-Brevik
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av leiligheter, eneboliger og rekkehus på Vessia i Porsgrunn
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. 75 leiligheter i blokker og 25 eneboliger og boliger i kjede. 16 mål tomt. Trinnvis utbygging.
Nybygg av Powerhouse ved Porsgrunn næringspark i Grenland
BREEAM-Nor sertifisert, Energiklasse A. Takterrasse, treningsrom, garderobe, foajé og kantine.
Nybygg av leiligheter og eneboliger på Solheim i Langangen, Porsgrunn
35 stk leiligheter og 35 stk eneboliger (kjedede og frittliggende).
Nybygg og riving av kraftledning i Porsgrunn
Flytting av kraftledning over Frierfjorden.
Nybygg av to-og firemannsboliger på Kvestadkollen i Porsgrunn
15 stk tomter for to-og firemannsboliger. 30-60 stk boenheter.
Nybygg av eneboliger, tomannsboliger og lavblokk i Porsgrunn
Grunneier er Aaltvedt Betong AS. Ca. 35 boenheter.
Nybygg av rekkehus, tomans- og firemannsboliger i Pors
40-60 stk boliger fordelt på flere trinn.
Nybygg av tomans- og firemannsboliger i Pors
40-60 stk boliger fordelt på flere trinn.
Nybygg av tomansboliger og rekkehus i Pors
40-60 stk boliger fordelt på flere trinn. ca 10 leiligheter i trinn 2.
Nybygg av leilighetsbygg i Porsgrunn
Bygg 5 er 16 leiligheter i 4 etasjer og bygg 6 er 9 leiligheter i 3 etasjer.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn, trinn 4
Totalt ca. 90 stk boenheter fordelt på flere bygg på Elveparken Brygge. 18-20 enheter i trinn 4.
Utfylling av Herøya industripark i Porsgrunn
120 daa. 1000000 kbm steinmasse.
Oppgradering av VA-anlegg i Porsgrunn
Fra Handlingsprogram 2018-2021.
Etablering av infrastruktur for leiligheter og eneboliger på Solheim i Langangen, Porsgrunn
Infrastruktur for 35 stk leiligheter og 35 stk eneboliger (kjedede og frittliggende).
Nybygg av gang og sykkelvei i Porsgrunn, Bypakke Grenland
Del av Bypakke Grenland. Etablering av fotgjengersignal, gang- og sykkelvei 400 m.
Energitiltak for kommunale bygg i Porsgrunn
Utskifting av eksisterende belysning til LED-belysning i ca 12 bygg. 3 bygg vil få styring via SD-anlegg.
Energireduserende tiltak i ventilasjonsanlegg i bygg i Porsgrunn kommune
Energieffektiviserende tiltak på ventilasjonsanlegg som f.eks bytte av varmegjenvinnere, bytte til mer energieffektive vifter, bytte av hele aggregater, tilkobling til SD-anlegg samt bytte varmtvannsberede.
Arbeider med rundkjøring mm. i Porsgrunn
Vabakken: Rundkjøringen skal effektiviseres med 2 avlastningsfelt, samt en lysregulering. Arbeider med dette innebærer flytting av ov og el anlegg, en stor mur må også bygges for å gi plass til vegutvidelsen. Kjølnes Ring: Støyskjem og mur må rives for så å bygges opp igjen noe lengre ut, dette for å gi plass til utvidelsen som må til for å gi plass til vegutvidelsen.
Bruvedlikehold nedre Telemark 2018-2019
Bru 1 Sundby Fv. 352 hp01 m3365 Resetting av støttemurer/Rekkverk/elektro. Bru 2 Laugstol Fv. 32 hp03 m1860 Mek.rep, obs, vanskelig tilkomst via parkeringshus/ kjøpesenter. Bru 3 Askeklova Fv. 363 hp01 m5549 Utbytting av rasoverbygg. Bru 4 Bostrak Fv. 38 hp07 m11662 Reetablering av plasstøpt betongrekkverk/rekkverk. Bru 5 Klevstrand Rv. 36 hp01 m3333 Mek.rep/overflatebehandling av tre.
Tak- og fasadearbeider ved kirke i Brevik
Som en del av vedlikehold på Brevik kirke skal glasert takstein skiftes ut med ny tilsvarende, utvendige vegger slemmes, og vinduer males.
Utskifting av termisk rørisolasjon i kommunale bygninger i Porsgrunn kommune
Termisk isolering av rør i fyrrom, ca 150 m. Ny isolasjon skal ha dobbel tykkelse av NS-EN 12828.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: