Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Porsgrunn

Ny 4-felts vei i E18 Langangen-Dørdal i Porsgrunn, del 1 inkl Grenlandsbru
Ca 150m veg i dagen. Ny Grenlandsbru på 600m. Ferdigstillelse av 2 tunneler på ca 2200m og 760m.
Nybygg av Powerhouse ved Porsgrunn næringspark i Grenland
BREEAM-Nor sertifisert, Energiklasse A. Takterrasse, treningsrom, garderobe, foajé og kantine.
Nybygg av leilighetsbygg og eneboliger i Porsgrunn
Gn/bnr. 39/168 og 39/21. 8 stk eneboligtomter og 8 stk leilighetsenheter.
Nybygg av boliger i Porsgrunn
Gnr/bnr: 121/46, 185 og 1838.
Utvidelse og ombygging av ungdomsskole i Porsgrunn
Handles opp sammen med Kjølnes ungdomsskole og Borge skole.
Nybygg og riving av kraftledning i Porsgrunn
Flytting av kraftledning over Frierfjorden.
Nybygg av flerbolighus på Heistad i Porsgrunn
22 boenheter og ca. 20 båtplasser.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Porsgrunn
Grunneier er Aaltvedt Betong AS. Oppføring av boligbebyggelse i form av ca. 18 boenheter som småhusbebyggelse og ca. 16 boenheter i en større boligblokk.
Nybygg av næringsbygg i Porsgrunn
Gjennstår 2-3 tomter.
Nybygg av tomansboliger og rekkehus i Pors
40-60 stk boliger fordelt på flere trinn. ca 10 leiligheter i trinn 2.
Nybygg av barnehage på Frednes i Porsgrunn
TEK17. 120 barnehageplasser. Avdelinger for store og små barn, spesialavdeling, administrasjon og felles arealer som binder avdelingene sammen.
Utvidelse og ombygging av ungdomsskole i Porsgrunn
Handles opp sammen med Tveten ungdomsskole og Borge skole.
Om- alternativt nybygg av miljøfabrikk på Herøya (Grenland) i Porsgrunn
Fabrikken skal produsere plastmaterialer som skal brukes til effektiv bruk av solvarme og produksjon av drikkevann fra havet.
Nybygg av småhus og tomannsboliger på Vessia i Porsgrunn, trinn 2
8 småhus og 4 tomannsboliger. Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Utvidelse av gravlund i Porsgrunn
30 mål og rundt 2500 gravplasser. Gnr/bnr: 43/1 og 601/1 m.fl.
Ombygging-og påbygg av leiligheter og næring i Porsgrunn
Floodegården og SKK-bygget (Storgata 159 og 159 b).
Nybygg av handel -og næringsbygg på Bryn i Porsgrunn
REMA 1000: 1100 m2. Blomsterhandel: 250 m2. Veksthus: 200 m2.
Nybygg og eventuelt riving av skole i Porsgrunn
Tidlig og usikkert prosjekt. Under planlegging. Flere alternativer vurderes. Kostnad og start er antatt av redaksjonen.
Etablering av spesialenhet ved barneskole i Porsgrunn
Handles opp sammen med Tveten ungdomsskole og Kjølnes ungdomsskole.
Oppussing/ombygging av kontor ved sykehjem i Porsgrunn, trinn 2
Arbeidene består i ombygging av 4. etage til kontorer for hjemmetjenesten og lindrende enhet med 5 rom. Samt oppussing/ombygging av noen av rommene ellers i bygget.
Tilbygg av kirkegård i Eidanger, trinn 2 og 3
Tidlig prosjekt. Eventuelt 2 byggetrinn.
Nybygg av varmegarasje ved renseanlegg i Porsgrunn
Fra Handlingsprogram 2018-2021.
Etablering av bredbåndsnett i Porsgrunn kommune
Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Telemark fylke i forbindelse med statsstøtte til utbygging.
Riving av barnehage i Porsgrunn
Usikkert prosjekt. Behov for renovering/utbedring av barnehagen, alternativt nedlegging. Fremdrift avhenger av budsjettbehandling i desember 2014. Antatt start.
Rehabilitering av parkanlegg i Porsgrunn
Fra Handlingsprogram 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: