Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Porsgrunn

Nybygg av Powerhouse ved Porsgrunn næringspark på Grenland
BREEAM-Nor sertifisert, Energiklasse A. Takterrasse, treningsrom, garderobe, foajé og kantine.
Nybygg av boligområde i Porsgrunn
Kan bli 80 eller flere boenheter her.
Nybygg av lavblokker med parkeringskjeller i Porsgrunn
55 leiligheter. 7,5 mål tomt. Innfestinger Balkong: Invisible Connections AS, Jan Erik Brevik.
Nybygg av boligbebyggelse i Porsgrunn
40-80 boliger. Planområdet har et areal på 147,8 daa.
Nybygg av næringsbygg i Porsgrunn
Gjennstår 2-3 tomter.
Nybygg av eneboliger alternativt flermannsboliger i Porsgrunn
På høgda over Viervegen. Området er på 17.995 m2.
Nybygg av kirke i Porsgrunn
Investeringsrammen er 94,5 mill. kr inkl. mva. (Entreprisekost 40-45 mill. kr eks. mva.). Prosjekteringsgruppe; Grenland Tekhus (A.L Høyer Skien AS, Malnes og Endresen AS, Erichsen og Horgen AS.) Gjenoppbygging av kirke etter brann. Beslagsvarer: Brann og Sikring AS.
Rehabilitering av brygge i Porsgrunn
Bærekonstruksjonen på Østre Brygge er totalskadd på grunn av råte. Forholdene er verst på strekiningen Michel Seylmager's hus – Kafé K.
Utfylling av Herøya industripark i Porsgrunn
120 daa. 1000000 kbm steinmasse.
Nybygg av tomanns- og firemannsboliger i Porsgrunn, trinn 1
2 firemannsboliger og 2 tomannsboliger.
Nybygg av barnehage i Porsgrunn
Kirketjernet barnehage skal legges ned og erstattes med paviljong på Vestsiden barnehage. Paviljongen skal være ett frittstående bygg som skal være base for barn i alderen 1-3 år.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Heistad
Planområdet er på ca. 16 daa.
Nybygg av rekkehus i Porsgrunn
Reguleringplan er godkjent.
Oppgradering av E18 Brattåstunnelen i Porsgrunn
Antatt gjennomføring våren 2018 til våren 2019. En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 520m.
Ombygg av omsorgsboliger til bofellesskap, kontor og fellesarealer i Porsgrunn
Bofellesskap med heldøgns bemanning for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Etablering av infrastruktur for leiligheter og eneboliger på Solheim i Langangen, Porsgrunn
Infrastruktur for 35 stk leiligheter og 35 stk eneboliger (kjedede og frittliggende).
Utbedring av overvannsledning og vei i Langangen, Porsgrunn
Ca. 150m rørgrøft 1000mm delvis i fjell Ca. 100m bortgraving og gjenoppbygning av eksisterende veg
Nybygg av varmegarasje ved renseanlegg i Porsgrunn
Fra Handlingsprogram 2018-2021.
Arbeider med rundkjøring mm. i Porsgrunn
Vabakken: Rundkjøringen skal effektiviseres med 2 avlastningsfelt, samt en lysregulering. Arbeider med dette innebærer flytting av ov og el anlegg, en stor mur må også bygges for å gi plass til vegutvidelsen. Kjølnes Ring: Støyskjem og mur må rives for så å bygges opp igjen noe lengre ut, dette for å gi plass til utvidelsen som må til for å gi plass til vegutvidelsen.
Nett, bolt på Fv 354 Gunnekleivfjorden i Porsgrunn
Under planlegging. Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Steinsprang, is.
Tak- og fasadearbeider ved kirke i Brevik
Som en del av vedlikehold på Brevik kirke skal glasert takstein skiftes ut med ny tilsvarende, utvendige vegger slemmes, og vinduer males.
Bruvedlikehold nedre Telemark 2018-2019
Bru 1 Sundby Fv. 352 hp01 m3365 Resetting av støttemurer/Rekkverk/elektro. Bru 2 Laugstol Fv. 32 hp03 m1860 Mek.rep, obs, vanskelig tilkomst via parkeringshus/ kjøpesenter. Bru 3 Askeklova Fv. 363 hp01 m5549 Utbytting av rasoverbygg. Bru 4 Bostrak Fv. 38 hp07 m11662 Reetablering av plasstøpt betongrekkverk/rekkverk. Bru 5 Klevstrand Rv. 36 hp01 m3333 Mek.rep/overflatebehandling av tre.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: