Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Porsgrunn

Nybygg av Powerhouse ved Porsgrunn næringspark på Grenland
BREEAM-Nor sertifisert, Energiklasse A. Takterrasse, treningsrom, garderobe, foajé og kantine.
Utvidelse av videregående skole i Porsgrunn
Samlokalisering av Prosgrunn VGA, avd Sør og Nord.
Nybygg av gang og sykkelbru i Porsgrunn
Del av Bypakke Grenland. Flere alternativer vurderes. 210-240 m lang.
Nybygg av to-og firemannsboliger på Kvestadkollen i Porsgrunn
15 stk tomter for to-og firemannsboliger. 30-60 stk boenheter.
Nybygg av eneboliger, tomannsboliger og lavblokk i Porsgrunn
Grunneier er Aaltvedt Betong AS. Ca. 35 boenheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Porsgrunn
Bygg 5 er 16 leiligheter i 4 etasjer og bygg 6 er 9 leiligheter i 3 etasjer.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn, trinn 4
Totalt ca. 90 stk boenheter fordelt på flere bygg på Elveparken Brygge. 18-20 enheter i trinn 4.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn, trinn 5
Totalt ca. 90 stk boenheter fordelt på flere bygg på Elveparken Brygge. 20-22 enheter i trinn 5.
Om- alternativt nybygg av miljøfabrikk på Herøya (Grenland) i Porsgrunn
Fabrikken skal produsere plastmaterialer som skal brukes til effektiv bruk av solvarme og produksjon av drikkevann fra havet.
Nybygg av tomanns- og firemannsboliger i Porsgrunn, trinn 1
2 firemannsboliger og 2 tomannsboliger.
Nybygg av barnehage i Porsgrunn
Kirketjernet barnehage skal legges ned og erstattes med paviljong på Vestsiden barnehage. Paviljongen skal være ett frittstående bygg som skal være base for barn i alderen 1-3 år.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Heistad
Planområdet er på ca. 16 daa.
Oppgradering av E18 Hovettunnelen i Porsgrunn
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 539m.
Oppgradering av E18 Brattåstunnelen i Porsgrunn
Antatt gjennomføring våren 2018 til våren 2019. En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 520m.
Ombygg av omsorgsboliger til bofellesskap, kontor og fellesarealer i Porsgrunn
Bofellesskap med heldøgns bemanning for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Etablering av infrastruktur for leiligheter og eneboliger på Solheim i Langangen, Porsgrunn
Infrastruktur for 35 stk leiligheter og 35 stk eneboliger (kjedede og frittliggende).
Utbedring av overvannsledning og vei i Langangen, Porsgrunn
Ca. 150m rørgrøft 1000mm delvis i fjell Ca. 100m bortgraving og gjenoppbygning av eksisterende veg
Arbeider med rundkjøring mm. i Porsgrunn
Vabakken: Rundkjøringen skal effektiviseres med 2 avlastningsfelt, samt en lysregulering. Arbeider med dette innebærer flytting av ov og el anlegg, en stor mur må også bygges for å gi plass til vegutvidelsen. Kjølnes Ring: Støyskjem og mur må rives for så å bygges opp igjen noe lengre ut, dette for å gi plass til utvidelsen som må til for å gi plass til vegutvidelsen.
Bruvedlikehold nedre Telemark 2018-2019
Bru 1 Sundby Fv. 352 hp01 m3365 Resetting av støttemurer/Rekkverk/elektro. Bru 2 Laugstol Fv. 32 hp03 m1860 Mek.rep, obs, vanskelig tilkomst via parkeringshus/ kjøpesenter. Bru 3 Askeklova Fv. 363 hp01 m5549 Utbytting av rasoverbygg. Bru 4 Bostrak Fv. 38 hp07 m11662 Reetablering av plasstøpt betongrekkverk/rekkverk. Bru 5 Klevstrand Rv. 36 hp01 m3333 Mek.rep/overflatebehandling av tre.
Tak- og fasadearbeider ved kirke i Brevik
Som en del av vedlikehold på Brevik kirke skal glasert takstein skiftes ut med ny tilsvarende, utvendige vegger slemmes, og vinduer males.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: