Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Porsgrunn

Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn
Ca. 160 leiligheter fordelt på 11 blokker.
Nybygg av Powerhouse ved Porsgrunn næringspark i Grenland
BREEAM-Nor sertifisert, Energiklasse A. Takterrasse, treningsrom, garderobe, foajé og kantine.
Nybygg av leiligheter og eneboliger på Solheim i Langangen, Porsgrunn
60-80 stk boenheter fordelt på leiligheter og eneboliger.
Nybygg av to-og firemannsboliger på Kvestadkollen i Porsgrunn
15 stk tomter for to-og firemannsboliger. 30-60 stk boenheter. Gnr/bnr 3/1, 23
Nybygg og riving av kraftledning i Porsgrunn
Flytting av kraftledning over Frierfjorden.
Nybygg av testsenter i Porsgrunn
4000-5000 kvm totalt.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn, trinn 5
Totalt ca. 90 stk boenheter fordelt på flere bygg på Elveparken Brygge. 20-22 enheter i trinn 5. Plassen 40 og 42.
Nybygg av rekkehus, tomans- og firemannsboliger i Pors
40-60 stk boliger fordelt på flere trinn.
Om- alternativt nybygg av miljøfabrikk på Herøya (Grenland) i Porsgrunn
Fabrikken skal produsere plastmaterialer som skal brukes til effektiv bruk av solvarme og produksjon av drikkevann fra havet.
Utfylling av Herøya industripark i Porsgrunn
120 daa. 1000000 kbm steinmasse.
Omb av kryss og nybygg av g/s-vei, Porsgrunn, Bypakke Grenland
Del av Bypakke Grenland. Linaaesgate, Gunder Solvesensgate, Drangedalsvegen, Norønnagata. Samarbeid mellom Bamble, Skien, Siljan, Porsgrunn kommuner, Telemark fylkeskommuner, Statens veivesen og Jernbaneverket.
Nybygg av handel -og næringsbygg på Bryn i Porsgrunn
REMA 1000: 1100 m2. Blomsterhandel: 250 m2. Veksthus: 200 m2.
Nybygg og eventuelt riving av skole i Porsgrunn
Tidlig og usikkert prosjekt. Under planlegging. Flere alternativer vurderes. Kostnad og start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger på Heistad i Porsgrunn
4 eneboliger og ca. 2 tomannsboliger/rekkehus.
Nybygg av leilighetsbygg i Porsgrunn
Gn/bnr. 39/168 og 39/21. 8 stk leilighetsenheter.
Etablering av infrastruktur for leiligheter og eneboliger på Solheim i Langangen, Porsgrunn
Infrastruktur for 60-80 stk boenheter fordelt på leiligheter og eneboliger.
Nybygg av gang og sykkelvei i Porsgrunn, Bypakke Grenland
Del av Bypakke Grenland. Etablering av fotgjengersignal, gang- og sykkelvei 400 m.
Oppgradering av dam i Porsgrunn
Levetidsforlengelse av demningen. Sweco har gjort en tilstands vurdering av eksisterende betong og fundamentering.
Nybygg av varmegarasje ved renseanlegg i Porsgrunn
Fra Handlingsprogram 2018-2021.
Etablering av bredbåndsnett i Porsgrunn kommune
Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Telemark fylke i forbindelse med statsstøtte til utbygging.
Etablering av varmepumpe for ventilasjon på universitet i Porsgrunn
Byggene A og C har felles isvannsmaskin med luftkjøltkondensator som brukes til kjøling av ventilasjon. Denne isvannsmaskinen er nå defekt og må skiftes ut. Vi vil benytte anledningen til å installere varmepumpe som forsyner ventilasjonsaggregatene med varmtvann i den kalde årstida, men fungere som isvannsmaskin om sommeren.
Utbedring av overvannsproblem på parkeringsplass ved sykehjem i Porsgrunn
Det skal lages en oppbygging av innkjøringfeltet til Borgehaven sykehjem som hindrer overvann fra gate i å komme inn på parkeringsplass og videre ned i parkeringskjeller. På fortauet som går på tvers av den samme innkjøringen skal det utføres noen mindre tilpasninger med ekstra kantstein og asfaltering av kiler som tvinger overvannet ned i eksisterende slukrist.
Rehabilitering av parkanlegg i Porsgrunn
Fra Handlingsprogram 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: