Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Porsgrunn

Nybygg av Powerhouse ved Porsgrunn næringspark i Grenland
BREEAM-Nor sertifisert, Energiklasse A. Takterrasse, treningsrom, garderobe, foajé og kantine.
Nybygg av leiligheter og eneboliger på Solheim i Langangen, Porsgrunn
35 stk leiligheter og 35 stk eneboliger (kjedede og frittliggende).
Riving og nybygg av sykehjem i Porsgrunn, trinn 2
Utredning utført i egen regi.
Nybygg av leiligheter, eneboliger og rekkehus på Vessia i Porsgrunn, trinn 3 mfl
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Porsgrunn
Grunneier er Aaltvedt Betong AS. Oppføring av boligbebyggelse i form av ca. 18 boenheter som småhusbebyggelse og ca. 16 boenheter i en større boligblokk.
Nybygg av flerbolighus på Heistad i Porsgrunn
22 boenheter og ca. 20 båtplasser.
Nybygg av tomans- og firemannsboliger i Pors
40-60 stk boliger fordelt på flere trinn.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn, trinn 5
Totalt ca. 90 stk boenheter fordelt på flere bygg på Elveparken Brygge. 20-22 enheter i trinn 5. Plassen 40 og 42.
Nybygg av leiligheter på Vessia i Porsgrunn, blokk 1
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Om- alternativt nybygg av miljøfabrikk på Herøya (Grenland) i Porsgrunn
Fabrikken skal produsere plastmaterialer som skal brukes til effektiv bruk av solvarme og produksjon av drikkevann fra havet.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn, trinn 4
Totalt ca. 90 stk boenheter fordelt på flere bygg på Elveparken Brygge. 18-20 enheter i trinn 4.
Nybygg av småhus og tomannsboliger på Vessia i Porsgrunn, trinn 2
8 småhus og 4 tomannsboliger. Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Utfylling av Herøya industripark i Porsgrunn
120 daa. 1000000 kbm steinmasse.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger på Heistad i Porsgrunn
4 eneboliger og ca. 2 tomannsboliger/rekkehus.
Oppgradering av VA-anlegg i Porsgrunn
Fra Handlingsprogram 2018-2021.
Nybygg av leiligheter og parkeringshus på Heistad i Porsgrunn
Regulert til boligformål. 6-8 leiligheter. 1285 m2 selges til boligformål.
Tilbygg av kirkegård i Eidanger, trinn 2 og 3
Tidlig prosjekt. Eventuelt 2 byggetrinn.
Energitiltak for kommunale bygg i Porsgrunn
Utskifting av eksisterende belysning til LED-belysning i ca 12 bygg. 3 bygg vil få styring via SD-anlegg.
Nybygg av gang og sykkelvei i Porsgrunn, Bypakke Grenland
Del av Bypakke Grenland. Etablering av fotgjengersignal, gang- og sykkelvei 400 m.
Oppgradering av dam i Porsgrunn
Levetidsforlengelse av demningen. Sweco har gjort en tilstands vurdering av eksisterende betong og fundamentering.
Riving av barnehage i Porsgrunn
Usikkert prosjekt. Behov for renovering/utbedring av barnehagen, alternativt nedlegging. Fremdrift avhenger av budsjettbehandling i desember 2014. Antatt start.
Energireduserende tiltak i ventilasjonsanlegg i kommunale bygninger i Porsgrunn
Energieffektiviserende tiltak på ventilasjonsanlegg som f.eks bytte av varmegjenvinnere, bytte til mer energieffektive vifter, bytte av hele aggregater, tilkobling til SD-anlegg samt bytte varmtvannsberede. Gjelder for Brattås skole, Langangen skole, Myrene skole, Vestsiden oppvekstsenter, Heistad ungdomsskole, Tveten ungdomsskole, Brattås barnehage, Lyngveien barnehage, Vallemyrene barnehage, Osebakken barnehage, Brevik sykehjem, Borgehaven sykehjem, Heistadhallen, Eidangerhallen, Porsgrunn bibliotek, Brevik kulturhus, Sivilforsvaret, Herøyahuset, Apotekergården og Meierigården.
Utskifting av termisk rørisolasjon i kommunale bygninger i Porsgrunn kommune
Termisk isolering av rør i fyrrom, ca 150 m. Ny isolasjon skal ha dobbel tykkelse av NS-EN 12828.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: