Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Porsgrunn

Nytt industriområde i Porsgrunn, etappe 2
Totalt ca 1000 mål for etappe 1 og 2.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn
Ca. 160 leiligheter fordelt på 11 blokker.
Nybygg av leiligheter, eneboliger og rekkehus på Vessia i Porsgrunn
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. 75 leiligheter i blokker og 25 eneboliger og boliger i kjede. 16 mål tomt. Trinnvis utbygging.
Nytt industriområde i Porsgrunn, etappe 1
Totalt ca 1000 mål for etappe 1 og 2.
Nybygg av Powerhouse ved Porsgrunn næringspark i Grenland
BREEAM-Nor sertifisert, Energiklasse A. Takterrasse, treningsrom, garderobe, foajé og kantine.
Utvidelse av videregående skole i Porsgrunn
Samlokalisering av Prosgrunn VGS, avd Sør og Nord. Nytt skolebygg for ca 1235 elever.
Nybygg av leiligheter og eneboliger på Solheim i Langangen, Porsgrunn
35 stk leiligheter og 35 stk eneboliger (kjedede og frittliggende).
Nybygg av boligbebyggelse i Porsgrunn
40-80 boenheter. Planområdet har et areal på 147,8 daa.
Nybygg og riving av kraftledning i Porsgrunn
Flytting av kraftledning over Frierfjorden.
Nybygg av to-og firemannsboliger på Kvestadkollen i Porsgrunn
15 stk tomter for to-og firemannsboliger. 30-60 stk boenheter.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Porsgrunn
Grunneier er Aaltvedt Betong AS. Oppføring av boligbebyggelse i form av ca. 18 boenheter som småhusbebyggelse og ca. 16 boenheter i en større boligblokk.
Nybygg av tomans- og firemannsboliger i Pors
40-60 stk boliger fordelt på flere trinn.
Nybygg av barnehage på Frednes i Porsgrunn
TEK17. 120 barnehageplasser. Avdelinger for store og små barn, spesialavdeling, administrasjon og felles arealer som binder avdelingene sammen.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn, trinn 4
Totalt ca. 90 stk boenheter fordelt på flere bygg på Elveparken Brygge. 18-20 enheter i trinn 4.
Nybygg av kirke i Porsgrunn
Investeringsrammen er 94,5 mill. kr inkl. mva. (Entreprisekost 40-45 mill. kr eks. mva.). Prosjekteringsgruppe; Grenland Tekhus (A.L Høyer Skien AS, Malnes og Endresen AS, Erichsen og Horgen AS.) Gjenoppbygging av kirke etter brann. Beslagsvarer: Brann og Sikring AS. Dører: Daloc Norge AS.
Utfylling av Herøya industripark i Porsgrunn
120 daa. 1000000 kbm steinmasse.
Nybygg av flerbolighus, parkeringshus og forretningsbygg
Regulert til boligformål. 6-8 leiligheter.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger på Heistad i Porsgrunn
4 eneboliger og ca. 2 tomannsboliger/rekkehus.
Oppgradering av VA-anlegg i Porsgrunn
Fra Handlingsprogram 2018-2021.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Heistad
Planområdet er på ca. 16 daa.
Nybygg av gang og sykkelvei i Porsgrunn, Bypakke Grenland
Del av Bypakke Grenland. Etablering av fotgjengersignal, gang- og sykkelvei 400 m.
Energitiltak for kommunale bygg i Porsgrunn
Utskifting av eksisterende belysning til LED-belysning i ca 12 bygg. 3 bygg vil få styring via SD-anlegg.
Etablering av bredbåndsnett i Porsgrunn kommune
Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Telemark fylke i forbindelse med statsstøtte til utbygging.
Energireduserende tiltak i ventilasjonsanlegg i kommunale bygninger i Porsgrunn
Energieffektiviserende tiltak på ventilasjonsanlegg som f.eks bytte av varmegjenvinnere, bytte til mer energieffektive vifter, bytte av hele aggregater, tilkobling til SD-anlegg samt bytte varmtvannsberede. Gjelder for Brattås skole, Langangen skole, Myrene skole, Vestsiden oppvekstsenter, Heistad ungdomsskole, Tveten ungdomsskole, Brattås barnehage, Lyngveien barnehage, Vallemyrene barnehage, Osebakken barnehage, Brevik sykehjem, Borgehaven sykehjem, Heistadhallen, Eidangerhallen, Porsgrunn bibliotek, Brevik kulturhus, Sivilforsvaret, Herøyahuset, Apotekergården og Meierigården.
Utskifting av termisk rørisolasjon i kommunale bygninger i Porsgrunn kommune
Termisk isolering av rør i fyrrom, ca 150 m. Ny isolasjon skal ha dobbel tykkelse av NS-EN 12828.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: