Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Porsgrunn

Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn
Ca. 160 leiligheter fordelt på 11 blokker.
Nybygg av Powerhouse ved Porsgrunn næringspark i Grenland
BREEAM-Nor sertifisert, Energiklasse A. Takterrasse, treningsrom, garderobe, foajé og kantine.
Nybygg av boligområde i Porsgrunn
Kan bli 80 eller flere boenheter her.
Nybygg av to-og firemannsboliger på Kvestadkollen i Porsgrunn
15 stk tomter for to-og firemannsboliger. 30-60 stk boenheter. Gnr/bnr 3/1, 23
Nybygg og riving av kraftledning i Porsgrunn
Flytting av kraftledning over Frierfjorden.
Nybygg av flerbolighus på Heistad i Porsgrunn
22 boenheter og ca. 20 båtplasser.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Porsgrunn
Grunneier er Aaltvedt Betong AS. Oppføring av boligbebyggelse i form av ca. 18 boenheter som småhusbebyggelse og ca. 16 boenheter i en større boligblokk.
Nybygg av næringsbygg i Porsgrunn
Gjennstår 2-3 tomter.
Nybygg av tomansboliger og rekkehus i Pors
40-60 stk boliger fordelt på flere trinn. ca 10 leiligheter i trinn 2.
Nybygg av handel -og næringsbygg på Bryn i Porsgrunn
REMA 1000: 1200 m2. Blomsterhandel: 300 m2. Veksthus: 200 m2.
Nybygg av barnehage på Frednes i Porsgrunn
TEK17. 120 barnehageplasser. Avdelinger for store og små barn, spesialavdeling, administrasjon og felles arealer som binder avdelingene sammen.
Nybygg av leiligheter på Vessia i Porsgrunn, blokk 1
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Nybygg av boliger og næring i Porsgrunn
Gnr/bnr: 43/1 og 601/1 m.fl.
Om- alternativt nybygg av miljøfabrikk på Herøya (Grenland) i Porsgrunn
Fabrikken skal produsere plastmaterialer som skal brukes til effektiv bruk av solvarme og produksjon av drikkevann fra havet.
Utfylling av Herøya industripark i Porsgrunn
120 daa. 1000000 kbm steinmasse.
Nybygg av leiligheter og parkeringshus på Heistad i Porsgrunn
Regulert til boligformål. 6-8 leiligheter. 1285 m2 selges til boligformål.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger på Heistad i Porsgrunn
4 eneboliger og ca. 2 tomannsboliger/rekkehus.
Tilbygg av kirkegård i Eidanger, trinn 2 og 3
Tidlig prosjekt. Eventuelt 2 byggetrinn.
Energitiltak for kommunale bygg i Porsgrunn
Utskifting av eksisterende belysning til LED-belysning i ca 12 bygg. 3 bygg vil få styring via SD-anlegg.
Oppgradering av dam i Porsgrunn
Levetidsforlengelse av demningen. Sweco har gjort en tilstands vurdering av eksisterende betong og fundamentering.
Riving av barnehage i Porsgrunn
Usikkert prosjekt. Behov for renovering/utbedring av barnehagen, alternativt nedlegging. Fremdrift avhenger av budsjettbehandling i desember 2014. Antatt start.
Energireduserende tiltak i ventilasjonsanlegg i kommunale bygninger i Porsgrunn
Energieffektiviserende tiltak på ventilasjonsanlegg som f.eks bytte av varmegjenvinnere, bytte til mer energieffektive vifter, bytte av hele aggregater, tilkobling til SD-anlegg samt bytte varmtvannsberede. Gjelder for Brattås skole, Langangen skole, Myrene skole, Vestsiden oppvekstsenter, Heistad ungdomsskole, Tveten ungdomsskole, Brattås barnehage, Lyngveien barnehage, Vallemyrene barnehage, Osebakken barnehage, Brevik sykehjem, Borgehaven sykehjem, Heistadhallen, Eidangerhallen, Porsgrunn bibliotek, Brevik kulturhus, Sivilforsvaret, Herøyahuset, Apotekergården og Meierigården.
Utskifting av termisk rørisolasjon i kommunale bygninger i Porsgrunn kommune
Termisk isolering av rør i fyrrom, ca 150 m. Ny isolasjon skal ha dobbel tykkelse av NS-EN 12828.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: