Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Notodden

Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Notodden
Samarbeidsprosjekt mellom Notodden og Kongsberg boligbyggelag. Ca 150-200 boenheter.
Nybygg av leiligheter, rekkehus, eneboliger mm i Notodden
Planlagt totalt ca 100 stk boenheter på eiendommen.
Nybygg av kontor/forretningsbygg i Notodden
Planlegger ett bygg med kontor i 1. etasje og kontor/forretning i 2.etasje.
Tilbygg av solcelleanlegg ved kraftverk i Notodden
Avventer godkjenning av reguleringsplan. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nett, rensk, bred grøft, bolt på Fv 601 Svelgfossjuvet
Under planlegging. Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Steinsprang, is
Utskifting av va-ledning i Notodden
Fra rådmannens budsjettforslag 2016-2019.
Sanering av va-ledning i Notodden
310 m va, 250 asfalt.
Nytt steingjerde ved Gransherad kirkegård i Notodden
Byggetips. Rådmannens forslag til budsjett 2015-2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: