Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Notodden

Nybygg av hytter i Notodden
240-260 hyttetomter.
Nybygg av infrastruktur for hyttefelt i Notodden
Infrastruktur for 240-260 hyttetomter.
Nybygg av kontor/forretningsbygg i Notodden
Planlegger ett bygg med kontor i 1. etasje og kontor/forretning i 2.etasje.
Nybgg av hytter i Notodden
20-30 hyttetomter.
Nybygg av tilrettelagte boliger og leiligheter i Notodden
Notodden kommune skal stå som byggherre og eier av første etasje med tilhørende uteområder, mens Totalentreprenør/utbygger skal være byggherre og eier av resterende deler av bygget med resterende uteområder.
Tilbygg av solcelleanlegg ved kraftverk i Notodden
Avventer godkjenning av reguleringsplan. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nett, rensk, bred grøft, bolt på Fv 601 Svelgfossjuvet
Under planlegging. Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Steinsprang, is
Utskifting av va-ledning i Notodden
Fra rådmannens budsjettforslag 2016-2019.
Etablering av fortau og parkeringsplass ved kirke i Notodden
Etablering av fortau langs Henrik Wergelands gate med en strekning på ca.-350 m, her skal det masseutskiftes 1 m ut i eksisterende veg. og 70m langs parkering. Det skal også etableres parkeringsplass i området vest for kirken, her skal det settes opp en mur av typen Recon som tar høydeforskjellen i området. Det skal også etableres overvannshåndtering for disse områdene.
Sanering av va-ledning i Notodden
310 m va, 250 asfalt.
Nytt steingjerde ved Gransherad kirkegård i Notodden
Byggetips. Rådmannens forslag til budsjett 2015-2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: