Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Notodden

Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Notodden
Samarbeidsprosjekt mellom Notodden og Kongsberg boligbyggelag. Ca 150-200 boenheter.
Nybygg av kontor/forretningsbygg i Notodden
Planlegger ett bygg med kontor i 1. etasje og kontor/forretning i 2.etasje.
Nybygg av leiligheter og to-og tremannsboliger i Notodden
To leilighetsbygg med totalt 8 stk leiligheter, en tomannsbolig og en tremannsbolig.
Nybygg av tilrettelagte boliger og leiligheter i Notodden
"Tødd Life" Dyrvik Arkitekter AS, SLA Landskabsarkitekter og Bollinger + Grohmann Ingenieure ble kåret av juryen til vinner av begge konkurransene på Jernverkstomten på Notodden. Notodden kommune skal stå som byggherre og eier av første etasje med tilhørende uteområder, mens Totalentreprenør/utbygger skal være byggherre og eier av resterende deler av bygget med resterende uteområder. Boliger til funksjonshemmede.
Rehabilitering av vei, vann- og avløpsledninger i Notodden kommune
Full rehabilitering. Gjelder hele Bjørn Evjes gate.
Skifte og separering av avløp- og vannledninger i Nototdden
Graving av ca. 700 m med VA-grøfter og legging av vann-, spillvann-, og overvannsledning. Nedsetting av 3 stk. nye nedstigningskummer for vann. Nedsetting av 14 stk. nye kummer for spillvann og overvann. Etablering av ca. 205m med ny veg. Graving og omfylling av ca 200lm kabelanlegg inkl. nedsetting av 6 stk. mastefundament. Etablering av gruset ballbane. Omlegging av bekkeløp med etablering av ny overvannskulvert (2 * Ø800 Bet). Sanering, levering og montering av ny trykkøkningsstasjon inne i eksisterende trykkøkningsstasjon for drikkevann.
Rehabilitering av bru i Notodden
Fase 1 omfatter brudekke/kjørebane, og fortau av betong.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: