Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Notodden

Driftskontrakt 0802 Lifjell - Fylkesveg 2019-2024 og Riksveg 2019-2022
For riksveg gjelder kontrakten 1/9-19 til 31/8-22 med opsjon på 1 + 1 år. For fylkesveg gjelder kontrakten 1/9-19 til 31/8-2024 med opsjon på 1 + 1 år.
Nybygg av leiligheter og to-og tremannsboliger i Notodden
To leilighetsbygg med totalt 8 stk leiligheter, 2 st tomannsbolig.
Asfaltarbeider i Region sør 2019-1
Notodden, Tinn, Vinje. 44 328 tonn asfalt, 33 000 m2 fresing.
Nybgg av hytter i Notodden
20-30 hyttetomter.
Nybygg av tilrettelagte boliger og leiligheter i Notodden
"Tødd Life" Dyrvik Arkitekter AS, SLA Landskabsarkitekter og Bollinger + Grohmann Ingenieure ble kåret av juryen til vinner av begge konkurransene på Jernverkstomten på Notodden. Notodden kommune skal stå som byggherre og eier av første etasje med tilhørende uteområder, mens Totalentreprenør/utbygger skal være byggherre og eier av resterende deler av bygget med resterende uteområder. Boliger til funksjonshemmede.
Rehabilitering av VA-ledninger i Notodden
Det skal etableres nytt kommunalt VA-ledningsanlegg til Ingolfrudsmoen. Største del av ny trasé går i GS-veg langs E134. GS-veg skal reetableres etter at VA er lagt. Graving av ca. 420 m med VA-grøfter og legging av vann- og spillvannsledning. Nedsetting av 2 stk. nye nedstigningskummer for vann. Nedsetting av 7 stk. nye kummer for spillvann. Retablering - etablering av totalt ca. 420m med GS-veg. Nedtaking og reetablering av 7stk. lysmaster.
Rehabilitering og påbygg av kapell i Notodden
Planlagt byggestart uke 38/39 og planlagt ferdigstillelse april/mai 2020.
Etablering av nytt kommunalt VA-anlegg i Notodden
Det skal etableres nytt kommunalt VA-ledningsanlegg ved Cloumannsjøen. Grunneier i regulert boligfelt ønsker å etablere stikkledninger VA til regulerte tomter, sandfang og ny veioverbygning i regulert vei. Poster for dette er etablert i kapittel for ‘Opsjon boligfelt’. Entreprenør får opsjon på utførelsen av komplette stikkledninger VA, sandfang med veiarbeider, og kabelarbeider, i regi av Notodden kommune. Eventuelle vegarbeider skal være ferdigstilt 15.06.2020.
Oppgradering av renseanlegg ved bade- og svømmeanlegg i Notodden
Notodden kommune skal oppgradere et renseanlegg ved Tinfos bad som er det kommunale bade- og svømmeanlegget i kommunen. Oppgraderinger består i å bytte ut eksisterende renseanlegg for terapibassenget som i dag har et glass/sandfilter system som er delvis defekt. Terapibassenget har et ca-mål på 12,5x9,5 m og dybde fra 0,9 til 1,6m.
Rehabilitering av bru i Notodden
Fase 2 omfatter stålkonstruksjoner og fortau i treverk.
Etablering av talevarslingsanlegg på videregående skole i Telemark
Fellesutlysning for: Bamble VGS avd. Grasmyr, Kragerø VGS, Bø VGS – Flebrukshall, Notodden VGS, Nome VGS avd. Lunde, Nome VGS avd. Søve, Vest-Telemark VGS avd. Dalen, Vest-Telemark VGS avd. Seljord og Rjukan VGS.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: