Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nome

Nybygg av vognhall til brannstasjon i Ulefoss
Vognhallen skal bygges sammen med et eksisterende bygg (Haugbygningen).
Etablering av infrastruktur for hytter i Ulefoss
Infrastruktur for ca 20-30 hyttetomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: