Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nome

Nybygg av hytter i Nome
Byggeklare tomter.
Ombygging av omsorgsbolig i Ulefoss
Totalrenovering og ombygging for yngre beboere. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av flyktningboliger i Lunde
Entreprenør stilles fritt til å bygge enten 1 hus med 4 leiligheter, eller flere hus med færre leiligheter i hvert.
Nybygg av vognhall til brannstasjon i Ulefoss
Vognhallen skal bygges sammen med et eksisterende bygg (Haugbygningen).
Utvidelse av adkomstvei og reetablering av parkeringsplass i Nome sentrum, Ulefoss
Anskaffelsen gjelder utvidelse av adkomstveg til sentrum, Kaldkjeldvegen. Reetablering av parkeringsplass i sentrum. Omlegging av overvann og belysning.
Portal (nett, vann- og frostsikring, bolt) på Fv 106 i Nome
Under planlegging. Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: