Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nome

Nybygg av boliger i Lunde
Området er 15,7 daa. Ca. 20-30 leiligheter.
Nybygg av brannstasjon i Ulefoss
Utforming og lokalisering er ikke fastsatt.
Ombygging av omsorgsbolig i Ulefoss
Totalrenovering og ombygging for yngre beboere. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av flyktningboliger i Lunde
Entreprenør stilles fritt til å bygge enten 1 hus med 4 leiligheter, eller flere hus med færre leiligheter i hvert.
Ombygg av bibliotek til kompetansehus i Nome kommune
Kompetansehus for Midttelemark Næringsutvikling. · Riving av alle konstruksjoner innvendig · Fornye alle overflater innvendig · Nye dører og vegger · Nye vinduer(de fleste) · Omtekking av tak · Nytt elektrisk anlegg · Nytt ventilasjonsanlegg · Nytt vannbårent varmeanlegg
Utvidelse av adkomstvei og reetablering av parkeringsplass i Nome sentrum, Ulefoss
Anskaffelsen gjelder utvidelse av adkomstveg til sentrum, Kaldkjeldvegen. Reetablering av parkeringsplass i sentrum. Omlegging av overvann og belysning.
Portal (nett, vann- og frostsikring, bolt) på Fv 106 i Nome
Under planlegging. Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Opprusting av bru i Ulefoss
Inspeksjoner av brua viser at det her må bygges en ny bru fordi rustskadene på bærende konstruksjoner har kommet for langt.
Etablering av infrastruktur for hytter i Nome
Infrastruktur for ca 7 hyttetomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: