Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nissedal

Nybygg av hytter i Treungen
Tomtene selges til privatpersoner. Ca 125 boenheter totalt.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 1
Totalt 62 hyttetomter på feltet.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 1
Totalt ca. 46 stk hyttetomter. (8 stk er solgt til private)
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 2
Totalt 62 hyttetomter på feltet.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 3
Totalt 62 hyttetomter på feltet.
Nybygg av kraftverk i Håtveitåi, Nissedal
Konsesjon er inne til behandling. Antatt byggestart. 7,00 GWh.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 3
Totalt ca. 46 stk hyttetomter.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 2
Totalt ca. 46 stk hyttetomter.
Nybygg av kraftverk i Håtveitåi, Nissedal
Konsesjon er inne til behandling. Antatt byggetstart. 3,90 GWh.
Nybygg av klubbhus mm på Langmoen i Nissedal, etappe 2
Trinnvis utbygging. En del arbeid utføres på dugnad.
Utbygging av bredbånd i Nissedal
Breibandkommunikasjon med minimum 30/10 mbit/s kapasitet til fastboende og bedrifter.
Utbygging av bredbånd i Nissedal
Minimum 30/10 mbit/s kapasitet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: