Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nissedal

Etablering av infrastruktur for hytter i Kyrkjebygda
Infrastruktur for opp til 600 enheter. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 8/1, 9/1, 10/1 og 2
Nybygg av kraftverk i Åmotsfoss
Leverandør av turbin BNTurbin AS.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 1
Totalt 62 hyttetomter på feltet.
Nybygg av klubbhus mm på Langmoen i Nissedal
En del arbeider utføres på dugnad. Skissearbeider utføres i privatregi. Rallycrossbanen utføres på separat prosjekt.
Ny trykkøker i Kyrkjebygda, Nissedal
Trykkøker i Kyrkjebygda for viderepumping av vann til Stemtjønn høydebasseng. I tillegg skal avløpet videreføres til Treungen gjennom samme bygg (adkilt adkomst).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: