Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nissedal

Etablering av VA-ledning i Nissedal
Total lengde: 4.727 meter fordelt på 3 etapper.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 1
Totalt 62 hyttetomter på feltet.
Nybygg av klubbhus mm på Langmoen i Nissedal
En del arbeider utføres på dugnad. Skissearbeider utføres i privatregi. Rallycrossbanen utføres på separat prosjekt.
Nybygg av motorsport/rallycross bane på Langmoen i Nissedal
En del arbeider utføres på dugnad. Skissearbeider utføres i privatregi.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: