Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nissedal

Nybygg av hytter i Kyrkjebygda
Opp til 600 enheter. Gnr/bnr: 8/1, 9/1, 10/1 og 2.
Etablering av infrastruktur for hytter i Kyrkjebygda
Infrastruktur for opp til 600 enheter. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 8/1, 9/1, 10/1 og 2
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 1
Totalt 62 hyttetomter på feltet.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 2
Totalt 62 hyttetomter på feltet.
Nybygg hytter/fritidsboliger inkl infrastruktur, Nissedal tr 2
50-60 hytter/fritidsboliger i trinn 2-3.
Nybygg av klubbhus mm på Langmoen i Nissedal
En del arbeider utføres på dugnad. Skissearbeider utføres i privatregi. Rallycrossbanen utføres på separat prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: