Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kviteseid

Nybygg av fritidsboliger i Vrådal
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av kraftverk i Kviteseid
Produksjon 9,0 GWh.
Nett, portal på Fv 304 Fjågesundtunnelen påhugg vest
Under planlegging. Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Nett, portal på Fv 304 Fjågesundtunnelen påhugg øst
Under planlegging. Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Nett, rensk, mur på Fv 106 Østernå i Kviteseid
Under planlegging. Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Steinsprang.
Reparasjon av tak ved kirke i Kviteseid
Byggetips. Planlagt prosjekt i 2018.
Reparasjon av tak ved kirke i Vrådal
Byggetips. Planlagt prosjekt. Uklart angående byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: