Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kviteseid

Til- og ombygg av eksisterende servicebygg i Kviteseid
Brutto areal tilbygg: ca. 88 m2. Brutto areal eksisterende bygg: ca. 277 m2 (kun deler av dette berøres ved ombygging).
Etablering av bredbåndsnett i Kviteseid kommune
Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Telemark fylke i forbindelse med statsstøtte til utbygging.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: