Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kviteseid

Nybygg av fritidsboliger i Vrådal
Reguleringsplan er godkjent. Ca 60 delvis byggeklare hyttetomter.
Vintervedlikehold av kommunale veier i Kviteseid kommune
4 delkontrakter: Rode 1: Kviteseid, Morgedal, Brunkberg, Ordal og Åsgrend. Rode 2: Vrådal. Rode 3: Fjågesund. Rode 4: Skreosen og Vråliosen.
Etablering av bredbåndsnett i Kviteseid kommune
Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Telemark fylke i forbindelse med statsstøtte til utbygging.
Opprusting av kommunale veier i Kviteseid kommune
Grøfting, utskifting av stikkrenner, oppgrusing, asfaltering, masseutskifting og omlegging av overvann.
Støytiltak på boliger i Morgedal
Støytiltak på 7 boliger og 3 fritidsboliger på strekningen E134 Morgedal-Høydalsmo. Arbeidene på boligene kan omfatte både utvendige og innvendige bygningsmessige tiltak, samt tiltak på uteplass for å komme innenfor gjeldende krav. Fritidsboliger omfattes bare av tiltak på uteplasser

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: